verklaring

Who cares
Topic Starter

verklaring

#1 , 1 decennium 3 jaar geleden (16 mar 2006 15:42)

Beste menschen

K'hem een voorlopig bewindvoerder, nu zoenk toch a ke willen weten of dak ik a euthanasiewilsverklaring zelve kunnen teken?

Is da ton geldig?
Of moet die advocate da teken?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Ratione Legis
Berichten: 76

#2 , 1 decennium 3 jaar geleden (18 mar 2006 17:21)

Beste,

In principe dient nen voorlopigen bewindvoerder alleene vo het beheer van joen goederen en financien, em of zie meucht dus nieten beslissen in verband met joen fysieke of psychologische integriteit.

Voor de niet-Westvlamingen:
Voorlopige bewindvoerder is een beschermingsfiguur die enkel het beheer van de goederen inhoudt, in principe kan de voorlopige bewindvoerder dus geen beslissingen nemen die te maken hebben met de fysieke of psychische integriteit van de beschermde personen.

Lex
Berichten: 3149
Locatie: N51° 13.797' E004° 26.612'

#3 , 1 decennium 3 jaar geleden (10 apr 2006 19:36)

Beste,

In principe dient nen voorlopigen bewindvoerder alleene vo het beheer van joen goederen en financien, em of zie meucht dus nieten beslissen in verband met joen fysieke of psychologische integriteit.

Voor de niet-Westvlamingen:
Voorlopige bewindvoerder is een beschermingsfiguur die enkel het beheer van de goederen inhoudt, in principe kan de voorlopige bewindvoerder dus geen beslissingen nemen die te maken hebben met de fysieke of psychische integriteit van de beschermde personen.
Ik heb daar toch volgende bedenking bij :

Tussen de beschermde persoon en de arts ontstaat een (medische) overeenkomst(art. 1108 & 1134 B.W.), dat deze tot de dood zal leiden van de beschermde persoon is niet relevant.

Een overeenkomst in de zin van bovenstaande artt. is MIJNS INZIENS weldegelijk een bevoegdheid die de voorlopige bewindvoerder toekomt.

Reclame

basejumper
Berichten: 3136
Locatie: Diest

#4 , 1 decennium 2 jaar geleden (03 sep 2006 14:52)

Naar mijn mening gaat Lex hier nogal kort door de bocht.

"Tussen de beschermde persoon en de arts ontstaat een (medische) overeenkomst(art. 1108 & 1134 B.W.), dat deze tot de dood zal leiden van de beschermde persoon is niet relevant."

Het feit dat het resultaat van de overeenkomst tot de dood zal leiden als irrelevant afdoen is zeker in deze ethische materie een beperking van de realiteit tot de jurisische component ervan.

De bevoegdheid in deze zondermeer afstaan aan de voorlopig bewindvoerder is zondermeer in tegenstrijd met de essentie van de wetgeving.

De hele wetgeving hier is opgebouwd op de essentie van de persoonlijke keuze en wil van de lijdende persoon, en net niet van zijn omgeving.

Om die reden werd er trouwens ook expliciet een mogelijkheid voorzien om een wilsverklaring af te leggen voor het onbekwaam worden.

Vele terminale zieken weten dat ze in de eindfase van hun ziekte hun geestelijke vermogens zullen verliezen en geven duidelijk in een voorafgaande wislbeschikking aan wanneer het voor hen "genoeg" geweest is.

Het is niet aan de voorlopig bewindvoerder om in voorkomend geval zijn eigen dikwijls religieus gekleurde opvatting op te dringen.
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

Lex
Berichten: 3149
Locatie: N51° 13.797' E004° 26.612'

#5 , 1 decennium 2 jaar geleden (03 sep 2006 17:48)

Jumper,

Of ik al dan niet door de bocht ben gegaan is een uitspraak die ik volledig voor uw rekening laat.Maar sta me toe ??n en ander te verduidelijken.

De wet op de bewindvoering, art. 488bis a,) B.W. heeft het over ?EEN GEZONDHEIDSTOESTAND?.
Dit kan zowel een fysieke als een psychische gezondheidstoestand betreffen.

De euthanasieverklaring is een verklaring die MOET gebeuren alvoor men onbekwaam is.
Indien de euthanasieverklaring opgesteld werd v??r een voorlopige bewindvoerder wordt aangesteld, dan is er niet onmiddellijk een probleem.

Maar wat als de voorlopige bewindvoerder eerst werd aangesteld, en de verklaring pas later is opgesteld.
Wat als men een bewindvoerder aanstelt omwille van een psychische ziekte? Is de euthanasieverklaring dan al dan niet geldig? Mijns inziens is deze ?ongeldig?!

Verder mag U stellen dat een voorlopige bewindvoerder weldegelijk beslissingen kan nemen (al dan niet ethische) die betrekking hebben op de persoon en dus niet enkel op zijn goederen.

Zo KAN een bewindvoerder een contract opzeggen tussen een bejaarde en een rusthuis louter om financi?le redenen.
Op dat ogenblik gaat hij beslissen waar de ?beschermde persoon? al dan niet kan/mag gaan wonen.

Om nu terug te keren naar de medische overeenkomst, ook hier kan een bewindvoerder zeer zeker beslissingen nemen in de plaats van de onder bewind geplaatste.
Kan hij zomaar eventjes gaan shoppen bij een plastische chirurg en voor 20-30.000 euro aan verbouwingswerken laten uitvoeren, met in het achterhoofd van?ethiek das personenrecht.

Om dergelijk problemen te voorkomen kan de vrederechter vaststellen welke handelingen de beschermde persoon kan verrichten met bijstand van de voorlopige bewindvoerder.
Wat betreft medische en ethische problemen is die vaststelling noodzakelijk, is dit niet gebeurd bij de aanstelling van de bewindvoerder, dan is de onder bewind geplaatste onbekwaam zelf te oordelen.

scorpioen
Berichten: 8295
Juridisch actief: Nee

#6 , 1 decennium 2 jaar geleden (03 sep 2006 18:19)

Volgens mij heeft de voorlopige bewindvoerder op dit vlak geen enkele bevoegdheid en kan de beschermde persoon, in de mate dat hij over het nodige geestesvermogen beschikt een euthanasieverklaring ondertekenen.

De bevoegdheden van de voorlopige bewindvoerder liggen uitsluitend op vermogensrechtelijk vlak. Alle aangelegenheden die de persoon van de beschermde persoon betreffen, vallen buiten zijn bevoegdheidsterrein (BAETEMAN, G., GERLO, J., GULDIX, E., WYLLEMAN, A., VERSCHELDEN, G. en BROUWERS, S., "Overzicht van rechtspraak. Personen- en familierecht.(1995-2000)", T.P.R. 2001, nr. 635, blz. 2079).

Een euthanasieverklaring betreft enkel de persoon van de beschermde persoon. De beschermde persoon is niet per definitie geestelijk onbekwaam. Voor hem gelden op dit vlak dezelfde regels als voor ieder ander: men moet over het nodige geestesvermogen beschikken.

scorpioen

Lex
Berichten: 3149
Locatie: N51° 13.797' E004° 26.612'

#7 , 1 decennium 2 jaar geleden (03 sep 2006 19:07)

Gelukkig verschillen we van mening. Ik was al bang dat U de mijne zou delen! :lol:

Aanbevolen literatuur: http://www.intersentia.be/zoekdetail.as ... 1&pid=827#

Terug naar “Euthanasie”