Natuurlijke euthanasie

Creatief
Topic Starter
Berichten: 2498

Natuurlijke euthanasie

#1 , 1 decennium 11 maand geleden (22 jan 2008 17:58)

Ik weet eigenlijk of ik de juiste woorden heb gebruikt in het onderwerp.

Moeder (wordt zondag 86) lijdt aan Alzheimer. Van september tot december 2007 hebben ons moeder terug zien opflakkeren. Ze kende ons terug en vroeg ons het een en het ander. Ze verblijft in een zorginstelling.

Begin januari 2008: geestelijke toestand verslechterd, moeder is suf, eet weinig.

14 januari 2008: moeder slaapt veel en eet zeer weinig.
20 januari 2008: moeder reageert bijna niet meer, eet zeer slecht, slaapt voortdurend.
21 januari 2008: moeder krijgt een herseninfarct, geraakt linkszijdig verlamd, slaapt steeds, eet zeer weinig en maakt lichte koorts. Ze heeft eveneens slikstoornissen. Familie wordt bijeengeroepen omdat de toestand van moeder verslechtert. Ik heb de beslissin genomen haar het sacrement van de zieken te laten toedienen, waarmee de anderen instemden.
22 januari: ik neem contact op met de zorginstelling en informeer naar de toestand van moeder. Er werd gevraagd dat de kinderen zouden samen komen om zich akkoord te verklaren met de palliatieve zorgen. Er zou een document ondertekend moeten worden, waarin de stappen vermeld staan van de zorgen, die eventueel nog toegediend kunnen worden.

1 moeder nog laten opnemen in een ziekenhuis om zich daar te laten verzorgen (weinig kans dat ze herstelt van de letsels)
2 moeder in het welzijnscentrum laten verblijven en enkel aan pijnbestrijding doen en comfort bieden.
3 alle medicaties afbouwen (zodanig dat moeder haar lijden en leven verkort wordt)
4 moeder voeden met een infuus (zou nog wel zo jaren kunnen liggen)
5 moeder geen infuus met voeding geven en ook geen eten meer opdringen.

Ik weet wel dat het voor ons en voor haar een hele lijdensweg is, maar bepaalde punten van palliatieve zorg heb ik het moeilijk, o.a. punt 3 en 5.

De andere kinderen kiezen voor de meest drastische oplossing, namelijk 2, 3 en 5. Zelf heb ik het hier eigenlijk erg moeilijk mee. Het is nog altijd mijn moeder.

- Indien ik samen met de anderen onderteken, maak ik me dan schuldig aan euthanasie?
- Heeft het welzijnscentrum de handtekeningen nodig van al de kinderen om over te gaan op deze beslissingen?
-Of ... mag ik mijn handteken weerhouden?
- Heeft het welzijnscentrum ook uitdrukkelijk mijn handteken nodig?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Creatief
Topic Starter
Berichten: 2498

#2 , 1 decennium 11 maand geleden (23 jan 2008 23:01)

Antwoorden hoeft niet meer. De dokter heeft het voor ons gemakkelijk gemaakt en zijn beslissing meegedeeld:

- medicatie wordt vanaf vandaag volledig opgeheven, uitgezonderd de pijnstillers.
- geen voedsel meer toedienen, maar enkel vocht maar zonder aan te dringen.

Voor ons rest nog het bangelijk afwachten om volledig afscheid te nemen. Het is een kwetie van uren, dagen?

Dit topic mag verwijderd worden.

j.demoor
Berichten: 10362

#3 , 1 decennium 11 maand geleden (24 jan 2008 12:36)

“Art.2.Voor de toepassing van deze wet wordt onder euthanasie verstaan het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op DIENS verzoek.”(28 MEI 2002. - Wet betreffende de euthanasie).

Zulk handelen op verzoek van FAMILIE is dus geen euthanasie in de zin van voornoemde wet.

“Art.2...Onder palliatieve zorg wordt verstaan : het geheel van zorgverlening aan patiënten waarvan de levensbedreigende ziekte niet langer op curatieve therapieën reageert...”(14 JUNI 2002. - Wet betreffende de palliatieve zorg).

‘alle medicaties afbouwen (zodanig dat moeder haar lijden en leven VERKORT wordt)’ wordt in deze wet niet vermeld.

Zie verder http://www.kuleuven.be/thomas/images/se ... t_FPZV.doc

“Art.393.Doden met het oogmerk om te doden wordt doodslag genoemd. Het wordt gestraft met opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar.”(Strafwetboek 8 juni 1867).

Zie eventueel ook : NYS,H.,Weigering van een levensreddende handeling,Acta Hospitalia 1998-3,79-80,bespreking Paris(Fr.) 9 juni 1998.U kan uit andere bibliotheken lenen bij uw POB(=Plaatselijke Openbare Bibliotheek).

Ga volledigheidshalve naar (geconsolideerde wetgeving) onder Belgisch Staatsblad in http://just.fgov.be .Klik voor WetBOEKEN in de balk achter ’Juridische aard’ op het omgekeerd driehoekje uiterst rechts.

Reclame

Creatief
Topic Starter
Berichten: 2498

#4 , 1 decennium 11 maand geleden (25 jan 2008 15:12)

Onze mama is deze nacht om 24 u 30 in familiekring overleden.

RijmenamsK
Berichten: 50
Locatie: Tienen

#5 , 1 decennium 11 maand geleden (26 jan 2008 17:56)

Beste,

Innige deelneming en veel sterkte gewenst in deze voor jou heel moeilijke tijd. Ik hoop dat je heel veel goede herinneringen hebt aan je mama.

Lieve groeten,

Kelly

krissie
Berichten: 41
Locatie: kortrijk

#6 , 1 decennium 11 maand geleden (26 jan 2008 19:32)

Creatief,
Veel sterkte gewenst, fijn voor je mama dat ze met haar naaste familie samen was. kris
: Doe steeds uw best, laat de moed nooit zakken, geef u nooit gewonnen. Misschien zullen anderen u erom haten.
Maar wie u haat zal de strijd nooit winnen, tenzij u hem gaat haten.
En dan vernietigt u uzelf:
R. Nixon

Terug naar “Euthanasie”