RWS

RWS

gypsi
Topic Starter
Berichten: 102

RWS

#1 , 16 okt 2007 09:31

een vriend van ons vroeg ons om 6tal dokumenten te willen teken als getuigen,
ik heb tijd gevraagd om na te denken ,daar ik mij er niet goed bijvoel
MIJN VRAAG IS:
wat is RWS=en vzw ...
kan men gewoon geen verklaring doen met dokument bij de gemeente,
of bij de notaris
moet men daarvoor getuigen hebben?
is en verklaring noodzakelijk?
is het niet vanzelfsprekend dat de dokters euthanasie toepassen, MAG of MOET men iets ondernemen voor het zover is ,want dan kan men het misschien niet meer
kan men zo gewoon beslissen:vb,ik heb een erge of ongeneeslijke ziekte ,ik zie het niet meer zitten ,geef mij maar de prik?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
j.demoor
Berichten: 10360

#2 , 17 okt 2007 11:13

RWS = http://www.rws.be/ (vzw ‘recht op waardig sterven‘).

“Art.4.§ 1. Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan, voor het geval dat hij zijn wil niet meer kan uiten, schriftelijk in een wilsverklaring zijn wil te kennen geven dat een arts euthanasie toepast indien deze arts er zich van verzekerd heeft...De wilsverklaring kan op elk moment worden opgesteld. Zij moet schriftelijk worden opgemaakt ten overstaan van twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens een geen materieel belang heeft bij het overlijden van de patiënt en moet gedateerd en ondertekend worden door degene die de verklaring aflegt, door de getuigen en, in voorkomend geval, door de vertrouwensperso(o)n(e)n...De Koning* bepaalt hoe de wilsverklaring wordt opgesteld, geregistreerd en herbevestigd of ingetrokken en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld.”(28 MEI 2002. - Wet betreffende de euthanasie).

*2 APRIL 2003. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken.

Ga volledigheidshalve naar (geconsolideerde wetgeving) onder Belgisch Staatsblad in http://just.fgov.be .Klik in de balk achter ’Juridische aard’ op het omgekeerd driehoekje uiterst rechts en zoek daar de nodige WetBOEKEN.

Reclame

Terug naar “Euthanasie”