laatste wilsbeschikking

mariootje
Topic Starter
Berichten: 56

laatste wilsbeschikking

#1 , 1 decennium 1 jaar geleden (12 aug 2008 03:57)

graag had ik een laatste wilsbeschikking opgemaakt in verband met wat moet gebeuren als ik dement , in coma , hersenbloeding , terminaal ziek ben met mezelf en als ik dus zelf niet meer kan beslissen
ik dacht bij mezelf als ik dat opmaak en laat bewaren bij een notaris , zal deze laatste wens of wilsbeschikking echter maar boven komen eens ik al gestorven ben
hoe kan ik rechtsgeldig een dokument laten opmaken dat toch gelezen wordt indien de toestand dit vraagt en ik zelf niet meer kan beslissen en het einde nadert
laat ik een dubbel achter , bij de dokter , bij mijn kinderen , en wat als de dokter zelf ondertussen reeds geen praktijk meer heeft of is overleden en wat als mijn kinderen mijn wil toch niet uitvoeren?
graag antwoord aub
mario

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Rebel-with-a-cause
Berichten: 1216

#2 , 1 decennium 1 jaar geleden (12 aug 2008 08:02)

De notaris is de beste raadgever daarvoor.
Je kan heel wat informatie vinden op deze site.

j.demoor
Berichten: 10360

#3 , 1 decennium 1 jaar geleden (13 aug 2008 09:22)

“Art.4.§ 1. Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan, voor het geval dat hij zijn wil niet meer kan uiten, schriftelijk in een wilsverklaring zijn wil te kennen geven dat een arts euthanasie toepast indien deze arts er zich van verzekerd heeft :- dat hij lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening;- hij niet meer bij bewustzijn is;- en deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is.In de wilsverklaring kunnen één of meer meerderjarige vertrouwenspersonen in volgorde van voorkeur aangewezen worden, die de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt. Elke vertrouwenspersoon vervangt zijn of haar in de wilsverklaring vermelde voorganger in geval van weigering, verhindering, onbekwaamheid of overlijden. De behandelende arts van de patiënt, de geraadpleegde arts en de leden van het verplegend team kunnen niet als vertrouwenspersoon optreden.De wilsverklaring kan op elk moment worden opgesteld. Zij moet schriftelijk worden opgemaakt ten overstaan van twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens een geen materieel belang heeft bij het overlijden van de patiënt en moet gedateerd en ondertekend worden door degene die de verklaring aflegt, door de getuigen en, in voorkomend geval, door de vertrouwensperso(o)n(e)n...De wilsverklaring kan op elk moment aangepast of ingetrokken worden.De Koning* bepaalt hoe de wilsverklaring wordt opgesteld, geregistreerd en herbevestigd of ingetrokken en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld.”(28 MEI 2002. - Wet betreffende de euthanasie).

* 27 APRIL 2007. - Koninklijk besluit tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld.

Ga volledigheidshalve naar (Belgische wetgeving) onder Belgisch Staatsblad in http://just.fgov.be/ . Klik voor WetBOEKEN in de balk achter ’Juridische aard’.Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten.

Reclame

Terug naar “Euthanasie”