scheiden van tafel en bed gepensioneerde ouders

Martinemastbooms
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

scheiden van tafel en bed gepensioneerde ouders

#1 , 5 maand 2 weken geleden (01 feb 2019 10:25)

Mijn vader zal deze week opgenomen worden in een verzorgingstehuis. Ze hadden mijn moeder bericht dat ze in deze situatie beter zouden scheiden van tafel & bed. Dus elk een ander adres, mijn vader adres rusthuis en moeder huidig adres, hetgeen ook de eigendom is van beide ouders.
Men vertelde dat hun pensioen (2.100 €) in 2 delen werd verdeeld elk 1000€ en er een bijpassing zou kunnen gebeuren van elk 300€. Mijn ouders hebben wel een appartement waar ze nu wonen en ook spaarcenten. Mijn moeder heeft nooit mee gewerkt. Kunnen jullie mij hierover raad geven. Is dit zo en zo ja, wat gebeurd er met erfenis of mogelijke verkoop als één van beide overlijd. Zelf heb ik nog 1 broer. En welke stappen moeten we hiervoor nemen. Bedankt voor jullie info.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
willyboy
Berichten: 892

#2 , 5 maand 2 weken geleden (01 feb 2019 11:00)

Normaal word uw vader zijn adres in het verzorgingstehuis gezet .Dit zonder scheiding .

willyboy
Berichten: 892

#3 , 5 maand 2 weken geleden (01 feb 2019 11:47)

Erfenis ? Hebben uw ouders een testament ? Mogelijk hebben ze voor 50pr alles al weggegeven .

Reclame

Sirkii
Berichten: 3223

#4 , 5 maand 2 weken geleden (01 feb 2019 12:33)

Je vindt nuttige info in folders van de mutualiteit (bv CM)

Bij feitelijke scheiding (opname met domicilie in rusthuis) wordt het gezinspensioen ambshalve in twee gesplitst en kunnen beiden IGO aanvragen (InkomensGarantie Ouderen). Voor ambtenarenpensioenen zijn de regels anders. Ik begrijp dat je best eens langsgaat bij de mutualiteit om de in uw situatie voordeligste regeling te berekenen.

Feitelijke scheiding door opname in het rusthuis verandert niets aan de successie. Hiervoor blijf je een gezin met toepassing van de wettelijke successieregels indien er geen huwelijkscontract is.

Felix VC
Berichten: 292
Juridisch actief: Nee
Locatie: Antwerpen

#5 , 5 maand 1 week geleden (05 feb 2019 08:25)

Beste

Bij de opname van uw vader in een verzorgingstehuis, is uw vader niet verplicht om zijn adres op het verzorgingstehuis te zetten. Het is een keuze die hij kan maken.

Wonen uw ouders op een verschillende hoofdverblijfplaats, dan worden zij als feitelijk gescheiden aanzien. Dit is geen scheiding van "tafel en bed". Een scheiding van tafel en bed wordt uitgesproken door een rechter.

Verkiest uw vader om zijn adres te veranderen naar het verzorgingstehuis, dan wordt het gezinspensioen voor de helft aan hem betaald en voor de helft aan uw moeder (best verwittig je de pensioenkas zodra de adreswijziging is gebeurd, zodat deze verdeling snel kan gebeuren).
Ontvangt uw vader een pensioen als ambtenaar, dan is een dergelijke verdeling niet mogelijk.

De verhoging waarvan u spreekt, is een financiële bijpassing bij het pensioen: de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). De IGO wordt toegekend aan gepensioneerden met beperkte bestaansmiddelen. Vooraleer een IGO wordt toegekend, wordt er een grondig bestaansmiddelenonderzoek gedaan. Bestaansmiddelen zijn niet enkel pensioeninkomsten, maar alle roerende en onroerende goederen waarover iemand beschikt.

Bij het onderzoek naar de bestaansmiddelen speelt het adres van je vader wel een rol.
Staat het officiële adres van je beide ouders "thuis", dan worden alle bestaansmiddelen samengeteld. Iedere partner wordt dan geacht de helft van het totaal te bezitten. Op basis hiervan worden dan de rechten op IGO bepaald.
Wordt het adres van je vader op het verzorgingstehuis gezet, dan worden enkel de gemeenschappelijke bestaansmiddelen over beide partners verdeeld. De bestaansmiddelen die niet gemeenschappelijk zijn, worden dan toegekend aan de persoon op wiens naam ze staan.
De keuze van een gemeenschappelijk of gescheiden adres kan bepalend zijn in de eventuele toekenning van een IGO. Of het resultaat positief of negatief is, is afhankelijk van de persoonlijke bestaansmiddelen en dus verschillend van persoon tot persoon, van koppel tot koppel.

Zodra uw vader het adres wijzigt, kan uw moeder ook niet meer als persoon ten laste worden ingeschreven bij het ziekenfonds. Uw moeder zal dan zelf ook een eigen inschrijving moeten hebben.

Deze inlichtingen zijn louter informatief.

Met vriendelijke groeten
Felix Van Cakenberghe
Pensioendeskundige DVZ A'pen

Terug naar “Echtscheiding”