Alimentatie niet meer op rekening van EX maar op die van ZOON

Vader_Hasselt
Topic Starter
Berichten: 11
Juridisch actief: Nee

Alimentatie niet meer op rekening van EX maar op die van ZOON

#1 , 9 maand 3 weken geleden (29 okt 2018 10:59)

Hallo,

Ik heb momenteel grote problemen met communicatie over mijn zoon via mijn EX.
Nu, mijn zoon woont bij zijn moeder en wij zijn via EOT (2009) uit elkaar gegaan.

Mijn zoon is momenteel meerderjarig en beide hebben we de wens om het alimentatiebedrag dat ik dien te betalen over te schrijven op mijn zoon zijn rekening en niet meer op mijn EX. Nu is het precies dat ik betaal voor mijn ex en niet voor mijn zoon :)

In de EOT staat volgende text geschreven:

1) Het kind verblijft meer bij een ouder dan bij de ander.
-Met hieronder de uitgebreide beschrijving van de vakantieregeling
-Nu dat hij meerderjarig is gaat en staat hij waar hij wil
2) Kostenregeling en Onderhoudsgeld:
* Meneer betaald onderhoudsgeld.
* Mevrouw neemt de kosten op zich van huisvesting, levensonderhoud, opvoeding en........ enz
* Meneer zal bovendien de helft dragen van de kosten veroorzaakt door ernstige er/of langdurige ziekte, ...... enz
* Meneer verbindt er zich ook toe de helft van de kosten te dragen van de studiekosten na aftrek van eventuele studiebeurs.... enz.
* Mevrouw ontvangt het kindergeld.
3) Onderhoudsgeld:
* hieronder gedetailleerd hoeveel, met index en leeftijdstoeslag.

Nu, ik zie dus nergens dat ik expliciet op haar rekening dien te betalen - of zie ik dit verkeerd?

Ik heb al een aangetekend schrijven gestuurd naar haar met de vermelding dat mijn zoon vanaf heden de alimentatiebedragen op zijn rekening zou willen hebben.
Hierop krijg ik als antwoord - Nee, stort maar op mijn rekening.

Wat kan ik doen om dit te veranderen - ik zou willen vermijden dat ik - als ik op mijn zoon zijn rekening stort - dat ik dubbel betaal.

Bedankt,

Vader

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Ghentian
Berichten: 470
Juridisch actief: Ja

#2 , 9 maand 2 weken geleden (29 okt 2018 11:50)

Ik begrijp de redenering niet goed.

In de overeenkomst staat dat u onderhoudsgeld betaalt. Dat is dus geld dat u overmaakt aan een persoon, ter bijpassing van het onderhoud van een derde persoon. Tussen u en die derde (uw zoon) is in die overeenkomst geen directe band: hij is enkel de oorzaak van die verbintenis. Het doel van het geld is dat onderhoud (inkopen, eten, wassen en strijk, weet ik veel) te bekostigen, niet om uw zoon zijn vermogen te spijzen.

Uiteraard wil uw zoon dat geld liever zelf hebben, maar ik kan me niet voorstellen dat hij dat geld zal gebruiken om zijn moeder te vergoeden voor haar kosten die ze in een 'normale' situatie (hiermee wil ik niet zeggen dat een echtscheiding abnormaal is, maar gewoon verwijzen naar de huwelijkssituatie) voor de helft zou kunnen spreiden met haar man.

Als hij zelfstandig wordt, is er geen sprake meer van onderhoud en valt de verplichting m.i. weg. Maar zolang hij daar nog woont, lijkt mij de verplichting te blijven bestaan.
Ik plaats hier een inspirerende zin die getuigt van mijn bijzondere intellect.

eylis
Berichten: 7581

#3 , 9 maand 2 weken geleden (29 okt 2018 12:18)

Als u het EOT letterlijk citeert wat de onderhoudsgelden betreft en er staat effectief niet vermeld dat het onderhoudsgeld aan ouder x gestort/betaald moet worden, dan kan je bij meerderjarigheid in principe dat onderhoudsgeld en zelfs de biezondere kosten aan de betrokken zoon betalen, met dien verstande dat hij het onderhoudsgeld dan oner meer ook gebruikt om zijn moeder te vergoeden voor het wonen en leven aldaar. Stuur nogmaals een AS waarin u samen (u en uw zoon) uw gezamenlijke wens kenbaar maakt met de melding dat het EOT niet vermeldt aan wie en op welk rekeningnummer het onderhoudsgeld betaald moet worden. Dat uw zoon bovendien meerderjarig is en zelf het onderhoudsgeld kan beheren en afrekenen met de ouder waar hij verblijft.

Reclame

scorpioen
Berichten: 8295
Juridisch actief: Nee

#4 , 9 maand 2 weken geleden (29 okt 2018 15:41)

Ik zou het advies van Eylis niet volgen. Als u aan de zoon betaalt i.p.v. aan de moeder loopt u het risico twee maal te moeten betalen.
Als in een EOT sprake is van betaling van onderhoudsgeld is het vanzelfsprekend dat daarmee bedoeld wordt: 'aan de andere ouder', tenzij de overeenkomst uitdrukkelijk iets anders bepaalt.

eylis
Berichten: 7581

#5 , 9 maand 2 weken geleden (29 okt 2018 16:29)

Sorry Scorpion: maar in EOT's én vonnissen wordt steeds uitdrukkelijk vermeld door wie én aan WIE het onderhoudsbijdrage verschuldigd is. Een deurwaarder kan op grond van een document waarin staat dat "Meneer X onderhoudsgeld betaalt" nooit de gelden vorderen voor Mevrouw Y of Mevrouw Z of wie dan ook, veronderstellend op "het zal wel voor Y zijn. " Deze mens moet zich ook aan strikte regels houden.

Vader_Hasselt
Topic Starter
Berichten: 11
Juridisch actief: Nee

#6 , 9 maand 2 weken geleden (30 okt 2018 10:45)

Hallo,

Bedankt voor de reacties...

Nu, dit is een EOT uit 2009 - opgemaakt door een echtscheidingsbemiddelingskantoor - en zoals gezegd in dit document staat (volgens mij) NIET dat ik expliciet op haar rekening dien te storten. Toen mijn zoon minderjarig was heb ik steeds op haar rekening gestort maar nu hij meerderjarig is heeft mijn zoon en zekers ikzelf de wens om dit te stoppen en het onderhoudsgeld op mijn zoon zijn rekening te storten.

Ik heb natuurlijk wat rondgeneusd op google en ik zie dikwijls de vermelding - Niet bevrijdend - Ik wil dus zekers vermijden dat - indien in dus op mijn zoon zijn rekening stort - dat mijn ex nogmaals hetzelfde bedrag kan opeisen

Zoals aangegeven in topic start onder punt 3 - zo staat het letterlijk in de EOT:

Kostenregeling en Onderhoudsgeld

- Meneer betaal onderhoudsgeld. -> Full Stop
- Mevrouw neemt de kosten op zich van huisvesting, levensonderhoud, opvoeding en opleiding van het kind, met uitzondering van diegene die worden veroorzaakt tijdens het verblijf van het kind bij meneer, die voor elk van deze periodes zelf voor deze uitgaven instaat.
- Meneer zal bovendien de helft .......... enz..........

Onderhoudsgeld:

- Voor het kind wordt maandelijks xxx Euro betaald.
- Als het kind 12 jaar wordt komt daar maandelijks xx Euro bij. Er gebeurt opnieuw een verhoging als het kind 16 jaar wordt van maandelijks xx Euro.

- Het onderhoudsgeld wordt betaald vanaf oktober 2009.
- enz......

Dus ... bovenstaande is letterlijk wat er in de EOT staat.... en ik denk dat ik dus wel degelijk de mogelijkheid heb om de bijdragen op mijn zoon zijn rekening te storten.

bedankt,

Vader_Hasselt

Ghentian
Berichten: 470
Juridisch actief: Ja

#7 , 9 maand 2 weken geleden (30 okt 2018 11:43)

U vraagt om dit forum juridisch advies en dat advies wordt u verstrekt. Wat u daarna doet, dat bepaalt u uiteraard zelf.

Twee mensen verwerpen uw stelling, één persoon is het ermee eens.

Als u meent dat u op basis van zo’n dergelijke strikte interpretatie bevrijdend kan betalen aan iemand anders dan uw contractpersoon, dan moet u dat vooral doen. U zal daarna wel merken of de rechtspraak u volgt in uw eigen interpretatie.

Het is maar te hopen dat uw zoon voldoende verstandig en volwassen is om dat geld dan over te maken aan zijn moeder. Zij onderhoudt hem namelijk, en heeft op basis van uw contract recht op de afgestoken bijdrage. Welke wegen die bijdrage dan afleggen om tot bij haar te geraken is niet relevant. Rechtstreeks, via een tussenpersoon of via een postduif.

Tot ze zegt het geld niet te hebben gehad, en dan mag u eens bewijzen bevrijdend betaald te hebben. Maar dat kan u niet.
Ik plaats hier een inspirerende zin die getuigt van mijn bijzondere intellect.

scorpioen
Berichten: 8295
Juridisch actief: Nee

#8 , 9 maand 2 weken geleden (30 okt 2018 14:34)

En toch zijn er vonnissen waarin te lezen staat wordt:

[naam man] wordt veroordeeld tot betaling met ingang van [datum] van een onderhoudsbijdrage voor [naam kind] van [bedrag] euro per maand, jaarlijks aanpasbaar aan de index van de consumptieprijzen met als basisindex deze van de maand [maand], bedrag draagbaar en betaalbaar voor de vijfde van de maand.


Die vonnissen vermelden ook niet "te betalen aan de moeder". Toch weet iedereen dat dit zo is. Ik zie een beslagrechter niet oordelen dat dit niet duidelijk is. En dat een gerechtsdeurwaarder niet zou uitvoeren betwijfel ik. Je kunt natuurlijk wachten tot een gerechtsdeurwaarder beslag legt op je loon of meubelen ... De tijd dat rechters ingingen op dergelijke formalistische argumenten is stilaan voorbij.

Dat het de bedoeling was dat u aan de moeder betaalde blijkt trouwens uit het feit dat u de overeenkomst steeds zo hebt uitgevoerd.

Vader_Hasselt
Topic Starter
Berichten: 11
Juridisch actief: Nee

#9 , 9 maand 2 weken geleden (30 okt 2018 15:18)

Dat het de bedoeling was dat u aan de moeder betaalde blijkt trouwens uit het feit dat u de overeenkomst steeds zo hebt uitgevoerd.
Zolang hij minderjarig is, dat is vrij normaal.

Maar nu hij meerderjarig is denk ik dat de situatie anders is en zeker vermits het niet enkel mijn maar ook mijn zoon zijn wens is.

Toch een interessant onderwerp - iets wat toekomstige uit het echt te scheiden koppels met kinderen rekening mee kunnen houden.

Kinderen veranderen in de loop der jaren - goede ouder relaties veranderen ook in de loop der jaren, meestal in de verkeerde richting.

Die wetgeving is zo verouderd hieromtrent...

scorpioen
Berichten: 8295
Juridisch actief: Nee

#10 , 9 maand 2 weken geleden (30 okt 2018 16:34)

De overeenkomst was dat u het onderhoudsgeld aan de moeder betaalt.
Er is niet overeengekomen dat dit stopt als het kind meerderjarig is.
Dus moet u aan de moeder betalen, ook al is het kind meerderjarig.

Franciscus
Berichten: 33010

#11 , 9 maand 2 weken geleden (30 okt 2018 17:07)

Het zou iets anders worden als zoon bij u komt wonen.
Maar in dat geval kan u best eens langs de familierechtbank gaan.
Zolang de zoon studeert (tot 25) is er ook de de wettelijke wederzijdse onderhoudsverplichting.

Mathieu Rutten
Berichten: 1827
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#12 , 9 maand 2 weken geleden (02 nov 2018 14:27)

Beste,

Ook al zou het gaan om verouderde wetgeving. Zolang zij niet is gewijzigd blijft ze rechtsgeldig en uitvoerbaar.

Groetjes,

Thieu Rutten
pensioendeskundige.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

Vader_Hasselt
Topic Starter
Berichten: 11
Juridisch actief: Nee

#13 , 9 maand 1 week geleden (06 nov 2018 14:57)

Even ter verduidelijking:

Ik heb totaal NIET de intentie om mijn alimentatieplicht te stoppen.

Ik heb de intentie om mijn alimentatieplicht uit te voeren op de rekening van mijn zoon en niet meer op de rekening van mijn EX.

Met bovenstaande details uit de EOT - zie vorige posts - is dit mogelijk?

Op mijn aangetekend schrijven - met de uitdrukkelijke vraag om het bedrag op mijn zoon zijn rekening te storten heb ik tot op heden enkel via email een antwoord gekregen - Nee, stort maar op mijn rekening.

Wie kan mij uitleggen wat te doen.

Dank

Koekske
Berichten: 7
Juridisch actief: Nee

#14 , 9 maand 1 week geleden (06 nov 2018 16:02)

Misschien eens een verzoekschrift met jouw grieven en die van je zoon, neerleggen bij het vredegerecht, om zo tot een oplossing te komen?

Ghentian
Berichten: 470
Juridisch actief: Ja

#15 , 9 maand 1 week geleden (11 nov 2018 17:55)

Even ter verduidelijking:

Ik heb totaal NIET de intentie om mijn alimentatieplicht te stoppen.

Ik heb de intentie om mijn alimentatieplicht uit te voeren op de rekening van mijn zoon en niet meer op de rekening van mijn EX.

Met bovenstaande details uit de EOT - zie vorige posts - is dit mogelijk?

Op mijn aangetekend schrijven - met de uitdrukkelijke vraag om het bedrag op mijn zoon zijn rekening te storten heb ik tot op heden enkel via email een antwoord gekregen - Nee, stort maar op mijn rekening.

Wie kan mij uitleggen wat te doen.

Dank
U wil het maar niet begrijpen.

Indien u stopt met de betaling aan uw ex, dan stopt u te voldoen tot uw veplichting van alimentatie. Enige 'vervangende betaling' ten aanzien van uw zoon verandert dat niet.

De alimentatie is een verbintenis van u, schuldenaar, ten aanzien van uw ex, schuldeiser. Uw zoon is hierin een derde. U blijft koppig volhouden dat het geld dat u aan uw ex stort, bedoeld is voor uw zoon. Dat is het niet: het is in geen enkel geval bedoeld voor uw zoon, het is niet zijn "eigendom" en hij kan er geeneens aanspraak op maken.

De dag dat u ermee stopt, vat uw ex een gerechtsdeurwaarder en laat zij een bevel tot betaling betekenen.
Ik plaats hier een inspirerende zin die getuigt van mijn bijzondere intellect.

Terug naar “Echtscheiding”