Niet akkoord ivm geschatte waarde van woonhuis

Iridium
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

Niet akkoord ivm geschatte waarde van woonhuis

#1 , 8 maand 2 dagen geleden (17 jul 2018 12:28)

Echtscheiding is uitgesproken, maar boedelverdeling moet nog gebeuren, met in bijzonder de gemeenschappelijke woning. Partner wil woning inkopen. Officiele schatting heeft plaatsgegegrepen, maar schatting is ver beneden de marktwaarde van het huis (20 a 30 percent lager). Welke mogelijkheden bestaan er om dit aan te vechten?
- Kan er geeist worden om een tweede schatting te laten gebeuren?
- Kar er geeist worden om de woning op de particuliere markt te koop te stellen, om op die manier een marktconforme prijs te bekomen? Waarna de ex-partner vooralsnog de woning kan inkopen, maar dan aan een hogere prijs?
- Indien ik zelf de woning, aan de lage prijs zou willen inkopen, bestaat er dan de mogelijkheid dat beide ex-partners tegen elkaar moeten opbieden?

Graag advies of gedachtewissel rond het thema.

Alvast vriendelijk bedankt voor elke bijdrage.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
mava105
Berichten: 16978
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#2 , 8 maand 2 dagen geleden (17 jul 2018 12:43)

Wie heeft die eerste schatter aangesteld? Uw ex of de rechter?
Je kan altijd een tweede schatting vragen of in beroep gaan.

Iridium
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#3 , 8 maand 2 dagen geleden (17 jul 2018 12:53)

Advocaten van beide partijen samen, hebben een schatter aangesteld.

Reclame

Sirkii
Berichten: 3008

#4 , 8 maand 2 dagen geleden (17 jul 2018 19:47)

Ben je zeker dat de echte marktwaarde 20tot 30% hoger is? Mensen overschatten nogal eens de waarde van hun huis en vergelijken met vraagprijzen in de buurt ipv de echte verkoopprijzen (die met uitzondering van openbare verkopingen) niet gekend zijn.

Een tweede schatting laten uitvoeren is inderdaad een optie.

mava105
Berichten: 16978
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#5 , 8 maand 2 dagen geleden (17 jul 2018 20:11)

Een goede waarde heb je na 3 schattingen en daarvan het gemiddelde nemen. 1 schatting door notaris, 1 een door een makelaar (beiden gratis) en 1 door een onafhankelijke schatter (meer dan waarschijnlijk betalend)

Iridium
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#6 , 8 maand 2 dagen geleden (18 jul 2018 08:59)

Wat als beide partners opteren om het huis in te kopen? Hoe wordt beslist aan wie het huis toegekend wordt? Laat men de partners dan tegen elkaar opbieden? Wordt dit door de rechter beslist (echtscheiding is echter al toegekend, dus moet niet meer voor de rechter verschijnen...)?

eylis
Berichten: 7450

#7 , 8 maand 2 dagen geleden (18 jul 2018 09:26)

u heeft er alle belang bij er samen uit te geraken wie de woning uitkoopt en tegen welke som. als u er beiden niet uitgeraakt, zal één van jullie beiden de "gedwongen openbare verkoop" aanvragen via de rechter. De rechter duidt dan zelf een notaris aan die alle stappen onderneemt voor de verkoop. Tijdens een openbare zitting wordt opgeboden. Als géén van beiden interesse vertoont, wordt een woning op die manier vaak zeer goedkoop verkocht. (omdat het een gewongen snelle verkoop is) alleszins al voor minder dan u er voor te wil krijgen. Als jullie beiden opbieden, tja dan kan de prijs wel stijgen. Het is dus een dubbele situatie: wilt u per "gedwongen openbare verkoop" een goede prijs voor de woning rkijgen: dan moet u er eigenlijk zeker van zijn dat de andere partij even hard de woning wil verwervan als u. Maar dat wéét men nooit zeker. Het kan ook een blufstrategie zijn om de prijs de hoogte in te jagen :-)

nicky54
Berichten: 66

#8 , 8 maand 2 dagen geleden (18 jul 2018 10:56)

Als er door de rechtbank een notaris wordt aangesteld om over te gaan tot de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap :

1. Overeenkomstig artikel 1447 B.W. kan, wanneer het wettelijk stelsel eindigt door echtscheiding, elk der echtgenoten in de loop van de vereffeningsprocedure vragen dat de gezinswoning hem bij voorrang wordt toegewezen, samen met de aldaar aanwezige huisraad.
2. De toewijzing kan slechts gevraagd worden vanaf het proces-verbaal van opening van werkzaamheden tot aan het afsluiten van het afsluiten van het proces-verbaal van zwarigheden.
3. De aanvraag tot toewijzing dient eerst door de instrumenterende notaris te worden onderzocht vooraleer het wordt doorgestuurd naar de rechtbank. Overeenkomstig de rechtspraak kan het geschil met betrekking tot de preferentiële toewijzing van de gezinswoning bij wijze van tussengeschil aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank mits indiening van tussentijds proces-verbaal van beweringen en zwarigheden.
4. Overeenkomstig artikel 1447, 2° lid B.W. dient de preferentiële toewijzing beoordeeld te worden enerzijds met inachtneming van de maatschappelijke en gezinsbelangen die erbij betrokken zijn en anderzijds met de vergoedings- of vorderingsrechten van de andere echtgenoot.

mava105
Berichten: 16978
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#9 , 8 maand 1 dag geleden (18 jul 2018 12:38)

u heeft er alle belang bij er samen uit te geraken wie de woning uitkoopt en tegen welke som. als u er beiden niet uitgeraakt, zal één van jullie beiden de "gedwongen openbare verkoop" aanvragen via de rechter. De rechter duidt dan zelf een notaris aan die alle stappen onderneemt voor de verkoop. Tijdens een openbare zitting wordt opgeboden. Als géén van beiden interesse vertoont, wordt een woning op die manier vaak zeer goedkoop verkocht. )
Heb dat ooit voorgehad als beheerder van gebouwen in opdracht van mijn werkgever. Tot mijn normale taken bestond ook de aankoop en verkoop van die gebouwen . Zo was er interesse in een grote horecazaak die redelijk hoog werd geschat door een notaris, en toch wilde mijn werkgever dat aankopen. Gezien wij steeds de openbare verkopen onmiddellijk betaalden met cheque, om alzo een korting krijgen had ik voor dat hoge bedrag verschillende cheques op zak. Ik was echter de enige bieder die avond, en kon alzo het pand aankopen voor amper 20 % van de geschatte waarde. ( Was een gerechtelijke verkoop op vraag van de bank, en de bank had met het geboden bedrag voldoende om zijn schulden te delgen. Dat het voor een appel en een ei van de hand ging en veel meer waard was interesseerde hun niet meer). Het saldo zou toch maar naar de vorige eigenaar gaan.

eylis
Berichten: 7450

#10 , 8 maand 1 dag geleden (18 jul 2018 13:11)

pertinente vraag nav de post van nicky54 mbt de preferentiele toewijzing van de gezinswoning. Ik meende dat deze regel enkel geldt bij de indiening van de echtscheidingsprocedure en dat ze dus enkel kon meegenomen worden in het echtscheidingsvonnis terwijl deze procedure nog lopende was. De echtscheiding is in deze case al uitgesproken en ik meen dat géén van de partners de wens tot toepassing van preferentiele toekenning heeft gevraagd; bijgevolg denk ik dat deze personen nu enkel samen eigenaar zijn van een pand en daarvan uiteraard in verdeling kunnen gaan. Maar niet meer met artikel 1474 als scheidende echtgenoten. Want dat zijn ze niet meer. De scheiding is al uitgesproken.

nicky54
Berichten: 66

#11 , 8 maand 1 dag geleden (18 jul 2018 14:21)

Bij een eis tot echtscheiding, waarbij er een dagvaarding is om te verschijnen op de rechtbank, volgt er een procedure.
De rechter verleent dan een vonnis, derhalve de uitspraak van DE ECHTSCHEIDING, en beveelt de vereffening en verdeling van de huwgemeenschap en/of van de gebeurlijke onverdeeldheid die tussen partijen zal bestaan hebben.

Stelt dan ook ambtshalve een notaris aan om over te gaan tot de bewerkingen van vereffening verdeling.

Beveelt dat er, behoudens andersluidende overeenkomst van partijen of - in zoverre wettelijk mogelijk - vraag tot overname door één van hen, door de boedelnotaris zal worden overgegaan tot de openbare verkoop van de eventuele onroerende goederen die van de huwgemeenschap en/of van de gebeurlijke onverdeeldheid afhangen, en die niet gevoeglijk in natura kunnen verdeeld worden.

Terug naar “Echtscheiding”