Buitengewone kosten

wijtwee
Topic Starter
Berichten: 145

Buitengewone kosten

#1 , 9 maand 2 dagen geleden (16 mei 2018 14:28)

Hallo

als er staat:

Zegt dat, behoudens onderling akkoord tussen partijen, als extra kosten worden beschouwd de uitgaven die verband houden met de volgende zaken:
(specifieke opsomming oa dokterskosten, bril, schoolreizen, schoolboeken,...)

Wil dat dan zeggen
A/ alles in de opsomming behoort sowieso tot de lijst van extra kosten ("zegt dat als extra kosten worden beschouwd"). Voor andere dingen die niet in de opgesomde lijst staan, moeten partijen tot een akkoord komen ("behoudens onderling akkoord")

B/partijen moeten tot een akkoord komen over de extra kosten die in de opsommingslijst staan (volledige bovengenoemde zin). Alle andere kosten die gedaan worden, moeten betaald worden met alimentatie/kindergeld/...

Ik breng telkens tegenpartij op de hoogte van de te maken kosten (bvb dokterskosten), tegenpartij reageert dan niet, ik ben genoodzaakt om de kosten te maken, zet per datum op vonnis bepaald, de extra kost op de rekening (+factuur, betalingsbewijs en eventueel terugbetalingsbewijs) en dan is het ELKE keer een discussie: tegenpartij zegt ik heb geen akkoord gegeven. Maar ja: tegenpartij reageert nooit... Dan is het wel makkelijk natuurlijk om alle extra kosten te negeren...

Met dank voor jullie inbreng en visie op dit probleem.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Eliass
Berichten: 78
Juridisch actief: Nee

#2 , 9 maand 2 dagen geleden (16 mei 2018 14:37)

De zin in het vonnis lijkt zichzelf tegen te spreken. In principe wordt er een oplijsting gemaakt in het vonnis van welke kosten als 'buitengewoon' worden beschouwd (inderdaad dokterskosten, meerdaagse schoolreizen,...) en waarvoor in principe geen akkoord nodig is van de andere partij. Alle kosten die niét opgesomd zijn, is er een wederzijds akkoord voor nodig. Als de kost door de andere partij betwist wordt, is die niet verplicht een bijdrage te betalen.
Doch, dat is het uitgangspunt, maar ik ontbreek informatie om correct antwoord te kunnen geven:
Wordt er gewerkt met een kindrekening? Hoe wordt die gevoed? Met het kindergeld? Wordt er door partijen gelijke inbreng gedaan?

wijtwee
Topic Starter
Berichten: 145

#3 , 9 maand 1 dag geleden (16 mei 2018 20:10)

Kinderen zijn 12 dagen bij mij en 2 dagen bij tegenpartij plus helft vd schoolvakanties.
Er is geen kindrekening.
Tegenpartij betaalt maandelijkse alimentatie per kind en ik ontvang het kindergeld.
Voor buitengewone kosten moet ik de helft trachten te recupereren van tegenpartij... geen sinecure...

Reclame

Arwen
Berichten: 27

#4 , 9 maand 1 dag geleden (16 mei 2018 20:56)

Zegt dat als extra kosten worden beschouwd de uitgaven die verband houden met de volgende zaken:
(specifieke opsomming oa dokterskosten, bril, schoolreizen, schoolboeken,...)


Behoudens = https://www.taaltelefoon.be/behoudens-b ... s-synoniem
behoudens onderling akkoord tussen partijen
tenzij, behalve als er een onderling akkoord tussen partijen
Met uizonderting van : als er een onderling akkoord is tussen partijen

... kan van bovenstaande overeenkomst afgeweken worden.

Als uw ex zijn deel van de kosten zoals deze in bovenstaande opsomming beschreven staat niet betaalt, wijkt hij éénzijdig van de overeenkomst af. Hij kan alleen afwijken mits onderling akkoord.

Over de bijzondere kosten die buiten deze opsomming vallen wordt niets gezegd.

Zo zou ik het interpreteren.

wijtwee
Topic Starter
Berichten: 145

#5 , 9 maand 1 dag geleden (16 mei 2018 21:41)

Dat is dan optie C - zo had ik het nog niet bekeken...

Maar welke van de opties is juridisch gezien de meest juiste?

Jabbe
Berichten: 583

#6 , 9 maand 22 uur geleden (17 mei 2018 16:54)

Wat u nog niet vermeldde, is of het een EOT of een vonnis betreft. Ik ga uit van een EOT.

Er is geen juridisch meest juiste optie, vandaar die oeverloze discussies op diverse fora. Ook na de wet van 19.03.2010 inzake de objectivering van onderhoudsgelden blijft de discussie bestaan.

Het gaat er vooral om wat men als buitengewone kosten beschouwt. Men kan onmogelijk vooraf weten welke kosten je ooit zou moeten betalen voor je kind die niet onder de gewone kosten vallen, dus heeft men getracht met de wet van 19.03.2010 inzake de objectivering van onderhoudsgelden een opsomming te maken van de meest voorvallende kosten. Dergelijke opsomming is limitatief en men heeft dit opgedeeld in drie categorieën: uitzonderlijke medische en paramedische kosten, buitengewone kosten verbonden aan de schoolse opleiding en buitengewone kosten verbonden aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid en ontplooiing van het kind.
Het probleem ontstaat wanneer de betrokken partijen de letter gaan volgen en interpreteren wat er niet staat en er aldus niet meer uitraken omdat er discussie ontstaat wat wel en wat niet als buitengewone kost moet worden aangemerkt. Uiteindelijk moet de rechter oordelen als de partijen er niet uit raken.

Ik stel voor dat u die lijst er bij neemt en vergelijkt met de probleemgevallen. Staat het probleemgeval er niet tussen, bekijk dan of het het normale 'maandbudget' van het kind overschrijdt; is dat het geval, dan kun je van een buitengewone kost spreken.

Er staat te lezen "behoudens onderling akkoord". Dat is vooral handig voor de betalende tegenpartij die er zich aldus gemakkelijk van af kan maken door te stellen dat die niet akkoord was gegaan met deze of die uitgave.

Dan is het zaak om uw ex op de hoogte te stellen van een aankomende buitengewone kost, en u kan er bij vermelden dat u bij het ontbreken van een reactie van tegenpartij kan uitgaan dat een stilzwijgend akkoord werd gegeven. Tegenpartij krijgt daarbij wat tijd om te reageren. Om te vermijden dat men ontkent een vraag te hebben ontvangen, kan men die vraag achteraf op veel manieren bewijzen als die verzonden was via bvb WhatsApp, SMS, mail (Read receipt), aangetekend schrijven,...
Heeft uw ex vooraf negatief gereageerd, dan wordt het wat moeilijker. Dan kan bemiddeling misschien helpen om tot een betere oplossing te komen. De puntjes die in uw EOT werden vermeld zijn ook maar een limitatieve opsomming. Het zou beter zijn om tot een onderling akkoord te komen die wat algemener is en nauwer aansluit aan wat de rechtbanken aan de advocaten aanraden.

Jabbe
Berichten: 583

#7 , 9 maand 22 uur geleden (17 mei 2018 17:28)

Dat er nog altijd aan de buitengewone kosten wordt gesleuteld blijkt ook uit dit artikel

wijtwee
Topic Starter
Berichten: 145

#8 , 9 maand 40 minuten geleden (18 mei 2018 15:14)

Dank u voor de omstandige uitleg.
Wat in mijn vonnis staat (EOT? geen idee, waren niet getrouwd, is een overeenkomst die onze advocaten bedisseld hebben en laten homologeren in de RB) is helaas voor interpretatie vatbaar - niet alleen dit stuk, en daar maakt tegenpartij dan ook gretig gebruik van...

Hopend op eindelijk een betere communicatie en ex-relatie...

Jabbe
Berichten: 583

#9 , 8 maand 2 weken geleden (28 mei 2018 17:16)

Tja, dat komt op hetzelfde neer.
Net als een EOT geldt deze regeling als een contract tussen twee partijen waar slechts in onderling overleg kan aan gesleuteld worden.
Als tegenpartij niet5 over de brug wil komen, kan ik enkel bemiddeling aanraden om de twistpunten uit te klaren, en desnoods naar de familierechtbank.

Terug naar “Echtscheiding”