Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Indien u hiernaar op zoek bent, raadpleeg Jureca De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
dirk038
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

Advies mogelijkheid aanpassing EOT akte

#1 , 9 maand 3 weken geleden (16 feb 2018 11:32)

Beste,

In 2012 ben ik in de echt gescheiden met 1 kind, waar we een co-ouderschapsregeling getroffen hebben.
Het was een emotionele periode, waardoor ik me nogal heb laten doen bij afspraken die achteraf in de EOT akte opgenomen zijn.

Het komt erop naar dat desondanks dat we in een co-ouderschapsregeling zitten, ik verplicht wordt om elk jaar mijn deel van de belastingsvrije som voor 1 kind terug te storten naar haar.
Zij krijgt ook volledig de kinderbijslag welke ze ook weigert te gebruiken voor algemene kosten die het kind betreffen.
Daarnaast is haar bijdrage op kindrekening slechts 25 euro / maand en 75 euro /maand voor mij.

Kort na de scheiding heeft ze ook iemand leren kennen, waarmee ze een huis gebouwd heeft en nog een kind van gekregen heeft. Het is dus niet dat ze op de 'sukkel' is. Dit gewoon om situatie te schetsen.

Is er een oplossing om deze situatie eerlijker te maken? En nee haar vriendelijk vragen om dit te herzien is niet echt een oplossing. De focus ligt nogal op geld.

Hieronder staat de het stukje uit de EOT.

Elke advies is welkom.

Alvast bedankt

Bijdrage in het levensonderhoud, de opvoeding en de
passende opleiding:

De kosten inzake huisvesting, levensonderhoud (voeding
en kleding), toezicht, opvoeding van het kind worden
gedragen door de ouder bij wie het kind verblijft voor alle
kosten die tijdens de periode van dat verblijf moeten worden
betaald en op die periode betrekking hebben.
Voor zover zij geschieden na voorafgaand overleg zullen
de buitengewone kosten van onderhoud, opvoeding en opleiding
door beide ouders gedragen worden, ieder voor de helft.

Elke ouder verbindt er zich eveneens toe de helft terug
te betalen van alle studiekosten, ontspanning en
vrijetijdsbesteding en sportbeoefening van het kind op
voorlegging van facturen of rekeningen, zijn of haar aandeel
in deze kosten hetzij rechtstreeks te betalen, hetzij aan de
andere ouder terug te betalen, binnen de week na het
schriftelijk verzoek daartoe.

De kinderbijslag wordt maandelijks gestort op de
rekening van mevrouw xxxx.
De belastingsvrije som die genoten zal volledig
toekomen aan mevrouw xxxx.

Partijen verklaren eveneens dat zij zullen werken met
een kindrekening nummer xxxxxxxx bij xxx Bank,
waar de heer xxx maandelijks 75 euro op zal storten
en mevrouw xxx 25 euro.  Met die rekening worden de
grotere kosten betaald.  Kleding, School, Hobby, etc...

Eliass
Berichten: 67
Juridisch actief: Nee

#2 , 9 maand 3 weken geleden (16 feb 2018 14:22)

Tenzij er zaken in de situatie grondig veranderd zijn, vrees ik daar wat voor. Je hebt onderling overeengekomen om die kosten zo te verdelen.
Je kan het altijd proberen, maar dan zullen er gegronde redenen moeten zijn.

basejumper
Berichten: 2865
Locatie: Diest

#3 , 9 maand 3 weken geleden (17 feb 2018 00:04)

Beste

Graag de situatie wat vollediger kaderen. Leeftijd kind? wat betaalt u aan alimentatie? Wat stort u door in het kader van restitutie belastingvrije som?
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Echtscheiding”