Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
filip1968
Topic Starter
Berichten: 26

procedurefouten?

#1 , 5 jaar 6 maand geleden (09 jul 2012 18:04)

Ik ben zonder enige echte reden mijn co-ouderschap kwijtgeraakt. Enkel omdat de kinderen zelf hebben verklaard liever bij de moeder te zijn.De kinderen zijn door de vrederechter opgeroepen om gehoord te worden in hof van beroep te brussel. Nu waren de kinderen die week net bij mij maar ze zijn door de nieuwe vriend van mijn ex naar brussel gebracht.ik heb direct via email mijn ex verboden om dit te doen aangezien ik met hen moest gaan.Zij wou liever zelf gaan om de kinderen onderweg nog beter "klaar te stomen".Ik heb dit ook persoonlijk aan de rechter gezegd dat ik daar niet mee akkoord was maar die vond dus dat ik geen co-ouderschap meer mocht hebben.Mijn kinderen zijn 12,16 en 18 jaar.De oudste komt niet meer maar was toen nog 17.Nu heb ik mijn advocaat gemeld dat ik in cassatie wil gaan voor deze feiten.Hier zijn toch duidelijk fouten gemaakt in dit dossier?Kan men in cassatie gaan omdat de wet niet door haar werd nageleefd of enkel door procedurefouten?


Franciscus
Berichten: 29554

#2 , 5 jaar 6 maand geleden (09 jul 2012 18:30)

Cassatie is zo wie zo voor procedures.
In verzet kan u wanneer u niet aanwezig was bij de procedure in beroep.
Een vrederechter .... is nooit in beroep ...
Als de kinderen die week bij u waren hoe kan iemand anders ze dan naar Brussel hebben gebracht? En waar was u en uw advocaat?
Was er een sociaal onderzoek bevolen ???

filip1968
Topic Starter
Berichten: 26

#3 , 5 jaar 6 maand geleden (09 jul 2012 19:10)

Sociaal onderzoek was al geweest door psycholoog door rechtbank eerste aanleg.heeft co-ouderschap aanbevolen en heb dit ook gekregen.Ex ging niet akkoord en ging in beroep en vroeg om de kinderen gehoord te laten worden door rechter in hof van beroep.Rechter is daar op in gegaan en heeft uitnodiging gestuurd om kinderen te horen op 11 januari.kinderen waren toen bij mij maar zijn na school de bus opgestapt en naar mijn ex gereden.Daar zijn ze met haar vriend ,met de wagen , naar hof van beroep gebracht.Ik heb mijn ex gezegd dat dit mijn taak was en heb haar gezegd dat ik niet akkoord was dat zij ,of haar vriend ermee ging.Is dus toch gebeurd en de rechter baseert zich nu op wat de kinderen gezegd hebben.Ik ,noch mijn advocaat was hierbij aanwezig.

Franciscus
Berichten: 29554

#4 , 5 jaar 6 maand geleden (09 jul 2012 19:21)

Dus u bent niet in beroep gegaan alleen uw ex?
Wat heeft uw advocaat dan gedaan?????
Het was een zaak waarbij vonnis in eerste aanleg bij de jeugdrechtbank vermoed ik en uw ex in dus in beroep gegaan bij Hof van Beroep (jeugd)... en daar is een andere beslissing genomen.
Maar daar wordt u toch ook bij uitgenodigd als appellant (uw ex) of geïntimeerde (uzelf)

filip1968
Topic Starter
Berichten: 26

#5 , 5 jaar 6 maand geleden (09 jul 2012 19:36)

Het was rechtbank eerste aanleg en hof van beroep maar niet van jeugdrechtbank.Vonnis rechtbank eerste aanleg gaf mij co-ouderschap.hof van beroep heeft ons inderdaad uitgenodigd.De kinderen zijn tussenin alleen gehoord door rechter.Toen wij nadien naar hof van beroep gingen baseerde de rechter hem op de uitspraken van de kinderen.Maar die zijn onderweg naar de rechtbank nog eens extra gemanipuleerd geweest door mijn ex haar vriend.Dus de rechter die enkel met de gemanipuleerde gesprekken met de kinderen rekening houdt.....?

eylis
Berichten: 6310

#6 , 5 jaar 6 maand geleden (09 jul 2012 20:11)

even de puntjes op de i...
u bent het co-ouderschap NIET kwijtgeraakt: dat heeft u nog steeds en dat kan niet afgenomen worden, tenzij uw héél enge dingen doet mbt de kinderen;
Wat u wel kwijt bent is de VERBLIJFSco-ouderschap
Maar wat ik niet snap...de vrederechter gaat hier toch helemaal niet over?
Dat moet een jeugdrechtbank doen.
En de rechter moet (sedert 2009) zijn weigering tot verblijfsco-ouderschap OP VONNIS argumenteren waarom hij dat niet wenselijk vind. Als hij géén deugdelijke reden in dat vonnis formuleert, dan is dat vonnis niet geldig.
Dus neem een goede advocaat onder de arm, vat je zaak aan bij de jeugdrechtbank: formuleer uw eis dat u verblijfsco-ouderschap wenst.
en dan moet de jeugdrechter goed kunnen aantonen waarom hij het niet toestaat.
Zomaar belissen zonder argumentering mag niet meer...

j.demoor
Berichten: 10310

#7 , 5 jaar 6 maand geleden (10 jul 2012 10:40)

“Art.608.Het Hof van Cassatie neemt kennis van de beslissingen in laatste aanleg die voor het hof worden gebracht wegens overtreding van de wet of wegens schending van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen.”(Gerechtelijk Wetboek).

ALLEEN de beslissing in laatste aanleg kan voor het Hof van Cassatie worden gebracht.

“Art.931...Evenwel kan de minderjarige die over het vereiste onderscheidingsvermogen beschikt, in elk geding dat hem betreft, op zijn verzoek of bij beslissing van de rechter, worden gehoord door de rechter...De partijen zijn bij dit onderhoud niet aanwezig...De minderjarige wordt alleen gehoord, behalve wanneer de rechter in het belang van de minderjarige beslist dat hij moet worden bijgestaan. Het horen van de minderjarige heeft niet tot gevolg dat hij partij in het geding wordt...Van het onderhoud wordt een proces-verbaal opgemaakt dat bij het dossier van de rechtspleging wordt gevoegd, zonder dat evenwel een afschrift ervan aan de partijen wordt bezorgd...”(Gerechtelijk Wetboek).

‘Aangezien de vrederechter alleen een beslissing heeft genomen op basis van de verklaring van de kinderen’

Indien in hoger beroep alleen een beslissing werd genomen op basis van de verklaring van de kinderen m.a.w. zonder de conclusies van beide ouders te beantwoorden of zonder voornoemd art.931 in acht te nemen dan is er procedurefout.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Vandebos
Berichten: 16152

#8 , 5 jaar 6 maand geleden (15 jul 2012 21:11)

Gelieve het gegeven advies beperkt te houden tot juridisch advies en het gal spuwen zonder TS verder te helpen op daartoe beter passende fora te verrichten.:Vandebos.

ovan
Berichten: 322

#9 , 5 jaar 6 maand geleden (16 jul 2012 16:44)

@vandebosEen juridisch advies kan er ook één zijn van juist niet Juridisch te gaan of een menselijke. ELKE CORRECTE advocaat gaat je dat bevestigen. Het volledig weghalen van berichten, INCLUIS de juridische opmerkingen toont van zeer gekleurde intenties... en dat voor een moderator van het Juridisch Forum? Er stond er niks verkeerd in... dit deel van het forum druipt van emoties....maar wacht eens....of was het in opdracht van dat het bericht verwijderd moest worden? Erg......heel erg!
"The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it." Albert Einstein

Vandebos
Berichten: 16152

#10 , 5 jaar 6 maand geleden (16 jul 2012 19:46)

Zie antwoord onder uw andere post met beschuldigingen.

Terug naar “Echtscheiding”