G??n EOT? Hoe?

evgoeth
Topic Starter
Berichten: 504
Locatie: Ten zuiden van Antwerpen

G??n EOT? Hoe?

#1 , 18 dec 2006 10:36

Mijn ouders zijn al 26 jaar getrouwd en leven al 20 jaar in een onhoudbare situatie.
Zo onhoudbaar dat ik nu zelf besloten heb om, als kind, eens uit te zoeken hoe ze eventueel kunnen scheiden.

Het zou dan mijn moeder zijn die de scheiding wil aanvragen, want mijn vader wil dit niet.

Nu heb ik een aantal vragen, ik heb me al suf gezocht op het internet, maar ik kan niets vinden ?
Ik vind het ook nog te vroeg om al naar een advocaat te stappen en deze vragen te stellen, dus hoop ik dat er iemand
mij zal kunnen helpen.

1. Mijn ouders zijn samen op pensioen gegaan. Mijn vader heeft altijd gewerkt, mijn moeder heeft gewerkt, is dan lang huismoeder geweest (5 kinderen), en is sinds een jaar of 10 terug deeltijds aan het werk. Ze werkt nog steeds, bijverdienen bovenop pensioen heet dat.
Nu, moesten zij scheiden dan heeft mijn moeder zo goed als geen inkomen meer. Bestaat er zoiets als een minimumpensioen dat zij dan gaat krijgen of krijgt zij gewoon pensioen gebaseerd op het aantal jaren dat zij effectief heeft gewerkt? In dat geval zal het dan niet veel zijn?
Gaat mijn vader haar onderhoudsgeld moeten betalen?
Als mijn moeder weggaat, dan gaat mijn jongste zus met haar mee. Zij studeert nog, ik neem aan dat mijn pa dan voor haar onderhoudsgeld moet betalen en deels moet betalen voor haar studies?

2. Mijn vader had een woning en wat spaargeld toen hij getrouwd is met mijn moeder. Ik neem aan dat dat allemaal van hem blijft? En dat de rest gewoon 50-50 moet verdeeld worden?

3. Hoe verloopt zo'n scheiding eigenlijk? Stap je gewoon naar een advocaat? Hoe lang duurt het voor de scheiding is uitgesproken? En stel dat mijn vader er moeilijk over doet?

Ik zou het echt op prijs stellen moet er iemand iets over kunnen vertellen, ze zegt al zo lang dat ze dat wil doen, maar ze durft niet omdat ze niet weet wat er dan allemaal gaat gebeuren, kwestie financi?n enzo ? Ze wil niet op straat belanden met een studerend kind, mijn broer werkt maar woont ook nog thuis, en ze wil hem ook niet verplichten om al alleen te gaan wonen, maar op deze manier kan het gewoon niet verder. Wij lijden er al 20 jaar onder, mijn ouders lijden er al 20 jaar onder en als het niet snel verandert dan gaan de kleinkinderen er ook nog onder lijden ?

Bedankt.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
j.demoor
Berichten: 10360

#2 , 19 dec 2006 13:52

1. NA echtscheiding ontvangt uw moeder haar eigen rustpensioen.Vanaf 65 jaar kan moeder aanspraak maken op de toepassing van de Wet 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen.

?Art.301.?1.De rechtbank kan aan de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen(=het echtscheidingsproces heeft gewonnen),uit de goederen en de inkomsten van de andere echtgenoot,een uitkering toekennen...?(B.W.=Burgelijk Wetboek).

2. TIJDENS de feitelijke scheiding die de echtscheiding voorafgaat geldt:

?Art213.Echtgenoten zijn jegens elkaar tot samenwoning verplicht; zij zijn elkaar getrouwheid,HULP en bijstand verschuldigd.?(B.W.=Burgerlijk Wetboek).

?Art.223.Indien een der echtgenoten grovelijk zijn plicht verzuimt,beveelt de vrederechter...dringende voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen van de echtgenoten en de kinderen...?(B.W.).

Die maatregelen KUNNEN een hulpuitkering van de ene echtgenoot aan de andere omvatten.

Tijdens de echtscheidingsprocedure is de rechtbankvoorzitter bevoegd i.p.v. de vrederechter.

?Art.74.?2.De...feitelijk gescheiden echtgenoot kan de uitbetaling van een gedeelte van het rustpensioen van zijn echtgenoot verkrijgen voor zover...?(Algemeen Reglement WERKNEMERSpensioen 21 december 1967).

3. Zowel voor als na de echtscheiding geldt:

?Art.203.? 1. De ouders dienen naar EVENREDIGHEID van hun middelen te zorgen voor de huisvesting, het levensonderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding van hun kinderen.Indien de opleiding niet voltooid is, loopt de verplichting door na de meerderjarigheid van het kind......?(B.W.=Burgerlijk Wetboek).

4. Ik ga ervan uit dat uw ouders trouwden zonder huwelijkscontract,zodat geldt :?Art.1399.Eigen zijn de goederen en schuldvorderingen die aan elk van beide echtgenoten toebehoren op de dag van het huwelijk en die welke ieder van hen tijdens het stelsel verkrijgt door schenking,erfenis of testament...?(B.W.).

5. Echtscheiding kan gebeuren op grond van overspel(art.229 B.W.),mishandeling of grove belediging(art.231),twee jaar feitelijke scheiding(art.232),onderlinge toestemming(233).De procedures staan in art.1254 e.v. Ger.W.(=Gerechtelijk Wetboek).

Ga volledigheidshalve naar (geconsolideerde wetgeving) in http://just.fgov.be

bemiddelaar
Berichten: 297
Locatie: West-Vlaanderen

#3 , 20 dec 2006 15:56

Misschien kan het voor jouw moeder helpend zijn om naar een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk te stappen alwaar ze kan geholpen worden om alles op een rijtje te zetten. Als er in het CAW een bemiddelaar in familiezaken werkzaam is, kan ze bij de bemiddelaar ook terecht voor alle informatie omtrent scheiden. Een eerste gesprek in het CAW is altijd gratis!

Op www.caw.be vind je het adres van een CAW in jullie buurt.

Reclame

Terug naar “Echtscheiding”