Gaat rechter haar boekje te buiten?

Qbek
Topic Starter
Berichten: 220

Gaat rechter haar boekje te buiten?

#1 , 12 okt 2019 13:33

Al jaren moet ik voor de jeugdrechtbank verschijnen op vraag van mijn ex.
In 2015 komt er een uitspraak "de kinderbijslag kan tussen de ouders verder bij de helften verdeeld worden met dien verstande dat het bedrag dat betrekking heeft tot verhoging enkel aan de moeder toekomt".Met andere woorden,zij is werkloos,en de verhoging komt tot haar toe..

In 2018 komt er een nieuwe vonnis waar het financiele herberekent wordt.In het vonnis van 2018 staat uitdrukkeluk dat "het kinderbijslag moet met de helften verdeeld worden tussen de beide ouders". Er zijn in 2018 geen veranderelijke omstandigheden want mijn ex is nog altijd werkloos.

In 2019 gaat de tegenpartij terug naar de jeugdrechtbank (niet in beroep!!!) en vecht deze beslissing aan,want volgens de tegenpartij moet deze gecorigeerd worden en aangepast worden volgens het vonnis van 2015,maw de rechter heeft een fout gemaakt of iets over het hoofd gezien.

Nu heeft de rechter in een nieuw vonnis(niet in beroep!!) beslist dat de tegenpartij gelijk heeft en word het nieuw vonnis aangepast naar het vonnis van 2015.

Nu,in al die jaren die ik al naar een jeugdechter ga,en in mijn ogen als deze (lees rechter) een fout maakt.Dan moet ik eigenlijk in beroep gaan tegen een uitspraak.Hier gebeurt dit niet,mijn vraag daaromtrent ,is dit wettelijk???of is de rechter "partijdig"?Moest de tegenpartij niet in beroep tegen deze uitspraak?


Punt 2;
Een vrouw die ,tegenover het vorige vonnis;
-van een huurhuis naar een sociale woning gaat,
-geen doktersrekening meer heeft(deze word integraal 100% terugbetaald),
-Geen ziektekosten meer heeft (ocmw betaald deze 100% integraal terug),
-verhoging kindergeld,

Echter met bewijs oordeeld diezelfde rechter "dat er geen gewijzigde omstandigheden zijn"...

Mijn vraag,is dit allemaal wettelijk?of zie ik hier iets over het hoofd?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Eliass
Berichten: 124
Juridisch actief: Nee

#2 , 12 okt 2019 14:27

Een aantal vragen:
- Waarom werd er in 2018 een nieuw vonnis geveld? Op vraag van uw ex, en op welke basis dan?
- Hoe wordt het inkomen van de tegenpartij gegenereerd? Gaat het over een ziekte-uitkering of over een werkloosheidsuitkering? Met andere woorden: is de tegenpartij nog in de mogelijkheid om te gaan werken?

Een aantal antwoorden:
- Kindergeld behoort tot de kinderen. Blijkbaar zijn daar veel onduidelijkheden over, maar het dient in de eerste plaats om de kinderen in hun basisbehoeften te voorzien (zijnde 'kledij', 'educatie',...). Als er een ongelijkheid is in inkomen, dan kan de rechter een verhoging van het kindergeld toewijzen aan één van beide ouders, maar dan zal dat een impact hebben op het eventuele onderhoudsgeld. De middelen van de ene ouder om te voorzien in de behoeften van de kinderen stijgt immers integraal. Het is foutief te redeneren dat omdat het geld wordt toegewezen aan één ouder dat die dat voor eigen onderhoud kan gebruiken.
- Als er van in den beginne, bij het vonnis van 2015 uitgesproken werd dat die verhoging werd toegewezen aan de tegenpartij, ga ik er van uit dat de rechter daar rekening mee gehouden heeft bij het bepalen van het onderhoudsgeld. Als die verhoging er nog niet was, of er geen sprake van was (maar dat was wel zo als ik u goed begrijp want het staat letterlijk in het vonnis van 2015) - dan zou een verhoging tot resultaat hebben dat het onderhoudsgeld zal dalen ( = veranderende omstandigheid).
- Er is géén sprake van veranderende omstandigheid omdat de tegenpartij een eigen huis inruilt voor een sociale woning. Er is wél sprake van een veranderende omstandigheid als de tegenpartij de sociale woning inruilt voor een eigen huis, aangezien men dan kan aantonen dat de eigen middelen van de tegenpartij 'behoorlijk' zijn. Zo zijn er een resem aan factoren die uitmaken of een situatie 'veranderend' genoeg is om een vonnis qua financiën te herroepen: werkloosheidsuitkering die vervangen wordt door een inkomen uit beroep, verhoging van de eigen middelen, verwerven van eigendommen,... .

Anderzijds, en dan sluit ik mijn 'pleidooi': ik ga er van uit dat er eveneens rekening gehouden is met de verhoogde tegemoetkomingen van studiebeurzen, lagere dokterskosten etc bij het bepalen van de financiële regeling. Wijzigt die situatie van de tegenpartij, dan zal ook u dieper in de zak moeten tasten. Pas op dat moment zou ik durven van een veranderende omstandigheid te spreken in dit geval.

scorpioen
Berichten: 8734
Juridisch actief: Nee

#3 , 12 okt 2019 18:50

Om een antwoord te kunnen geven zou ik het vonnis moeten lezen.

Reclame

Qbek
Topic Starter
Berichten: 220

#4 , 13 okt 2019 10:34

bedankt voor de reacties!!

Er werd een nieuw vonnis geveld in 2018 op vraag van mijn ex.Meerendeels omgangsregeling.
Het gaat hier over ziekteuitkeringen en het ziet er naar uit dat ze niet meer zal werken.
Sinds 2015 werkt mijn ex niet meer en staat ze op ziekebond.

In 2015 werd de er rekening gehouden met de verhoging en de allimentatie.

In 2018 werd een volledige herberekening gemaakt en betaal ik meer allimentatie maar werd het kindergeld gelijk verdeeld.Nu bij het nieuwe vonnis blijft het allimentatie gelijk,maar moet ik dus een deel van het kindergeld opgeven (deel omdat zij werkloos is,wat de rechter niet heeft ogegeven in het vonnis van 2018).

Ik wil u even goed begrijpen wat u neerpent:
Als een persoon van een huurhuis naar een sociale woning gaat is dit GEEN veranderlijke situatie?Alhoewel deze meer financiele mogelijkheden heeft..
Als een persoon uit eindelijk meer inkosten geeft omdat ze minder "medische"kosten geeft is dit GEEN veranderlijke situatie?

Maar dan alsnog,als de tegenpartij een "fout" ziet en niet akkoord is met de uitspraak van een rechter,dan moeten zij toch in beroep gaan?

Eliass
Berichten: 124
Juridisch actief: Nee

#5 , 13 okt 2019 12:12

bedankt voor de reacties!!

Er werd een nieuw vonnis geveld in 2018 op vraag van mijn ex.Meerendeels omgangsregeling.
Het gaat hier over ziekteuitkeringen en het ziet er naar uit dat ze niet meer zal werken.
Sinds 2015 werkt mijn ex niet meer en staat ze op ziekebond.

In 2015 werd de er rekening gehouden met de verhoging en de allimentatie.

In 2018 werd een volledige herberekening gemaakt en betaal ik meer allimentatie maar werd het kindergeld gelijk verdeeld.Nu bij het nieuwe vonnis blijft het allimentatie gelijk,maar moet ik dus een deel van het kindergeld opgeven (deel omdat zij werkloos is,wat de rechter niet heeft ogegeven in het vonnis van 2018).

Ik wil u even goed begrijpen wat u neerpent:
Als een persoon van een huurhuis naar een sociale woning gaat is dit GEEN veranderlijke situatie?Alhoewel deze meer financiele mogelijkheden heeft..
Als een persoon uit eindelijk meer inkosten geeft omdat ze minder "medische"kosten geeft is dit GEEN veranderlijke situatie?

Maar dan alsnog,als de tegenpartij een "fout" ziet en niet akkoord is met de uitspraak van een rechter,dan moeten zij toch in beroep gaan?
>> Als er bij het vonnis van 2018 rekening werd gehouden met het feit dat het kindergeld en verhoging gelijk werden verdeeld om de alimentatie te verhogen, lijkt het me sterk dat die beslissing wordt tegengedraaid door enkel de verhoging opnieuw éénzijdig toe te wijzen aan één van beide ouders en dan niet te sleutelen aan de alimentatie. Wat zei uw advocaat daar over?

>> Het feit dat een persoon naar een sociale woning verhuist is omdat die voldoet aan een aantal voorwaarden (die veelal te weinig sterk zijn - geef ik grif toe) qua inkomen, gezinssituatie,... en kan dus bezwaarlijk aanzien worden als een verhoging van de eigen of vrije middelen. Het is net omdat die niet meer voldoende zijn dat er een sociale woning wordt toegewezen. Net hetzelfde voor de medische kosten: er komt pas een vrijstelling van bepaalde kosten als het inkomen zo laag is dat daar over wordt beslist. Het omgekeerde is wel waar: als er wordt verkast naar een eigen woning of de vrijstelling wegvalt, dan kan er gesproken worden over veranderende omstandigheden.

>> Over het al dan niet beroep kan ik mij niet uitspreken: ik zie de vonnissen niet en kan dus onmogelijk tot op de laatste letter nagaan wat er eventueel zou zijn 'foutgegaan'. Maar ik ben er van overtuigd dat uw advocaat daar een helder beeld over heeft.

papa2
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#6 , 15 okt 2019 19:15

Net zelf ondervonden.
een vonnis kan tot 30 jaar na vonnis terug aangehaald worden om veranderingen en door te voeren.
een vonnis dat betekend wordt moet je binnen 30 dagen in beroep gaan of het blijft zo.

Qbek
Topic Starter
Berichten: 220

#7 , 25 okt 2019 10:11

Ik heb met mijn ex 2 kinderen.mijn oudste zoon heeft co ouderschap en we noemen hem effe X.
Mijn jongste zie ik niet meer en verblijft full time bij mijn ex en we noemen hem effe Y.

Nu is er in een vonnis van 2018 bepaald;

Voor persoon X,
Moet het kindergeld gelijkmatig verdeeld worden.
(staat LETTERIJK in het vonnis,zonder meer)

Voor persoon Y,

Het bedrag van de verhoogde kindergeld en alle andere sociale voordelen gaat uistluitend naar de moeder toe.
(er is bepaald dat ik een vaste maandelijkse berag van ..€ All in betaal voor persoon Y.

Nu in 2019 gaat mijn ex terug naar de rechtbank en eist dat de verhoging van het kinderbijslag ,voor persoon X,ook haar toekomst..en de rechter geeft haar gelijk???!!!!
De rechter hier bepaald dat het wel in het vonnis staat van 2018 en dat de moeder gerechtigd is op het sociale verhoogde bijdrage voor persoon X.
Mijn mening hierover is dat de rechter haar boekje te buiten gaat.Er staat duidelijk dat het kindergeld voor persoon X GELIJKMATIG moet verdeeld worden!!!

Mijn vraag hier is ,heb ik gelijk ?zo ja,welke juridische stappen kan hier nemen?

Eliass
Berichten: 124
Juridisch actief: Nee

#8 , 25 okt 2019 11:12

Deze hebben we toch al gehad?

Ik ga niet oordelen over het al dan niet te buiten gaan van een rechter zijn of haar boekje. U kan beroep aantekenen tegen een beslissing als u vindt dat u onrecht wordt aangedaan door de toeziende overheid.

Over het inhoudelijke, voor zover de informatie beschikbaar is, blijf ik bij mijn standpunt: voor X lijkt mij een gelijkmatige verdeling correct te zijn (zowel voor het basisbedrag als voor de eventuele toeslagen), voor Y lijkt het mij logisch dat de moeder zowel het basisbedrag als de eventuele toeslagen krijgt door ongelijke verdeling.
Opnieuw: kindergeld behoort de kinderen om ze te helpen ontwikkelen in hun basisbehoeften. Een toewijzing van extra middelen aan één partij houdt in dat de middelen van die partij stijgen en mogelijk tot gevolg kunnen hebben dat eventuele onderhoudsgelden dalen.

Terug naar “Echtscheiding”