volledige hoederecht over een kind

Halo
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

volledige hoederecht over een kind

#1 , 31 aug 2019 09:26

Hallo,
Ik zou graag het volledige hoederecht uitoefen over mijn kind.
ik heb een zoon van 14.
in 2011, hebben we onderling besloten dat mijn zoon een paar jaar bij zijn vader gaat wonen omdat ik op dat moment door een zware depressie ging.
in de laatste jaren hoewel we wettelijk de gemeenschappelijke hoede recht hadden, heeft de vader een school en vorm van educatie gekozen zonder mijn toestemming. In feite, hij heeft mijn goedkeuring gevraagd over een bepaalde school waar ik mee akkoord ging maar later heeft hij zonder mijn toestemming de school van mijn kind veranderd.
in die tijd heb ik geen rechtelijke stappen genomen om 2 redenen, 1- omdat ik mij nog altijd zwak voelde door mijn eigen situatie van depressie en ook de vrede wou bewaren tussen ons ten voordele van mijn kind die op dat moment 8 jaar oud was 2- omdat ik mijn kind geen enkel kans wou weigeren en de vader beweerde dat de school dat hij had gekozen was veel beter dan de eerste en ik had hem vertrouwd.

Nu na 6 jaar in de onderwijs dat was de keuze van zijn vader, ben ik helemaal overtuigd dat de educatie is niet geschikt voor mijn kind. Hij heeft hem geplaatst in de laagst mogelijk form van educatie en ik kan bewijzen op basis van een korte periode van homescholing (deze zomer vakantie) dat hij veel meer aankan dan hetgeen dat hij op school en in deze form van onderwijs te bieden krijgt.

Andere reden is dat hij dit jaar in Maart is getest voor een hoge cholesterol omdat dit genetisch in de familie van zijn vader voorkomt. zijn cholesterol gehalte was ongewoon hoog voor zijn leeftijd, als hij in het begin van deze zomer vakantie bij mij kwam. De vader beweerde op basis van de medische testen dat dit alleen het gevolg is van die genetische afwijking. in 4 weken tijd heb ik er in geslaagd om zijn cholesterol gehalte terug op een normaal waarde te brengen en dit alleen met aanpassing van zijn voeding. Dit bewijst duidelijk dat mijn kind een volledig verkeerde voedingspatroon heeft gehad in de laatste jaren aangezien dat zijn vader op de hoogte was dat hij een risico geval kan zijn.

Ik heb die man vertrouwd met ons kind en wou hem de kans geven om een relatie op te bouwen met zijn kind (wat op dat moment bijna niet bestaand was omdat mijn zoon altijd bij mij woonde en meestal ook weigerde om even de 2 weekenden per maand bij de familie van zijn papa te spenderen) en zijn plichten te doen op zijn manier. Maar op dit moment all de bewijzen tonen dat hij in 2 meest belangrijke aspecten van mijn kinds leven een verkeerde beslissingen heeft genomen, zijn educatie en zijn fysieke en psychische gezondheid.

Ik heb meerdere malen mijn zorg geuit i.v.m. de educatie vorm maar hij heeft mijn aanvraag voor een nieuwe oplossing keer op keer geweigerd !
in de laatste 3 jaren hebben ik en mijn zoon herhaaldelijk hem gevraagd om zijn toestemming om terug fulltime bij elkaar te kunnen wonen en heb ik meerder malen bijna gesmeekt om een samenwerking die het beste levens situatie zou verzekeren voor ons kind, maar tevergeefs, hij heeft nooit willen verder gaan in onze discussies met de excuse dat ik werkloos ben.
Mijn kind is aan het asperger spectrum en heeft veel persoonlijk aandacht nodig, dit was ook de reden waarom ik 8 jaar geleden besloten had om hem bij zijn papa te laten gaan omdat ik als fulltime werkend alleenstaande moeder die door een zware depressie ging niet in staat was om dit aan te bieden.

Momenteel is de situatie helemaal anders. Ik ben beried om mijn volledige tijd te besteden aan ons kind en hem te helpen om zijn achterstand in educatie in te halen. Daartegen op dit moment krijgt hij bijna geen persoonlijke aandacht van de familie van zijn vader die ondertussen volledig veranderd is, de stiefmoeder die 8 jaar geleden een huisvrouw was, werkt nu, zij heeft ondertussen ook een eigen kind om voor te zorgen, de oudere broer en zus zijn het huis uit, de vader heeft een heel drukke baan en heeft nauwelijks tijd met zijn familie en mijn zoon spendeert all zijn tijd buiten school met babysitters.

Daarboven heb ik me ook in de laatste jaren gespecialiseerd in de voedingswijze die de gezondheid van lichaam en geest verzekert en heb ik ook deze vakantie dit aangepast met super goede resultaten op zijn gezondheid toestand en ik kan hem helpen om zijn gezondheid te bewaren door een stikte dieet te volgen.
Ik heb sterke bewijzen dat ik een betere situatie kan aanbieden aan ons kind wat educatie en fysieke en psychische gezondheid betreft. Maar de vader weigert nog altijd een samenwerking.

Op dit moment ben ik tot de conclusie gekomen dat hij niet in staat is om de juiste beslissingen te nemen over ons kinds leven en zijn toekomst op basis van de resultaten van zijn keuzes van de laatste jaren en zijn houding t.op.v van mijn kind. Hij heeft ook bewezen dat onze zoon wens en geluk niet zo belangrijk is voor hem door keer op keer de aanvraag van mijn zoon om terug bij zijn mama te gaan wonen te weigeren.
De vader en zijn familie hebben tijdens de laatste jaren hem herhaaldelijk proberen te overtuigen dat zijn moeder niet van hem houdt, hem niet wil en geen belang hecht aan hem, wat ook een zware psychische schade kan betekenen voor een kind. Dit heeft hij een keer in het openbaar in mijn gezicht geroepen waar mijn kind ook bij was en heeft meerder malen gedaan als ik niet aanwezig was, heb ik vernomen van mijn zoon.

Ik kan hem niet meer vertrouwen met zijn beslissingen over mijn kind, zijn beslissingen en zijn houding zijn schadelijk voor de ontwikkeling van mijn kind, zijn educatie, fysieke en psychische gezondheid.
Ik zou graag mijn kind terug bij me hebben en daarboven ook voor de volledige hoederecht gaan op basis van de verkeerde keuzes die hij gedeeltelijk zonder mijn toestemming heeft genomen en zijn houding die de indruk geeft dat hij meer belang hecht aan zijn eigen opinies dan welzijn van ons kind.

Hoe kan ik dit juridisch op gang zetten ?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Fons54
Berichten: 420

#2 , 31 aug 2019 10:26

...door over jullie kind te spreken, niet jouw kind....
Wat staat er op papier?
Als jullie niet onderling uitkomen, wordt het familierechtbank.

eylis
Berichten: 7678

#3 , 01 sep 2019 12:57

Hoederecht bestààt niet meer in het Belgische recht.
Beide ouders hebben samen sowieso het co-ouderschap:
dwz: de gedeelde ouderlijke autoriteit. Dat staat buiten kijf.
In uitzonderlijke omstandigheden wordt het exclusieve ouderlijk gezag aan één ouder toegewezen. (bvb kindermishandeling, gebruik van alcohol en drugs in bijzijn van het kind etc...)
Zoals u de situatie beschrijft, zijn dat geen redenen van die aard.

U meldt tevens dat jullie zoon niet naar de andere ouder wilde volgens de omgangsregeling. Het is niet aan een kind om dat te weigeren.
U had er alles moeten aan doen omdat het kind wél ging.
Weet dat bij een rechtszaak dit een negatief punt voor u kan zijn.
U heeft wellicht wel enkele redenen om aan te nemen dat het kind bij de andere ouder anders wordt opgevoed en wellicht met minder goede resultaten dan bij u. Maar die punten zijn door u vastgesteld. Als u die argumenten voor de rechtbank hard wil maken, zal dat door een rechtbank aangestelde dokter/psychiater moeten gebeuren.

Ik heb sterk de overtuiging dat een dokter nooit hard zal beweren dat de gezondheid van dit kind door het verblijf bij de andere ouder in gevaar wordt gebracht. een advocaat kan wel pleiten voor u met de punten die u aangeeft. Maar dat hij ze in de rechtszaal vertelt hoeft een rechter niet zomaar aan te nemen of zwaar genoeg te vinden om u exclusief het ouderlijk gezag toe te kennen.

U bent overtuigd van uw argumenten, maar daarom is een rechtbank daarvan nog niet met objectieve bewijzen overtuigd. Een zeer positief punt voor de vader is dat hij tijdens uw depressie voor jullie zoon gezorgd heeft. Dat is een hard bewijs dat in de rechtbank zijn waarde heeft.

Tracht te aanvaarden dat een gelijk verdeeld verblijf standaard wordt gevonnist. Dat het ouderlijke gezag bij wet een gedeelde verantwoordelijkheid is.

Misschien stel je best aan de andere ouder voor om met een bemiddelaar rond de tafel te gaan zitten om bepaalde afspraken ivm (op)voeding vast te leggen. Het zal u veel minder kosten dat een rechtszaak die u meer dan waarschijnlijk niet wint.

Reclame

Terug naar “Echtscheiding”