Pagina 1 van 1

Loonbeslag

Geplaatst: 18 jun 2019 14:58
door Eline0606
Ze hebben volledig loonbeslag gedaan voor achterstallige alimentatie, kan ik nog via ocmw of ergens anders toch nog een leefloon of leefgeld krijgen. Ik heb nu totaal geen inkomen meer dit voor gedurende 2 maanden .

Re: Loonbeslag

Geplaatst: 18 jun 2019 15:21
door denlowie
Bij het OCMW het leefloon.

Re: Loonbeslag

Geplaatst: 19 jun 2019 09:00
door meeboo
volledig loonbeslag is onwettig. Er kan slecht een beperkt deel ingehouden worden

Re: Loonbeslag

Geplaatst: 19 jun 2019 09:11
door B.Debuck
meeboo, voor onderhoudsvorderingen zijn er geen beperkingen en kan er beslag worden gelegd op de volledige inkomsten. Enkel op een uitkering van het OCMW kan er geen beslag worden gelegd. Je zal wel rekening moeten houden met het feit dat de steun van het OCMW zal moeten terugbetaald worden.

Re: Loonbeslag

Geplaatst: 19 jun 2019 09:31
door denlowie
Zelfs op werkloosheidsuitkeringen kan men 100% beslag leggen voor onderhoudsgeld .

Re: Loonbeslag

Geplaatst: 19 jun 2019 09:32
door meeboo
ok, weer iets bijgeleerd :)

Re: Loonbeslag

Geplaatst: 19 jun 2019 11:12
door Mathieu Rutten
Het leefloon zal enkel teruggevorderd kunnen worden indien betrokkene een inkomen bekomt voor de periode dat hij leefloon geniet. Indien hij een voorschot zou ontvangen op een inkomen dat hij kan bekomen zou dit anders kunnen liggen. Zoals hierboven reeds vermeld is loon en uitkering vatbaar voor onbeperkt beslag in geval van het niet nakomen van achterstallig onderhoudsgeld.