Overleg over en termijn van doorgeven buitengewone kosten

Edwin80
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

Overleg over en termijn van doorgeven buitengewone kosten

#1 , 04 dec 2022 12:02

Mijn ex-partner heeft mij een (terechte, ik betwist de kost opzich niet) buitengewone kost doorgestuurd van meer dan 2 jaar oud
die ze was vergeten doorsturen.
Ze beroept zich op het feit dat buitengewone kosten verjaren na 5 jaar.

Dat doet mij nu afvragen:

Als zij alle buitengewone kosten van 5 jaar zou opsparen en die dan allemaal tegelijk zou doorgeven, ben ik dan verplicht die te betalen
en ook nog eens binnen de vastgelegde termijn van 15 dagen ?
Bovendien is mij in het verleden door de belastingdienst al geweigerd geweest bepaalde stukken in te brengen als aftrekbare buitengewone onderhoudskosten
omdat de facturen meer dan 3 maanden ouder waren dan de dag waarop ik de overschrijving uitvoerde naar de rekening van mijn ex-partner.
Dat klinkt niet echt fair, ik zou verwachten dat er een maximale termijn bestaat om kosten door te geven. Mis ik hier iets ?

Daarnaast heeft ze me ook een kost doorgestuurd van een laptop voor 1 van onze dochters. Er is geen overleg geweest, zowel niet over het feit of de laptop nodig is, als over het budget van een eventueel aan te kopen laptop. (Ik heb bovendien nog een goede laptop in mijn bezit die ze had mogen hebben, de kost was opzich al niet nodig)
Ze heeft geen bewijsstukken geleverd van de noodzaak, het eerste wat ik ervan hoorde was de factuur die ze doorstuurde.

Nu heeft ze naar eigen zeggen contact opgenomen met een deurwaarder die zou gezegd hebben dat een laptop valt onder buitengewone kosten die door beide partijen elk voor de helft gedragen moeten worden. Als ik zou weigeren om deze kost vrijwillig te betalen, kan deze gedwongen ingevorderd worden. Tegen de gedwongen invordering zou ik dan officieel verzet kunnen aantekenen bij de Beslagrechter.
Ik heb uiteraard helemaal geen goesting in aanraking te komen met deurwaarders en rechtbanken. Kan zij zomaar een deurwaarder inschakelen, ondanks dat het zij is die de wet zover ik hem begrijp niet in acht genomen heeft ?

Alvast heel erg bedankt voor enig advies.

eylis
Berichten: 8520

#2 , 04 dec 2022 13:05

U stuurt haar best een mailtje (of beter nog per AS) met daarin vriendelijk doch formeel: Dat ze best even informeert bij een objectieve deskundige over het opeisen van niet vooraf besproken buitengewone kosten. Met name de niet-aangekondigde en zelfs onnodige aankoop van een laptop, waarna bleek dat u een goede laptop ter beschikking van uw dochter kon stellen. Meldt dat u wil vermijden dat jullie goede verstandhouding door een onnodige zaak zou belast worden. Meldt ook dat u er op staat dat voor een vlotte boekhouding, facturen voor buitengewone kosten maandelijks worden doorgegeven.

iota
Berichten: 574

#3 , 05 dec 2022 10:50

Maar het antwoord is ja. Er zijn idd nog altijd deurwaarders die onder deze omstandigheden buitengewone kosten invorderen. Dan rest er de gedupeerde ex effectief niets anders dan naar de beslagrechter te stappen om zijn/haar gelijk te halen.

Reclame

Edwin80
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#4 , 07 dec 2022 12:23

Beide bedankt voor uw antwoorden.

@eylis: "Meldt ook dat u er op staat dat voor een vlotte boekhouding, facturen voor buitengewone kosten maandelijks worden doorgegeven"
Maar als dat herhaaldelijk niet gerespecteerd wordt, zou ik dan in mijn recht staan te weigeren zulke facturen te betalen ? Of is het inderdaad zo
dat facturen tot 5 jaar oud mogen aangegeven worden als buitengewone kost, en ik die binnen dezelfde termijn dien te betalen ?

iota
Berichten: 574

#5 , 07 dec 2022 17:18

Het is niet omdat de verjaringstermijn 5 j is, dat uw ex 5 j mag wachten om de buitengewone kosten in te dienen, uiteraard. Zij moet zich aan de wettelijke termijn houden (tenzij onderling anders overeengekomen).
Veegt ze daar totaal haar voeten aan, dan moet u naar wettelijke middelen grijpen, dus de rechtbank. Het recht in eigen handen nemen door dan maar niet te betalen, is geen goed idee. Dan bent u degene die in de fout gaat.

Franciscus
Berichten: 36916

#6 , 07 dec 2022 22:59

Uiteraard kan u bepaalde kosten betwisten zoals de laptop. Doe dat wel via een AS met A /R kaart. Dan hebt u een keihard bewijs.
Dan zal zij naar de rechtbank moeten stappen.
Voor de rest zie @Eylis en @iota... is inderdaad mogelijk.
Indien u toch naar rechtbank moet vraag dan alle gemaakte kosten inclusief de GDW kosten terug.

Edwin80
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#7 , 04 jan 2023 21:09

Bedankt iedereen voor de reacties.

Inmiddels heb ik inderdaad een aanmaning tot onmiddelijke betaling ontvangen van de gerechtsdeurwaarderskantoor.

Ik ben met een van hun juristen in gesprek gegaan wat betreft de laptop omwille van het feit dat ze beweerde: "In het vonnis wordt bepaald dat de aankoop van een laptop onder de kosten verbonden aan de schoolse opleiding vallen. Voor deze categorie is volgens het vonnis bovendien geen voorafgaand overleg vereist."

Bij het nalezen van ons vonnis kwam ik tot de constatatie dat er zelfs specifiek in staat: "voorafgaand overleg en een voorafgaand akkoord , behoudens hoogdringendheid of overmacht, voor wat betreft....<opsomming van onderwerpen>... de aankoop van een personal computer en printer met de voor de studie noodzakelijke programma's."

Ze maakt ook melding dat ik het gevraagde bedrag moet overmaken zodat ze geen verdere stappen moeten ondernemen. Ik heb hierop gereageerd met een kopie van het blad van het vonnis waarop de gevonden tekst staat, maar nu vraag ik me af: welke stappen kan een gerechtsdeurwaarder nemen in zo'n situatie ? Is het zoals Franciscus zei aan de schuldeiser om naar de rechter te stappen of zoals iota aangaf aan mij om naar een beslagrechter te gaan indien ik er met de gerechtsdeurwaarder niet uit kom.

iota
Berichten: 574

#8 , 05 jan 2023 11:23

Is het zoals Franciscus zei aan de schuldeiser om naar de rechter te stappen of zoals iota aangaf aan mij om naar een beslagrechter te gaan indien ik er met de gerechtsdeurwaarder niet uit kom.
Beide. Als iemand iets eist en de tegenpartij betwist dit, moet de eiser dit normaal via de rechtbank afdwingen.
Hier echter heeft uw ex helaas een vrijbrief doordat ze een deurwaarder kan inschakelen om buitengewone kosten te innen en er kennelijk legio deurwaarders te vinden zijn die hierop ingaan,ongeacht of de vordering terecht is of niet.
Ik hoop dat die jurist van hen voor rede vatbaar is. Indien ze echter gewoon over u heenwalsen en met beslag dreigen, rest u niets anders dan de beslagrechter.
Gezien de passage uit het vonnis die u citeert, gaat u daar normaal dik gelijk halen en krijgt uw ex een bolwassing omdat ze zich niet aan de termijnen houdt om rekeningen in te dienen.
Eén goede raad: betaal wel wat u volgens het vonnis moet betalen. Dan hebt u een dikke streep voor in de rechtbank en bent u niet degene die in de fout is gegaan. Vraag meteen ook alle gemaakte kosten terug (zie Franciscus).

Terug naar “Echtscheiding”