Woonstvergoeding

Nohope
Topic Starter
Berichten: 36
Juridisch actief: Nee

Re: Woonstvergoeding

#16 , 30 sep 2019 05:39

In mijn geval eist mijn vrouw - die sedert mei 2019 apart woont en we dus in feitelijke scheiding leven - dat ik vanaf mei 2019 haar een woonstvergoeding geef.
Het is me niet duidelijk, aangezien er op het net zoveel tegenstrijdige berichten staan : ofwel vanaf de feitelijke scheiding, ofwel pas vanaf er een inleiding is tot echtscheidingsaanvraag, bvb. pas na neerlegging van een verzoekschrift ?

Ons huwelijkscontract is een gemeenschap van aanwinsten.
Never heard of Linux/Ubuntu operating systems or ever tried Linux Mint ? Give it a try, you won't be disappointed.
By the way, a 12 year old Acer Aspire 7530 laptop smoothly sent those messages using Linux Mint 19.2 Cinnamon "Tina" 64 bit.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
nicky54
Berichten: 127

#17 , 30 sep 2019 17:07

Woonstvergoeding is principieel (en in geval partijen gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel van gemeenschap van goederen) verschuldigd vanaf het instellen van de echtscheidingsprocedure - hetzij de datum van de eerste echtscheidingseis - tot aan de definitieve vereffening en verdeling van de tussen echtgenoten bestaande onverdeeldheid.

De woonstvergoeding is dus niet verschuldigd vanaf de feitelijke scheiding noch vanaf het instellen van de vordering tot het bekomen van dringende en voorlopige maatregelen bij de vrederechter of diens beslissing tot maatregelen.

Dit betekent dan ook dat indien partijen jaren feitelijk gescheiden leven zonder dat er een echtscheidingsprocedure gestart is, de echtgenoot geen vergoeding kan vorderen voor het bewonen van de gemeenschappelijke gezinswoning door de andere echtgenoot.

Indien partijen gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen is een woonstvergoeding verschuldigd van de datum van feitelijke scheiding van partijen.

Nohope
Topic Starter
Berichten: 36
Juridisch actief: Nee

#18 , 09 okt 2019 20:48

Er kan dus geen eis ingesteld worden met terugwerkende kracht ?
Never heard of Linux/Ubuntu operating systems or ever tried Linux Mint ? Give it a try, you won't be disappointed.
By the way, a 12 year old Acer Aspire 7530 laptop smoothly sent those messages using Linux Mint 19.2 Cinnamon "Tina" 64 bit.

Reclame

Nohope
Topic Starter
Berichten: 36
Juridisch actief: Nee

#19 , 09 okt 2019 20:55

Voor wie het nog interesseert : deontologische voorschriften verbieden een advocaat informatie door te spelen aan de tegenpartij, dus kan ikzelf geen gegevens vragen aan de advocaat van mijn vrouw. Die vraag moet dan gestuurd worden via mijn advocaat.

Alleen klopt hier iets niet: als die bemiddelingsadvocaat optreedt voor de twee partijen, waarom kreeg ik dan het gevraagde niet ? :mrgreen:
Never heard of Linux/Ubuntu operating systems or ever tried Linux Mint ? Give it a try, you won't be disappointed.
By the way, a 12 year old Acer Aspire 7530 laptop smoothly sent those messages using Linux Mint 19.2 Cinnamon "Tina" 64 bit.

basejumper
Berichten: 3398
Locatie: Diest

#20 , 09 okt 2019 21:20

Bemiddelen tussen partijen betekent dat je in het midden staat maar zelf geen beslissingen neemt. Jij vraagt info op. Bemiddelaar zal die vraag doorgeven aan je ex. Maar het is. NIET aan een bemiddelaar om een beslissing te nemen. Als uw ex die info niet wil doorgeven is het niet aan de bemiddelaar om dat toch door te geven ( gesteld dat die al zou beschikken over die gegevens)
Je kan waarschijnlijk vaststellen dat bemiddeling niet werkt en dat je effectief een .vechtscheiding zal moeten aan gaan waarbij ieder zijn eigen advocaat neemt.
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

nicky54
Berichten: 127

#21 , 10 okt 2019 12:58

De woonstvergoeding is pas verschuldigd van ZODRA een ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE wordt INGELEID bij de familierechtbank.

Het bedrag van de woonstvergoeding wordt vastgelegd door de notaris. Ben je het daar niet mee eens dan heeft de rechtbank het laatste woord.
Bij een discussie over de huurwaarde van de woning kan ook een deskundige worden aangesteld om ze te becijferen.

De woonstvergoeding is verschuldigd zolang de bezetting door een (ex-)echtgenoot duurt en - indien de echtgenoot-bewoner de woning overneemt - tot de datum waarop de oplegsom wordt gekweten.

Nohope
Topic Starter
Berichten: 36
Juridisch actief: Nee

#22 , 17 okt 2019 15:59

Dit onderwerp ook toegevoegd - zelfde zaak - aan TS blijf best in hetzelfde onderwerp JurecaBE - moderator


Een partner van een koppel ontvangt in 2020 als die 65 wordt, het spaartegoed van pensioensparen en groepsverzekering bedrijf waar die recht op heeft.
Aangezien ze gehuwd zijn met contract gemeenschap van aanwinsten, moeten die premies in principe 50/50 verdeeld worden onder de twee.

Maar op welk tijdstip kan die andere partner aanspraak maken op zijn deel van 50 % ? Is dat :
1) na uitspraak definitieve scheiding ?
2) al tijdens de feitelijke scheiding als partners afzonderlijk wonen en afzonderlijk ingeschreven zijn op een adres ?
3) op eender welk tijdstip t.t.z. van zodra het juiste bedrag gekend is, kan de ene partner zijn deel opeisen van de andere partner m.a.w. moet de ene partner een deel van 50 % ophoesten om de andere uit te betalen ook al heeft de eerste partner nog niks gekregen van de financiële instelling die deze beleggingen beheren ?
Never heard of Linux/Ubuntu operating systems or ever tried Linux Mint ? Give it a try, you won't be disappointed.
By the way, a 12 year old Acer Aspire 7530 laptop smoothly sent those messages using Linux Mint 19.2 Cinnamon "Tina" 64 bit.

wanton
Berichten: 9303
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#23 , 17 okt 2019 19:18

Gezien de nog korte looptijd is het best de verzekeringen nu nog als één geheel te laten lopen. Uitbetaling geschiedt in principe bij 65 jaar. Indien de scheiding aan de gang is, dienen deze bedragen opgenomen te worden bij de gemeenschappelijke tegoeden. En samen met de rest verdeeld worden.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Nohope
Topic Starter
Berichten: 36
Juridisch actief: Nee

#24 , 18 okt 2019 00:23

ja akkoord, zeker nier voor die ene partner 65 is.
Maar stel dat er op de verjaardag van 65 nog geen definitieve scheiding uitgesproken is. Wat dan ?
Worden die gelden dan geconsigneerd, al verdeeld of wat ?
Er moet toch in de wetgeving terzake bepaald zijn wanneer die premies niet mogen uitbetaald worden ? Het is me niet duidelijk hoor, neem me niet kwalijk.
Never heard of Linux/Ubuntu operating systems or ever tried Linux Mint ? Give it a try, you won't be disappointed.
By the way, a 12 year old Acer Aspire 7530 laptop smoothly sent those messages using Linux Mint 19.2 Cinnamon "Tina" 64 bit.

nicky54
Berichten: 127

#25 , 18 okt 2019 10:38

Ben je gehuwd onder het wettelijk stelsel ( scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten sinds het huwelijk) en werd de groepsverzekering/pensioenspaarrekening op het moment van de scheiding nog niet uitbetaald, dan is een eerste mogelijkheid dat de afkoopwaarde van de verzekering wordt berekend, waarbij je voormalige partner aanspraak kan maken op de helft van de afkoopwaarde. Indien de verzekering onmiddellijk wordt afgekocht worden fiscale en andere lasten in mindering gebracht.
Een andere mogelijkheid is dat jij je voormalige partner een vordering toekent ten belope van zijn of haar aandeel in de waarde van de verzekering. De vordering wordt pas opeisbaar op het moment dat de verzekeringsmaatschappij het geld uitkeert. Dit betekent dat je ex-partner moet wachten tot het moment van uitkering vooral aanspraak te maken op zijn of haar aandeel.

Wanneer de uitbetaling heeft plaatsgevonden (geruime tijd) vóór de ontbinding van het huwelijksvermogensstelsel (met investering van het kapitaal in een onroerend goed), is concrete verdeling van de vermogenswaarde van deze groepsverzekering (als dusdanig) bij de vereffening-verdeling na echtscheiding niet aan de orde.

Rechtspraak :
De rechtbank stelde vast dat de groepsverzekering werd aangewend tot terugbetaling van een overbruggingskrediet tot aankoop van een onroerend goed, waarna de vergoedingsregels dienden toegepast van Art. 1434 en 1435 B.W.

nicky54
Berichten: 127

#26 , 18 okt 2019 10:50

Opmerking :
Bij een echtscheiding door onderlinge toestemming beslissen jij en je ex-partner zelf hoe jullie de groepsverzekeringen onder elkaar afrekenen. Bij een gerechtelijke vereffening-verdeling heeft de rechter het laatste woord.

Nohope
Topic Starter
Berichten: 36
Juridisch actief: Nee

#27 , 19 okt 2019 01:24

Hmmm, toch nog complexer dan ik dacht.
Thanks anyway.
Never heard of Linux/Ubuntu operating systems or ever tried Linux Mint ? Give it a try, you won't be disappointed.
By the way, a 12 year old Acer Aspire 7530 laptop smoothly sent those messages using Linux Mint 19.2 Cinnamon "Tina" 64 bit.

Marcus Aurelius
Berichten: 1357
Juridisch actief: Nee

#28 , 19 okt 2019 11:49

------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Terug naar “Echtscheiding”