Woonstvergoeding

Nohope
Topic Starter
Berichten: 36
Juridisch actief: Nee

Groepsverzekering en echtscheiding

#1 , 5 maand 1 week geleden (06 sep 2019 06:19)

Onderwerpen samengevoegd - JurecaBE - moderator

Een koppel is reeds 4 maanden feitelijk gescheiden, wonen elk op een afzonderlijk adres en met de lente van 2020 zal een van de partners zijn/haar groepsverzekering van zijn werkgever bij zijn/haar pensionering kunnen verzilveren. Beter gezegd, op de pensioenleeftijd van 65 jaar.
Volgens het huwelijkscontract "gemeenschap van aanwinsten" dat beiden afsloten bij hun huwelijk, zal die premie verdeeld worden onder de twee partners.

Maar hoe kan de ene partner met zekerheid weten of de rechthebbende titularis van de groepsverzekering, niet al een voorafname uitgevoerd heeft op de totale som ?
Never heard of Linux/Ubuntu operating systems or ever tried Linux Mint ? Give it a try, you won't be disappointed.
By the way, a 12 year old Acer Aspire 7530 laptop smoothly sent those messages using Linux Mint 19.2 Cinnamon "Tina" 64 bit.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
wanton
Berichten: 9302
Locatie: HEIST , bij-den-berg

#2 , 5 maand 1 week geleden (06 sep 2019 10:57)

Groepsverzekering is een vorm van uitgesteld loon. Op die manier behoort die tot het gemeenschappelijk vermogen. De maatschappij zal u wel op de hoogte stellen van de evolutie van het contract.
Meestal wordt de waarde van het contract op datum van echtscheiding in twee gedeeld : één deel op naam van elke partner. Dat van de titularis kan nog aangroeien door nieuwe premiestortingen; het deel van de (ex-) partner geeft enkel nog intresten. De uitbetaling is onderworpen aan wettelijke bepalingen.
Ik heb gisteren gezien , ik ken morgen!
Toet-anch-Amon

Marcus Aurelius
Berichten: 1357
Juridisch actief: Nee

#3 , 5 maand 1 week geleden (06 sep 2019 16:42)

Momenteel worden de groepsverzekeringen uitbetaald op ingangsdatum van het rustpensioen. Ik zie dan ook niet hoe er een voorafname is kunnen gebeuren. Ik ga er van uit dat het rustpensioen pas ingaat op 65 jaar.
Indien het om een feitelijke scheiding gaat, zal er nagegaan worden of het gezinspensioen toekenbaar is, m.a.w. men zal nagaan of de andere partner voldoet aan de betaalvoorwaarden van een gezinspensioen.
Opgelet het huwelijk werd nog niet ontbonden. Man en vrouw zijn dan ook nog gehuwd. Het huwelijksstelsel blijft overeind.

B.W. § 3. BATEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK VERMOGEN.

Art. 1405.[1 § 1. Gemeenschappelijk zijn :
1. de inkomsten uit de beroepsbezigheden van elk der echtgenoten, alle inkomsten of vergoedingen die ze vervangen of aanvullen, evenals de inkomsten uit openbare of particuliere mandaten; de opzeggingsvergoeding en andere uitkeringen waarop een echtgenoot wegens beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst gerechtigd is, voor het deel daarvan dat overeenstemt met de opzeggingstermijn die tijdens het stelsel loopt;

In de masterproef van Merve Koç kunnen we lezen: https://uhdspace.uhasselt.be/dspace/bit ... 85c4dc.pdf

Indien de groepsverzekeringskapitaal wordt uitgekeerd tijdens het huwelijk, valt het in de huwgemeenschap op basis van artikel 1405,1 BW. Hetzelfde geldt voor voorschotten en afkoopwaarden. Het Grondwettelijk Hof oordeelde immers dat dergelijke verzekeringsprestatie een onderdeel vormt van het loon.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Reclame

Nohope
Topic Starter
Berichten: 36
Juridisch actief: Nee

#4 , 5 maand 1 week geleden (10 sep 2019 05:10)

Nog even twee opmerkingen, mogelijks van belang in deze materie :
- De vrouw is vervroegd op rust gesteld op haar 60ste op 1 april 2015 (geen aprilgrap).
- Er is nog geen wettelijke scheiding uitgesproken, enkel feitelijke scheiding (apart adres).

Zijn deze opmerkingen nog bepalend ?
Never heard of Linux/Ubuntu operating systems or ever tried Linux Mint ? Give it a try, you won't be disappointed.
By the way, a 12 year old Acer Aspire 7530 laptop smoothly sent those messages using Linux Mint 19.2 Cinnamon "Tina" 64 bit.

Marcus Aurelius
Berichten: 1357
Juridisch actief: Nee

#5 , 5 maand 1 week geleden (10 sep 2019 08:22)

Het gaat hier dan ook om de groepsverzekering van de man die nog niet in het genot is van een rustpensioen. De regels groepsverzekering en wettige scheiding spelen dan ook maar als de wettige scheiding tegenstelbaar is voor het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, indien het rustpensioen ingaat op 65 jaar.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Nohope
Topic Starter
Berichten: 36
Juridisch actief: Nee

#6 , 5 maand 18 uur geleden (17 sep 2019 08:13)

samengevoegd bericht JurecaBe - moderator
Mijn vrouw is met vervroegd pensioen gegaan in 2015 en wil nu plots scheiden.

In de lente van 2020 wordt ze 65 en krijgt ze van haar vorige werkgever een uitkering als groepsverzekering of beter gezegd betaalt een maatschappij die premie uit als beheerder van het contract.
Spijts goede bedoelingen draait de echtscheiding stilaan uit op een vechtscheidng en blijven momenteel alle contacten uit.

Is het bedrijf waar zij werkte verplicht om op eenvoudig verzoek, de gegevens van die groepsverzekering mede te delen aan de echtgenoot aangezien die laatste wettelijk - en gelet op het huwelijkscontract - mede begunstigde is (wordt) ?

Bedankt. 8_)
Never heard of Linux/Ubuntu operating systems or ever tried Linux Mint ? Give it a try, you won't be disappointed.
By the way, a 12 year old Acer Aspire 7530 laptop smoothly sent those messages using Linux Mint 19.2 Cinnamon "Tina" 64 bit.

Marcus Aurelius
Berichten: 1357
Juridisch actief: Nee

#7 , 5 maand 10 uur geleden (17 sep 2019 15:52)

De werkgever mag u deze gegevens niet meedelen. U dient deze gegevens op te vragen bij uw echtgenote. Gelieve de vorige antwoorden te bekijken. U moet deze gegevens dan ook rechtstreeks opvragen aan uw echtgenote of haar raadsman. Er zal dan ook niets anders op zitten dan uw rechten te claimen.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Nohope
Topic Starter
Berichten: 36
Juridisch actief: Nee

#8 , 5 maand 6 uur geleden (17 sep 2019 19:55)

Ik meen dat ik de vraag niet eerder expliciet gesteld heb, wel maakte ik de opmerking dat mijn echtgenote weigert andere informatie mede te delen. het spreekt vanzelf dat haar advocaat graag olie op het vuur giet en eveneens geen informatie daarover vrij geeft.

Bij wie zou ik anders dan nog terecht kunnen als de vroegere werkgever van mijn echtgenote, overigens ?

Anderzijds lijkt me het niet opportuun in dit forum al mijn vragen over deze materie in een topic te gieten. Een forum is er niet alleen om mijn problemen op te lossen en ongetwijfeld zijn er leden die een bepaald probleem zelf meemaakten en niet bepaald geïnteresseerd zijn in een lijst met alle hindernissen die ik moet nemen.
Never heard of Linux/Ubuntu operating systems or ever tried Linux Mint ? Give it a try, you won't be disappointed.
By the way, a 12 year old Acer Aspire 7530 laptop smoothly sent those messages using Linux Mint 19.2 Cinnamon "Tina" 64 bit.

Franciscus
Berichten: 33752

#9 , 5 maand 4 uur geleden (17 sep 2019 21:51)

Advocaat giet geen olie op het vuur maar verdedigt :oops: zijn cliënt en voert haar opdrachten uit punt.
Advocaat dient niet uw belangen.
Wordt dikwijls zo niet begrepen door anderen.

Nohope
Topic Starter
Berichten: 36
Juridisch actief: Nee

#10 , 4 maand 4 weken geleden (18 sep 2019 06:58)

Advocaat giet geen olie op het vuur maar verdedigd(t) zijn cliënt en voert haar opdrachten uit punt.
Advocaat dient niet uw belangen.
Wordt dikwijls zo niet begrepen door anderen.
Ik tracht uw mening te respecteren, maar wil er u op wijzen dat u waarschijnlijk mijn mening/situatie niet helemaal begrijpt. Die advocate die mijn vrouw aanstelde, was een zgn. "bemiddelingsadvocate", een deskundige die in ons geval "tweepartijdig" moest zijn, het zowel opnemen voor mijn vrouw als voor mezelf om een echtscheiding in vrede te kunnen afsluiten.

Als die advocate nu weigert om de meest eenvoudige info door te geven, zoals bijvoorbeeld gegevens over loon, administratie bevolking, info groepsverzekering ... dan is dat in mijn ogen eenzijdige verdediging van een client en tegenwerking van de andere client.

Als ik dan opmerkingen heb aan haar adres, dat die advocate mij dan adviseert om ook maar een advocaat aan te stellen, dan is het hek van de dam. Dan stookt ze het vuurtje op met de bedoeling haar client(en) aan te zetten tot een vechtscheiding.

Of geloof je nog in het sprookje dat advocaten je steeds zullen beletten verder te procederen ? Zijn ze naast pientere juristen, ook geen gewiekste commerçanten, of wat dacht je ?
Never heard of Linux/Ubuntu operating systems or ever tried Linux Mint ? Give it a try, you won't be disappointed.
By the way, a 12 year old Acer Aspire 7530 laptop smoothly sent those messages using Linux Mint 19.2 Cinnamon "Tina" 64 bit.

Marcus Aurelius
Berichten: 1357
Juridisch actief: Nee

#11 , 4 maand 4 weken geleden (18 sep 2019 07:37)

U kan aan jullie bemiddelingsadvocate vragen om jullie beider rechten te onderzoeken omtrent het recht op een eventuele verdeling van de groepsverzekering. Dit geldt uiteraard in beide richtingen. Het is uiteraard wel belangrijk dat u dit in een open geest doet. Anders vrees ik dat u zelf aanstuurt op een vechtscheiding.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Nohope
Topic Starter
Berichten: 36
Juridisch actief: Nee

#12 , 4 maand 4 weken geleden (19 sep 2019 08:56)

U kan aan jullie bemiddelingsadvocate vragen om jullie beider rechten te onderzoeken omtrent het recht op een eventuele verdeling van de groepsverzekering. Dit geldt uiteraard in beide richtingen. Het is uiteraard wel belangrijk dat u dit in een open geest doet. Anders vrees ik dat u zelf aanstuurt op een vechtscheiding.
Die mening was ik ook toegedaan, maar de illusie van een neutraal advocaat lag snel aan scherven. Bij het eerste contact met die bemiddelingsadvocaat - notabene aangesteld of aangezocht zoals je wil, door vrouw - was haar eerste reactie dat ik er ook wel goed zou aan doen een advocaat te nemen ...

Bij zulke opmerking dacht ik dat we toen al uitgepraat waren.

Even nog een opmerking : als die bemiddelingsadvocaat weigert informatie te verstrekken over die groepsverzekering (alleen nog maar administratieve gegevens over de maatschappij die het dossier beheert, refertes enz.), is er dan geen wetsbepaling voorzien dat dergelijke advocaten verplicht zijn mee te werken en de informatie te verstrekken ?

Dan heb ik het nog niet gehad over de kern van de zaak. Wie zoekt hier dan een vechtscheiding ?
Never heard of Linux/Ubuntu operating systems or ever tried Linux Mint ? Give it a try, you won't be disappointed.
By the way, a 12 year old Acer Aspire 7530 laptop smoothly sent those messages using Linux Mint 19.2 Cinnamon "Tina" 64 bit.

Nohope
Topic Starter
Berichten: 36
Juridisch actief: Nee

#13 , 4 maand 3 weken geleden (27 sep 2019 07:07)

Is woonstvergoeding bij een scheiding al te betalen vanaf het begin van de feitelijke scheiding of vanaf de eerste inleiding/aanvraag (bv. indienen verzoekschrift door advocaat) scheiden op de rechtbank ?
Even googelen geeft tegenstrijdige antwoorden weer.
Never heard of Linux/Ubuntu operating systems or ever tried Linux Mint ? Give it a try, you won't be disappointed.
By the way, a 12 year old Acer Aspire 7530 laptop smoothly sent those messages using Linux Mint 19.2 Cinnamon "Tina" 64 bit.

Kali
Berichten: 543

#14 , 4 maand 3 weken geleden (27 sep 2019 12:46)

Afhankelijk onder welk stelsel u gehuwd bent...

Vader1
Berichten: 156
Juridisch actief: Nee

#15 , 4 maand 2 weken geleden (28 sep 2019 18:24)

In mijn persoonlijk geval was dat vanaf de feitelijke scheiding.
Maar ik betaalde vanaf dat moment ook nog de helft van de hypotheek mee af en moest tegelijk huren omdat mijn ex-vrouw (op papier als zelfstandige) erg weinig verdiende.
Echter is deze woonstvergoeding pas betaald (verrekend) op het moment dat ik de woning kocht.
Dit heeft wel enkele jaren geduurd, de helft van de huurwaarde werd als woonstvergoeding gerekend, niet de helft vd hypotheek.
Wij waren getrouwd zonder contract.
Mijn geval is geen referentie, maar een voorbeeld hoe het mogelijk kan.
Edit: dit is beslist door de rechtbank, een hele tijd nadat we apart waren gaan wonen, en dus met terugwerkende kracht vanaf de feitelijke scheiding.

Terug naar “Echtscheiding”