Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Emmetje
Topic Starter
Berichten: 13
Reputation: 0
Juridisch actief: Nee

Uitkopen huis maar man wil kinderen fiscaal ten laste

#1 , 1 jaar 1 maand geleden (19 apr 2017 18:54)

Mijn man wil na 16 jaar huwelijk scheiden . Wij hebben drie kinderen , 14,12 en 7, en zij hebben altijd bij mij ten laste gestaan . Ik heb al verschillende keren geprobeerd om voor te stellen van met iemand te praten om ons huwelijk te redden, maar zijn gevoel is weg, dus hij wil niet.
Omdat ik mijn thuis en vooral ook de kinderen hun thuis niet kwijt wil (zij weten het nog niet , man wil wachten tot na examen ), wil ik doodgraag uitzoeken of ik het huis kan uitkopen . Ik zal wel alles moeten lenen want wr hebben geen kapitaal en ik heb niemand die financieel kan helpen
Met een netto loon van 2880 / maand denk ik dat dat moet lukken (vermoedelijke lening rond 270000) , maar mijn man , die niks lost over plannen (zijn mijn zaken niet) heeft al wel paar keer laten vallen dat hij de kinderen ten laste wil. Hij verdient 1770/ maand maar met drie kinderen ten laste betekent dat een shift van 230 euro, meer voor hem , minder voor mij
Daarbij zou ik dan nog eens alimentatie moeten betalen . Dus ik ben bang dat ik niet meer genoeg zal hebben voor de hypotheek

Ik wil hem zeker niet arm maken , hij wil co-ouderschap en ik wil dat mijn kinderen ook bij hem een leuke plaats vinden (het zal voor hen al erg genoeg zijn )

Co fiscaliteit is met drie kinderen blijkbaar niet zo een goed idee .

Is er iemand die zo een soortgelijke situatie heeft gehad . Ik ben al aan het piekeren geweer over kindergeld, alimentatie , ...
Maar ik geraak er niet uit.

Het is emotioneel al zwaar genoeg, ik wil hem niet pluimen want hij blijft de vader van mijn kinderen , maar ik ben bang dat hij zichzelf op de eerste plaats zal zetten

laryge
Berichten: 114
Reputation: 0

#2 , 1 jaar 1 maand geleden (20 apr 2017 12:04)

Het is inderdaad vaak het voordeligst om de kinderen ten laste te zetten bij de ouder die het minst verdient. Jij zou dan het betaalde alimentatiegeld kunnen aftrekken van je belastingen.
Ik heb je al eens gegevens bezorgd per PB. Die vzw kan je het heel goed en verstaanbaar uitleggen en berekenen. En wie weet, hem overtuigen om te communiceren.

Emmetje
Topic Starter
Berichten: 13
Reputation: 0
Juridisch actief: Nee

#3 , 1 jaar 1 maand geleden (21 apr 2017 07:38)

Laryge, ik denk dat je dit dan aan iemand anders hebt bezorgd want ik heb geen PB ontvangen.... Kan dat? Bedankt in ieder geval

Reclame

Jabbe
Berichten: 501
Reputation: 4

#4 , 1 jaar 1 maand geleden (21 apr 2017 10:56)

Het zal wel nodig zijn om heel goeie afspraken te maken, Het plaatsen van domicilie heeft ook gevolgen voor de ouder: vermindering onroerende voorheffing, korting facturen water/electr. of lidgelden, enz... De ouder bij wie de kinderen officieel inwonen hoeft zich nergens te verantwoorden voor het afhalen van officiële documenten voor de kinderen, de ander moet dat meestal wel. School- of studietoelage wordt berekend op het gezin van de aanvragende ouder....

TomVDJ
Berichten: 9554
Reputation: 22

#5 , 1 jaar 1 maand geleden (21 apr 2017 12:12)

Emmetje, ik wil je zeker niet nog meer zorgen bezorgen, maar een lening van € 270.000 afbetalen met een inkomen van 2880 € per maand? Als je een lening op 25 jaar neemt met rentevoet 2,5 %, betaal je nog steeds € 1200 per maand af. Dan schiet er nog € 1680 per maand over voor alle andere kosten (eventuele alimentatie, energie, telecom, verzekeringen, belastingen, school, gewone inkopen, uitzonderlijke kosten, etc...). Dit is zeker niet onhaalbaar, maar hou in het achterhoofd dat er dan echt niet veel mag tegenzitten of je raakt in de problemen. Met twee inkomens heb je een zekere spreiding van risico (iemand die ziek wordt, werk verliest, etc...), als je alleen staat, bouw je best een stevige buffer in.

Afin, het is aan jou om het financiële plaatje te maken. Je hebt een meer dan behoorlijk nettoloon, maar een lening van €270.000 alleen afbetalen, ik zou er zelf niet meteen willen aan beginnen (en mijn nettoloon ligt nog ietsje hoger dan dat van jou...). Nogmaals: ik zeg dit niet om je te ontmoedigen, maar eerder om ervoor te zorgen dat je achteraf niet in de problemen komt (stel dat je je job verliest, en een paar maanden moet overbruggen, bijvoorbeeld...)
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Jabbe
Berichten: 501
Reputation: 4

#6 , 1 jaar 1 maand geleden (21 apr 2017 12:48)

Een mogelijkheid is dat je bij een eventuele scheiding, en in het belang van de kinderen, samen kan beslissen om het huis in onverdeeldheid te laten.
Dan blijft de huidige lening bij het oude, met dezelfde verplichtingen voor de schuldenaars.
Dan kan een eventuele woonstvergoeding mee verrekend worden in het bepalen van een onderhoudsbijdrage voor de kinderen indien de kinderen bij vader zouden inwonen. Blijven de kinderen in hoofdverblijf in jouw huis, dan blijf je ook de voordelen behouden waarbij je kan beslissen om de helft van het belastingvoordeel te delen met de ex-partner.
Het is niet omdat men gaat scheiden dat men alles moet scheiden, er is nergens verplichting toe, zolang men overeenkomt, vandaar dat ik ook hamer op goede afspraken maken.

j.demoor
Berichten: 10362
Reputation: 2

#7 , 1 jaar 1 maand geleden (21 apr 2017 13:31)

“Art.203bis.§ 1. Elke ouder draagt bij in de kosten die voortvloeien uit de bij artikel 203, § 1, bepaalde verplichting, in verhouding tot zijn respectieve aandeel in de samengevoegde middelen.§ 2. Onverminderd de rechten van het kind, kan elk van de ouders van de andere ouder diens bijdrage vorderen in de kosten voortvloeiende uit artikel 203, § 1.§ 3. De kosten omvatten de gewone kosten en de buitengewone kosten.De gewone kosten zijn alle gebruikelijke kosten met betrekking tot het dagelijkse onderhoud van het kind. Onder buitengewone kosten wordt verstaan de uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijke budget voor het dagelijkse onderhoud van het kind dat desgevallend als basis diende voor de vaststelling van de onderhoudsbijdragen, overschrijden.§ 4. Op vraag van één van de ouders kan de familierechtbank de partijen verplichten een rekening te openen bij een door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op grond van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen vergunde instelling, die bestemd wordt tot de betaling van de bijdragen vastgesteld op grond van artikel 203, § 1. In dat geval bepaalt de rechtbank minstens :1° de bijdrage van elk der ouders in de kosten bedoeld in artikel 203, § 1, alsook de sociale voordelen die aan het kind toekomen die op deze rekening gestort dienen te worden; 2° het maandelijks tijdstip waarop deze bijdragen en sociale voordelen gestort dienen te worden; 3° de wijze waarop over de op deze rekening gestorte sommen kan worden beschikt; 4° de kosten die betaald worden met deze gelden; 5° de organisatie van het toezicht op de uitgaven; 6° de manier waarop tekorten aangevuld zullen worden; 7° de bestemming van de overschotten die op deze rekening gestort worden. Stortingen van bijdragen gedaan ter uitvoering van dit artikel, worden beschouwd als betalingen van onderhoudsbijdragen in het kader van de in artikel 203, § 1, gedefinieerde onderhoudsverplichting.”(Burgerlijk Wetboek=B.W.)

Zie ook art.1320 e.v. Gerechtelijk Wetboek.

“Art.104.De volgende bestedingen worden van het totale netto-inkomen afgetrokken, in zover zij in het belastbare tijdperk werkelijk zijn betaald: 1° 80 pct van de onderhoudsuitkeringen die de belastingplichtige regelmatig heeft betaald aan personen die niet deel uitmaken van zijn gezin, wanneer ze zijn betaald ter uitvoering van een verplichting op grond van het Burgerlijk of het Gerechtelijk Wetboek of van een gelijkaardige wettelijke verplichting in een buitenlandse wetgeving, alsmede 80 pct van de kapitalen die zulke uitkeringen vervangen.”(10 april 1992 Wetboek Inkomstenbelastingen ).

Vermits er een regeling dient getroffen inzake het gemeenschappelijk onroerend goed hebt u in ieder geval een notaris nodig. Wend u dan best tot diezelfde notaris voor de hele echtscheidingsprocedure.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Emmetje
Topic Starter
Berichten: 13
Reputation: 0
Juridisch actief: Nee

#8 , 1 jaar 1 maand geleden (25 apr 2017 07:09)

Ondertussen is de situatie toch wel veranderd, want ik ben er ook achter gekomen dat er al iemand anders is , mijn man weet niet dat ik het weet.... Geen idee wat ik nu best kan doen, want ik heb de indruk dat er een hoop besproken wordt , wat ook implicaties bij mij kan hebben....

Jabbe
Berichten: 501
Reputation: 4

#9 , 1 jaar 1 maand geleden (26 apr 2017 11:29)

Emmetje, ik voel met je mee, maar nu weet je meteen ook de reden waarom hij wil scheiden.
Dat verandert echter niets aan de inhoud van de voorgaande reacties, maar ik begrijp dat je ontdekking veel emoties kan losmaken die veelal tot impulsieve reacties leiden.
Je bent zelf begonnen met je te informeren, en dat is goed. Blijf dit doen om je voor te bereiden op wat spijtig genoeg nog zal komen.

TomVDJ
Berichten: 9554
Reputation: 22

#10 , 1 jaar 1 maand geleden (26 apr 2017 13:06)

Ondanks de "fouten" die uw ex gemaakt heeft: probeer ook op een "ordentelijke" manier de dingen te regelen, met in het achterhoofd dat dit het beste is voor de kinderen. Buiten advocaten heeft niemand er belang bij om al ruziënd uit elkaar te gaan. Maar uiteraard moeten beide partijen dezelfde instelling hebben.

Ik mijn onmiddellijke omgeving heb ik onlangs ook meegemaakt dat twee mensen uit elkaar gingen. Hij probeerde alles op een "professionele" en beleefde manier te regelen, zij stuurde aan op een vechtscheiding. Hij is een vriend van mij, en ik heb hem zoveel mogelijk de raad gegeven niet op provocaties in te gaan, zijn professionele en beleefde aanpak ten allen tijde te proberen behouden, en uiteindelijk is alles toch nog op een vrij ordentelijke manier afgehandeld. Had hij echter op de provocaties ingegaan, vrees ik dat de echtscheiding nu nog altijd niet afgerond was. De ex-partners zijn ondertussen nog steeds "on speaking terms" en zijn het er ook over eens dat ze beiden het beste willen voor de kinderen. Ik ben blij dat ze beiden dit besef hebben. Om maar te zeggen: mensen maken fouten die je zwaar kunnen kwetsen, maar probeer ook aan de toekomst te denken en aan de kinderen, en probeer die toekomst te vrijwaren van ruzie of nog erger, haat... zowel voor u, uw ex en vooral voro de kinderen...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Emmetje
Topic Starter
Berichten: 13
Reputation: 0
Juridisch actief: Nee

#11 , 1 jaar 1 maand geleden (27 apr 2017 08:05)

Bedankt voor de reacties.... En inderdaad , mijn kinderen en hun rust komen op de eerste plaats. Het zal al moeilijk genoeg worden voor hen.
Ik heb voor mijzelf uitgemaakt wat ik in dit verhaal dan uiteindelijk graag zou willen, maar ik ben wel bang voor de reactie langs de andere kant, omdat het niet iemand onbekend is waar mijn man een relatie mee heeft , het is een heel moeilijke, complexe situatie.

Ik ga in ieder geval dit weekend proberen een rustig gesprek aan te knopen met de vraag wat hij wil in de scheiding.

TomVDJ
Berichten: 9554
Reputation: 22

#12 , 1 jaar 1 maand geleden (27 apr 2017 10:00)

Emmetje schreef:Ik ga in ieder geval dit weekend proberen een rustig gesprek aan te knopen met de vraag wat hij wil in de scheiding.
Da's inderdaad het beste dat je momenteel kan doen. Als de andere kant ook rustig en constructief blijft, komen jullie er misschien wel al uit, en is het enkel een kwestie van wat jullie beiden wensen, nog formeel te maken. Hou er op voorhand rekening mee dat beide partijen waarschijnlijk wel wat water bij de wijn moeten doen om tot een overeenkomst te komen. Probeer ook niet in uw hoofd te steken "hij heeft een ander, dus hij moet sowieso toegeven op wat ik zou willen" want dan komen jullie er waarschijnlijk niet uit... Laat dat feit aan de kant bij de "onderhandelingen" (hoe moeilijk het ook lijkt). Dat is het beste voor alle partijen...
Het is niet "me auto" of "me geld", maar "mijn / m'n auto" of "mijn / m'n geld"!
Hou er rekening mee dat je werkgever geen reden hoeft op te geven om je te kunnen ontslaan!

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Echtscheiding”