adoptie meerderjarige

herrpee
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

adoptie meerderjarige

#1 , 04 jun 2018 20:00

Beste, een vriendin van mij heeft ondertussen reeds 10 jaar een scheiding achter de rug. De kinderen hebben in die jaren slechts 2x contact gehad met hun vader en er is wederzijds geen wens tot contact. Ik weet dat de wetgeving in verband met het onterven van ouders zou veranderen in september van dit jaar. Toch is er, in het begin al lachende, gesuggereerd door de kinderen dat ik hen zou adopteren. Na enkele maanden er over na te denken zie ik dat eigenlijk wel zitten. Ik weet dat er een gewone en een volle adoptie is uit mijn opleiding van lang geleden. Wat is mogelijk en wat is wenselijk? Hoe ingewikkeld en lang zijn de procedures? Vereisen deze toestemming van de biologische vader?
Het zou eigenlijk de bedoeling zijn dat de kinderen hun naam behouden maar niet langer kunnen erven van hun vader en vice versa. Voor mij zou het misschien ook meegenomen zijn, ik heb geen kinderen en zo gaat mijn geld ook niet naar de staat.
Vriendelijke groeten.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
UAstudent
Berichten: 22
Juridisch actief: Ja

#2 , 04 jun 2018 23:08

Beste Herrpee

Aangezien het hier gaat om de adoptie van een meerderjarige, is er een uitsluitende mogelijkheid tot een gewone adoptie. U kan een rechtstreeks verzoek indienen bij de familierechtbank. Hiernaast is een kind onterven onmogelijk in het Belgische recht. Kinderen zijn zogenoemde reservataire erfgenamen: ze hebben altijd recht op een minimaal deel van de erfenis, ongeacht hun afstamming.

1. Procedure adoptie

De kandidaat-adoptant dient een verzoek tot adoptie in op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, samen met de volgende stukken:
• voor eensluidend verklaard afschrift van geboorteakte;
• een bewijs van nationaliteit;
• een bewijs van woonst van de kandidaat-adoptant en van de geadopteerde.

2. Gevolgen adoptie

Enkel gewone adoptie is mogelijk!

De adoptie:
• verleent aan de geadopteerde de naam van de adoptant (men kan evenwel aan de
rechtbank vragen de naam van de geadopteerde te behouden)
• schept een band van verwantschap;
• schept een wederzijdse verplichting tot levensonderhoud tussen de geadopteerde en de adoptant;
• schept een erfrechtelijke band.


Hiernaast is het zo dat ten gevolgen van art. 344-1 BW de adoptie gegrond moet zijn op wettige reden en de adoptie in het belang van het kind dient te gebeuren; aanhalen dat de adoptie financiële voordelen zal opleveren telt dus niet. Hiernaast is het niet helemaal duidelijk welke band u heeft m.b.t. de meerderjarige.

Toestemming van de vader: art. 348-11, tweede lid BW bepaalt dat de rechtbank de adoptie ondanks de weigering tot toestemming toch kan uitspreken, mits bepaalde vereisten zijn voldaan. Deze voorwaarden zijn niet identiek voor alle categorieën van personen van wie de toestemming wordt gevraagd. Adoptant en geadopteerde hebben een absoluut vetorecht; de rechter kan hier niet tegen ingaan. Wanneer vader of moeder van het kind weigeren toe te stemmen in de adoptie, kan de rechtbank de adoptie pas uitspreken wanneer na een grondig maatschappelijk onderzoek is gebleken dat die persoon zich niet meer om het kind bekommerd heeft of de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van het kind in gevaar heeft gebracht.

De nieuwe regeling (vanaf 1 september 2018) houdt in dat: het aantal kinderen niet meer ter zake doet bij een erfenis. De nieuwe regeling ligt ik hier toe met een voorbeeld: indien de vader overlijdt en hij een vermogen heeft van 60.000 euro en 3 kinderen, dan heeft ieder kind recht op 10.000 euro (30.000/3). Het voorbehouden deel voor de kinderen, ongeacht het aantal kinderen is altijd de helft van het vermogen, gedeeld door het aantal kinderen. De vader kan dus een kind bevoordelen waar hij veel contact mee heeft door het bv 10.000 euro extra toe te kennen, uit het deel dat overschiet (de andere 30.000 euro)

Het meerderjarige kind zal altijd kunnen erven van de vader, tenzij zijn vaderschapstitel uiteraard door een juridische procedure betwist wordt. Andersom zal er bij het overlijden van het kind, indien deze zelf geen kinderen heeft, een som geld kunnen worden gevorderd door de ouders indien dit noodzakelijk wordt geacht.

Indien u nog bijkomende vragen heeft kan u deze altijd stellen

Reclame

Terug naar “Adoptie”