Onderhoudsplicht

Enitram
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

Onderhoudsplicht

#1 , 17 okt 2017 11:46

Beste M,

mijn echtgenoot heeft mijn zoon uit een vorige relatie door wettiging door adoptie geadopteerd toen hij nog een peuter was. Gewone adoptie kon toen niet omdat de biologische vader hier niet mee instemde. Wij hebben de wettiging door adoptie gedaan om het bezoekrecht, dat de biologische vader opeiste maar dat hij vooral gebruikte om macht over mij te krijgen, te beperken tot 2 dagen per maand zonder overnachting vooral omdat hij in bijzonder marginale omstandigheden leefde. Er is nooit alimentatie betaald en wij hebben hier ook nooit naar gevraagd. Mijn zoon heeft ook op latere leeftijd door een procedure zijn familienaam veranderd in de naam van zijn stiefvader, mijn echtgenoot.
Mijn zoon is nu 38 en hij vraagt zich af of zijn biologische vader of eventueel het OCMW hem kan verplichten tot onderhoudsplicht indien zijn biologische vader naar een rusthuis zou moet gaan. Hij ontmoet zijn biologische vader een paar keer per jaar uit een soort plichtsgevoel en medelijden maar ziet hem niet als zijn vader.

Kan u ons raad geven?

Met vriendelijke groeten.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Torenhoge juridische kosten vermijden? Kies dan voor de online juridische dienstverlening van Jureca. Je bespaart er tijd en geld dankzij telefonisch advies, automatische documenten en vele andere juridische diensten aan een vaste prijs. Gratis bijstand voor alle verkeersovertredingen en misdaden. Op zoek naar een advocaat? Ontvang vrijblijvend een offerte voor jouw juridische situatie – zowel ondernemers als particulieren. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Jabbe
Berichten: 586

#2 , 17 okt 2017 16:17

Ja, dat kan.

Zowel de kinderen als de schoonkinderen zijn onderhoudsplichtig ten aanzien van hun (schoon)ouders. Het kind is onderhoudsplichtig op grond van art. 205 BW; het schoonkind op grond van art. 206 BW.

Het OCMW kan afwijken van de verplichte terugvordering om reden van billijkheid.
Voorbeeld:
De jarenlange verbreking van het contact tussen ouders en kinderen; financiële lasten van de onderhoudsplichtige; een slechte relatie tussen de begunstigde en de onderhoudsplichtige; de slechte gezondheidstoestand van de onderhoudsplichtige of van zijn gezinslid; het reeds betalen van een terugvordering; verspilling door de begunstigde; weigering van hulp door de begunstigde; het feit dat de kinderen nooit door hun eigen ouders werden opgevoed of dat de begunstigde t.g.v. verspilling hulp behoeft, terwijl de onderhoudsplichtigen steeds vooruitziend en spaarzaam hebben geleefd.

U kan een en ander hier over lezen.

Nog:
Elementen die de personen of familie betreffen: het feit dat de begunstigde zijn verplichting niet is nagekomen tegenover de onder-houdsplichtigen of hen het leven moeilijk heeft gemaakt; het gevaar dat een gestoorde gezinsrelatie nooit meer hersteld zal geraken; het feit dat de onderhoudsplichtigen de begunstigde reeds helpen of reeds geholpen hebben; en het feit dat de begunstigde in grote nood verkeert en hulp blijft weigeren indien er sprake is van terugvorde-ring; het feit dat de begunstigde ten gevolge van verspilling hulp behoeft terwijl de onderhoudsplichtigen steeds vooruitziend en spaarzaam hebben geleefd, enz. De bovenvermelde voorbeelden zijn -naast andere -ernstige elementen die het O.C.M.W. niet zonder meer naast zich kan leggen bij het treffen van zijn beslissing aangaande terugvordering. Zij kunnen echter ook doorkruist worden door andere elementen in tegengestelde zin, zoals bijvoorbeeld de graad van welstand van de onderhoudsplichtigen, het feit dat deze zich nooit het lot van de begunstigde hebben aangetrokken, enz. Het is de taak van het O.C.M.W. een beslissing te treffen in eer en geweten, na onderzoek van alle concrete elementen en in het besef dat vele burgers eerder geneigd zijn zich zo mogelijk aan betaling te onttrekken"(B.S., 24 mei 1984, p. 7546).
[Bron: Prof. P. Senaeve, KUL]

Franciscus
Berichten: 33836

#3 , 17 okt 2017 17:06

U bedoeld een volle adoptie?
Dan worden in principe alle banden met de biologische familie verbroken. Het is wettelijk geen familie meer.
Gezien zoon echter contact heeft gehouden zou het inderdaad wel eens kunnen dat OCMW naar zoon zal komen.
Maar zoals reeds gezegd alle banden zijn doorgeknipt bij volle adoptie en is er dus geen wettelijke band meer. Voor onderhoudsplicht moet er bij mijn weten een wettelijke band zijn.
Zoon zal ook niet erven van biologische vader.

Reclame

Jabbe
Berichten: 586

#4 , 17 okt 2017 17:51

Sorry, mijn fout.

Gezien het om een adoptie begin jaren '80 ging, dan was de Wet van 21 maart 1969 nog van kracht: die voerde de wettige adoptie in, naast de gewone adoptie. Pas met de Wet van 27 april 1987 wordt de benaming 'wettiging door adoptie' vervangen door 'volle adoptie’.

Meer bij: http://www.adoptievlaanderen.be/ftp/inf ... boekje.pdf op pagina 8 wordt een vergelijk weergegeven inzake gewone en volle adoptie.

Terug naar “Adoptie”