Moeizaam omgangsrecht grootouders

Mvr1
Topic Starter
Berichten: 46

Moeizaam omgangsrecht grootouders

#1 , 1 jaar 7 maand geleden (15 okt 2017 20:38)

Heeft er iemand tips voor volgende situatie?

Een kind werd geadopteerd en heeft geen contact of omgang met de biologische ouder.
Grootouders van een van de biologische ouders hebben een omgang om de 2 weken.
Tijdens deze momenten wordt de adoptieouder t.o.v. het kind regelmatig zwart gemaakt. Het kind is vaak overstuur omdat telkens wordt gezegd dat de adoptieouder een nepouder is, stom is, geen echte ouder is van het kind enz. . Het kind voelt zich schuldig omdat deze ook altijd moet zeggen dat hij zijn adoptieouder ook stom vindt.
We probeerden reeds ouderschapsbemiddeling , speltherapie en bemiddelingskamer via rechtbank om de communicatie te verbeteren maar de sfeer blijft zeer vijandig.

We willen nu echt wel het signaal geven dat dit moet stoppen.
Bestaan er (juridische) stappen die we kunnen ondernemen?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Franciscus
Berichten: 32515

#2 , 1 jaar 7 maand geleden (15 okt 2017 21:36)

Grootouders hebben die contactrecht via rechtbank verkregen? Omgangsrecht dus.
Gezien u blijkbaar ook al bij de bemiddelingskamer van de familierechtbank- wat was daar het resultaat van?

Mvr1
Topic Starter
Berichten: 46

#3 , 1 jaar 7 maand geleden (15 okt 2017 22:00)

Inderdaad via de rechtbank. In de bemiddelingskamer (2015) kwam de vijandigheid ook naar voren, maar dit was niet genoeg aangetoond volgens de rechter. (Men is slim genoeg om dit niet via mail e.d. negatief te doen) Wij vroegen toen om het omgangsrecht uit te oefenen in onze aanwezigheid of die van een derde, maar dit werd dus afgeketst omdat het 'opzetten tegen' niet te bewijzen was. De speltherapeute was wel op de hoogte van de moeilijkheden, maar geeft principieel ook geen attesten of verslagen..

Reclame

Franciscus
Berichten: 32515

#4 , 1 jaar 7 maand geleden (15 okt 2017 22:24)

Klopt speltherapie zal geen verslag geven (beroepsgeheim).
Wat staat in verslag / vonnis van de bemiddelingskamer.
Zegt jullie kind daar iets van tegen jullie - die gesprekken eventueel eens opnemen.
Zelf een therapeut aanstellen kan ook maar dat is steeds eenzijdig.
Controle door sociale dienst jeugdpolitie en via jeugdconsulent bij bezoek grootouders... maar voor deze zaken zal u terug naar de rechtbank moeten.

Bespreek het zeker met jullie huisarts - hoe oud is jullie kind.
Mogelijk kan het door de jeugdrechter gehoord worden.

Het is dus een gewone adoptie en geen volle adoptie want dat geval zijn er geen familiale banden meer.

“Art.353-15.De geadopteerde en zijn afstammelingen behouden al hun erfrecht in hun oorspronkelijke familie. Zij verkrijgen op de nalatenschap van de adoptant of adoptanten dezelfde rechten als een kind of zijn afstammelingen daarop zouden hebben maar verkrijgen geen enkel recht op de nalatenschap van de bloedverwanten van de adoptant of adoptanten.”(Burgerlijk Wetboek).

Mvr1
Topic Starter
Berichten: 46

#5 , 1 jaar 7 maand geleden (16 okt 2017 00:01)

Gewone adoptie, klopt!
In het vonnis (er werd geen akkoord bereikt in de bemiddelingskamer) staat dat het niet bewezen is dat het nodig is de bezoeken onder toezicht te laten doorgaan, maar ook expliciet dat het moet doorgaan zonder de aanwezigheid van de biologische ouder (die ook expliciet geen omgangsrecht werd toegekend)
Er wordt wel tijdens de bezoeken bij de grootouders getelefoneerd naar de biologische ouder. Maar we vermoeden dat dit wel mag?

We merken gewoon dat er echt wordt geprobeerd om het kind (8j) op te zetten tegen de adoptieouder.
Opnieuw via de rechtbank zien we niet echt zitten. Weet u of we bij de jeugdpolitie of een andere instantie terecht kunnen zonder dat we weer een hele (slopende) procedure moeten opstarten?
(Indien het kind zelf een brief schrijft kan hij eventueel wel gehoord worden denken we.)

Heel erg bedankt voor uw tips!

Franciscus
Berichten: 32515

#6 , 1 jaar 7 maand geleden (16 okt 2017 11:02)

Hoe oud is jullie kind?

Via jeugdpolitie zou het kunnen - hangt dikwijls af van zone tot zone.
Als grootouders ook in dezelfde politiezone wonen kunnen ze rechtstreeks uitnodigen en hen wijzen de vonnissen.
Politie stuurt uiteraard hun PV's baar jeugdparket / rechtbank als de grootouders dan volharden in hun handelswijze zal jeugdrechtbank een herverhoor opleggen met duidelijke voorwaarden.
Daarna indien ze halsstarrig blijven zal het terug rechtbank worden.
U hoeft daar geen advocaat voor te nemen... u kan perfect zelf uw woordje plaatsen zolang u neutraal blijft.

mava105
Berichten: 17391
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#7 , 1 jaar 7 maand geleden (16 okt 2017 11:28)


We merken gewoon dat er echt wordt geprobeerd om het kind (8j) op te zetten tegen de adoptieouder.
s!

Terug naar “Adoptie”