Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Kloek
Topic Starter
Berichten: 25
Juridisch actief: Nee

Adoptie door nieuwe vriend

#1 , 1 jaar 2 maand geleden (27 jul 2017 18:23)

Heb deze middag een 'bedreiging' ontvangen waarin gesteld wordt dat de nieuwe vriend van mijn ex, mijn kind zou adopteren.

In hoeverre kan ik dit serieus nemen?
Ik heb mijn kindje erkent en betaal elke maand onderhoudsgeld en we hebben een omgangsregeling. Alsook co-ouderschap en gezag.

Lichtjes in paniek door dit dreigement.

Franciscus
Berichten: 31902

#2 , 1 jaar 2 maand geleden (27 jul 2017 18:29)

Het is jullie kind en u bent de wettige vader.
Met uw akkoord zou er eventueel wel een kleine adoptie kunnen gebeuren.
Dan ontstaat er een band met de andere man maar niet met die zijn familie. Uw band en die met uw familie blijft bestaan (o;a. erfrecht)

Als uw ex die procedure in gang zet is er zo wie zo een sociaal onderzoek door diensten van de jeugdrechtbank en sociale dienst jeugdpolitie van uw politiezone. Strafregisters en ook moraliteit van betrokkene en familie( broers en zussen en grootouders) wordt nagegaan.

De adoptant moet op de koop toe een cursus gaan volgen waar hij en uw ex moeten in slagen.
Duurt wel een jaartje of zo.

Kloek
Topic Starter
Berichten: 25
Juridisch actief: Nee

#3 , 1 jaar 2 maand geleden (27 jul 2017 19:46)

Dus ex zou dit kunnen aanvragen en dan wordt dit onderzocht.
Zou er sowieso nooit mee akkoord gaan, ze zijn 4 maand samen.

Reclame

AdvoBleyaert
Berichten: 79
Juridisch actief: Ja
Locatie: Brugge
Contacteer: Website

#4 , 1 jaar 2 maand geleden (27 jul 2017 21:52)

Franciscus: de wet is recent gewijzigd:

Art. 348-11.<W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Ingeval een persoon die overeenkomstig de artikelen 348-2 tot 348-7 in de adoptie moet toestemmen, dit weigert te doen, kan de adoptie op verzoek van de adoptant, van de adoptanten of van het openbaar ministerie toch worden uitgesproken indien de [1 familierechtbank]1 van oordeel is dat de toestemming op onverantwoorde wijze is geweigerd.
[2 Wanneer evenwel de vader of de moeder van het kind weigert in de adoptie toe te stemmen, kan de rechtbank de adoptie pas uitspreken wanneer na een grondig maatschappelijk onderzoek gebleken is dat deze persoon zich niet meer om het kind heeft bekommerd of de gezondheid, de veiligheid of de zedelijkheid van het kind in gevaar heeft gebracht, behalve wanneer het gaat om een nieuwe adoptie of wanneer het gaat om de adoptie van het kind of van het adoptief kind van een echtgeno(o)t(e), van een samenwonende partner of van een voormalige partner ten aanzien van wie een gemeenschappelijk ouderlijk engagement bestaat.]2
[2 Om het onverantwoorde karakter te beoordelen van de weigering om toestemming te verlenen, houdt de rechtbank rekening met het belang van het kind.]2
----------
(1)<W 2013-07-30/23, art. 46, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
(2)<W 2017-02-20/17, art. 8, 074; Inwerkingtreding : 01-04-2017>


Dit is de wet.
Nog los van alle discussies die kunnen gevoerd worden over de bezwaren en opportuniteiten voor een kind...
_________________
Advocaat Bart Bleyaert
http://www.bartbleyaert.be

__________________
Voorwaarden kosteloze tweedelijnsbijstand (pro deo)

Franciscus
Berichten: 31902

#5 , 1 jaar 2 maand geleden (27 jul 2017 22:06)

Volstrekt mee eens.
Was vermoedelijk ook wel boven water gekomen met de onderzoeken die worden uitgevoerd.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Adoptie”