Erkenning

Mamabeer33
Topic Starter
Berichten: 39
Juridisch actief: Nee

Erkenning

#1 , 08 feb 2017 00:50

Beste,

Ik ben mama geworden en ik en de vader zijn sinds de zwangerschap niet meer samen. Nu is hij naar tschijnt naar een advocaat gegaan om de procedure voor erkenning te starten.. mijn vraag is hoe word ik hiervan op de hoogte gebracht?? Want ik wacht nu al een tijdje.. via zijn advocaat of de rechtbank en krijg je altijd dan eerst een brief van zijn advocaat waarin staat dat deze een procedure gaat starten? Mss rare vraag omdat ik soms twijfel of hij idd wel echt is geweest!

En hoe zit het nu eigenlijk met co ouderschap? Onlangs kwam het toch in het nieuws dat dit niet meer de beste oplossing is?? Houdt een rechtbank híer ook rekening mee?

Merci!

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Paul123
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#2 , 10 feb 2017 23:19

Misschien kan je hier iets mee http://www.keyseradvocaten.be/news/co-o ... er-de-norm daar staat recent nieuws over co-ouderschap

Franciscus
Berichten: 34423

#3 , 11 feb 2017 01:22

http://www.belgium.be/nl/familie/kinder ... erkenning/
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q= ... nQu8GME17A

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q= ... 6187,d.d2s

https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q= ... 6187,d.d2s

Ook eens lezen
A) Volle adoptie:
De adoptie door de echtgeno(o)t(e) van verschillend geslacht van de ouder noemt men een stiefouderadoptie. Men kan hier kiezen voor een volle of “gewone” stiefouderadoptie. Deze twee vormen van adoptie verschillen o.a. hierin dat bij de gewone adoptie de banden met de oorspronkelijke familie niet worden doorgeknipt, terwijl dit bij de volle adoptie wel het geval is. De geadopteerde (uw kind) zal bij beide soorten adoptie gelijkgesteld worden met kinderen die een gewone (oorspronkelijke) afstammingsband hebben met hun ouder. Bij de volle adoptie zal men echter bovendien volwaardige verwantschapsbanden verkrijgen met de verwanten van de adoptant (Dit zou bijvoorbeeld betekenen dat de ouders van uw vriend, de grootouders worden van uw kind.). Kort samengevat is de volle adoptie dus een verdergaande vorm van adoptie in vergelijking met de “gewone” adoptie.

In de eerste plaats is er dus de volle stiefouderadoptie. Deze volle adoptie heeft dus tot gevolg dat het geadopteerde kind alle banden verliest met zijn oorspronkelijke familie. Bij stiefouderadoptie (Hiervoor zou u moeten wachten met adoptie totdat u met uw vriend getrouwd bent.) is er weliswaar discussie of die afstammingsband enkel tenietgaat t.o.v. de ouder van hetzelfde geslacht als de adoptant (de verwekker van uw kind) of t.o.v. beide ouders. Sommigen stellen dat bij een volle stiefouderadoptie beide ouders hun band met het kind verliezen, zodat ook de ouder – echtgeno(o)t(e) van de adoptant (u dus) – zijn/haar kind moet adopteren opdat deze het ouderlijk gezag zou kunnen behouden. Het verlies van het gezag over uw kind kan verregaande gevolgen met zich meebrengen indien jullie (u en uw vriend) ooit uit elkaar zouden gaan (Er zou u dan bijvoorbeeld omgangsrecht met uw kind kunnen worden ontnomen.). Andere rechtspraak en rechtsleer is van oordeel dat deze (bijkomende) adoptie door de oorspronkelijke ouder niet noodzakelijk is opdat deze ouder het ouderlijk gezag zou blijven behouden na de adoptie. Hoewel het Grondwettelijk Hof in een arrest van 6 november 1997 (nr. 67/97) stelde dat de eerste toepassing een schending inhoudt van artikel 10 en 11 van de Grondwet en niet dient te worden toegepast als artikel 370 §1, lid 2 B.W. op deze wijze wordt geïnterpreteerd blijft er grote onduidelijkheid bestaan hieromtrent.

Indien u nog niet getrouwd bent met uw vriend op het ogenblik van de adoptie spreekt men over “adoptie door de ongehuwde partner van de ouder”. Ook in dit geval is er discussie of de volle adoptie het verlies van het ouderlijk gezag van de oorspronkelijke ouder betekent. Sommige rechtsleer is van oordeel dat de oorspronkelijke ouder het ouderlijk gezag behoudt, terwijl anderen stellen dat men dit verliest bij volle adoptie door de partner van de ouder. Op 3 mei 2000 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat ook in dit geval een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet aanwezig is. Bijgevolg moet ook in het geval de adoptant (uw partner) en de ouder nog niet getrouwd zijn artikel 370 §1, lid 2 B.W. buiten spel worden gelaten, zodat de oorspronkelijke ouder (u) het ouderlijk gezag samen zal uitoefenen met de adoptant en niet tot adoptie dient over te gaan.

Hoewel men sinds de arresten van het Grondwettelijk Hof van oordeel is dat de ouder zijn/haar kind niet mee moet adopteren bij de volle adoptie van de stiefouder, is er toch sprake van onzekerheid hieromtrent.

Bovendien wordt volle adoptie vaak niet gehomologeerd omdat ze strijdig is met het belang van het kind. Het doorsnijden van alle oorspronkelijke familiale banden is immers zeer verregaand. In uw geval is dit echter mogelijk niet van toepassing omdat er gewoonweg geen afstammingsbanden aanwezig zijn langs vaderszijde. Toch raad ik u deze volle adoptie niet aan wegens te veel onzekerheid omtrent de gevolgen.

B) “Gewone” adoptie:
Een tweede mogelijkheid is de “gewone” adoptie van uw kind door uw partner. Wanneer de volle stiefouderadoptie geweigerd wordt, biedt deze vorm van adoptie vaak wel een uitweg. Zoals hierboven reeds vermeld heeft de “gewone” adoptie gelijkaardige gevolgen als de volle adoptie, maar zijn deze minder verregaand. Een “gewone” adoptie is voordeliger wanneer u reeds getrouwd bent. In dat geval behoudt u immers het ouderlijk gezag volgens artikel 361 §2 B.W. Indien u niet getrouwd bent zal net zoals bij de volle adoptie de kans bestaan dat u uw ouderlijk gezag kwijtraakt aan uw partner. Echter ook hier heeft het Grondwettelijk Hof in haar arrest van 28 november 2001 (nr.154/2001) gesteld dat er een schending is van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Bijgevolg dient volgens het Hof ook wettelijk samenwonende ouder het ouderlijk gezag te kunnen behouden samen met de adoptant (op voorwaarde dat deze van een verschillend geslacht zijn).

Hoewel de voorwaarden van adoptie in uw geval vervuld lijken op het eerste zicht raad ik u aan om eerst te trouwen en bovendien voor een “gewone” adoptie te kiezen indien u absoluut voor adoptie wil gaan. Het is immers duidelijk dat er in de andere gevallen veel onzekerheid bestaat over het lot van uw ouderlijk gezag.

2. Erkenning

De beste oplossing is volgens mij echter te vinden in de erkenning. Aangezien uw kind niet werd erkend door de biologische vader, bestaat deze mogelijkheid nog voor uw partner. Deze procedure verloopt een stuk eenvoudiger en brengt bovendien niet zoveel onzekerheid met zich mee als de adoptiemogelijkheden die ik hierboven reeds heb besproken.

De erkenning brengt een oorspronkelijke afstammingsband tot stand tussen uw partner en uw kind. Bovendien heeft de erkenning terugwerkende kracht, zodat juridisch gezien uw partner altijd de vader van uw kind is geweest. Uw partner moet hiervoor niet bewijzen dat hij de biologische vader is van het kind (wat ook niet het geval is). Hij dient enkel uw instemming hiervoor te krijgen. Deze erkenning gebeurt in een authentieke akte. U kan kiezen om dit ofwel bij de burgerlijke stand te doen ofwel bij de notaris.

De erkenning die uw partner zal doen wordt een “leugenachtige erkenning” genoemd aangezien hij niet de biologische vader is. Deze “leugenachtige erkenningen” worden beschermd wanneer er een overeenstemmend bezit van staat. Bezit van staat blijkt onder andere uit het feit dat uw partner uw kind steeds heeft behandeld als zijn kind, dat hij steeds mee heeft voorzien in het onderhoud en opvoeding van uw kind, dat uw kind uw partner steeds heeft behandeld als zijn vader en uw omgeving en familie ook steeds uw partner heeft beschouwd als vader van uw kind. Als dit het geval is (wat zo lijkt te zijn in uw omstandigheden) wordt deze erkenning beschermd, wat betekent dat nooit iemand deze erkenning kan betwisten, ook de biologische vader niet.

Reclame

Mamabeer33
Topic Starter
Berichten: 39
Juridisch actief: Nee

#4 , 11 feb 2017 11:06

Er is geen sprake van adoptie of erkenning door iemand anders.

Franciscus
Berichten: 34423

#5 , 11 feb 2017 22:03

Die iemand is de biologische vader.
U geeft niet aan of jullie gehuwd wettig of feitelijk samenwonend waren of weet ik veel.

Erkenning kan enkel via beide ouders bij de burgerlijke stand voor de geboorte en daarna enkel met toestemming moeder en indien geen toestemming met gerechtelijk vonnis.

Mijn tekst was maar een bijvoegsel aan wat in de linken staat.

Best dus ook de linken eens lezen als u dat nog niet gedaan hebt.

Mamabeer33
Topic Starter
Berichten: 39
Juridisch actief: Nee

#6 , 11 feb 2017 23:01

Dank u, ja heb alles gelezen!
Weet u ook iets over de nieuwe resultaten over co ouderschap? Gaat de rechtbank hier rekening mee houden of gaat dat uiteindelijk in de vergeetput eindigen??

Franciscus
Berichten: 34423

#7 , 12 feb 2017 17:48

Er zal steeds gezags-co-ouderschap zijn ( of andere partij moet ontzet zijn uit ouderlijke rechten).
Verblijfsco-oudersscap is volgens de wet 50-50 wat normaal is want zowel moeder aks vader hebben dezelfde plichten en rechten.
Om praktische redenen kan hier door partijen of door rechtbank van afgeweken worden.

Gezien u ondertussen moeder bent en vader niet vermeld staat op geboorteakte zal hij inderdaad naar rechtbank moeten en u laten dagvaarden als u weigert mee te werken - persoonlijk zou ik ook een advocaat nemen en ook mee ter zitting gaan dan zal/kan de rechter u verplichten om een DNA staal af te staan van het kind . Indien hij als vader wordt erkent moet hij ook alimentatie en bijzondere kosten betalen.
Afstand tot elkaar en leeftijd kind kunnen wel een rol spelen.

Terug naar “Adoptie”