Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
licoli
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

Adoptie door stiefvader

#1 , 2 jaar 5 maand geleden (30 mei 2016 14:38)

Geachte,

Mijn partner zou graag mijn zoontje adopteren maar we weten niet goed hoe de procedure gaat.
Ik heb exclusief ouderlijk gezag verkregen over mijn zoontje van 10j via de jeugdrechtbank. Er is ook geen bezoekrecht of verblijfsrecht met de biologische vader, moet deze dan alsnog toestemming geven of kan ik de procedure gewoon via de vrederechter opstarten.

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groeten,

Collin Linda
licoli30@hotmail.com

j.demoor
Berichten: 10362

#2 , 2 jaar 5 maand geleden (01 jun 2016 11:36)

“Art.345.De adoptant of de adoptanten moeten de leeftijd van vijfentwintig jaar hebben bereikt en ten minste vijftien jaar ouder zijn dan de geadopteerde. Het volstaat evenwel de leeftijd van achttien jaar te hebben bereikt en ten minste tien jaar ouder te zijn dan de geadopteerde wanneer het gaat om een afstammeling in de eerste graad of om een geadopteerde van de echtgenoot of van de samenwonende, zelfs overleden, van de adoptant. Deze voorwaarden moeten vervuld zijn op het tijdstip van indiening van het verzoekschrift tot adoptie.”(Burgerlijk Wetboek).

“Art.1231-3.Het verzoek wordt bij eenzijdig verzoekschrift(zie art.1026 Ger.W.) ingediend bij de familierechtbank. Het verzoekschrift wordt ter griffie neergelegd en ondertekend hetzij door de adoptant of door de adoptanten, hetzij door hun advocaat.”(Gerechtelijk Wetboek=Ger.W.).
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Adoptie”