waarom kan je volle adoptie niet herroepen??

MimiJ
Topic Starter
Berichten: 5
Juridisch actief: Nee

waarom kan je volle adoptie niet herroepen??

#1 , 5 maand 4 weken geleden (22 jul 2019 04:14)

De titel zegt het zelf al: waarom kan ik mijn volle adoptie niet laten herroepen??

Ik las ergens volgende zin: "Vooreerst dient te worden opgemerkt dat een volle adoptie nooit kan herroepen worden gezien het geadopteerde kind eenzelfde statuut wordt verleend als ware hij/zij geboren uit de adoptant(en) en deze adoptie dus zeer ingrijpende rechten en plichten met zich mee brengt."

Ik ben niet geboren uit mijn adoptieouders.
Ik kan niet goed begrijpen waarom ik als geadopteerde niet zelf rationeel en hééél bewust kan kiezen of ik al dan niet geadopteerd wil zijn..
Op mijn 1 jaar had ik niet de keuze, die werd voor mij gemaakt.
Als volwassen vrouw kan ik niet zo goed begrijpen dat ik die keuze nu niet kan maken.
Het is geen ondoordachte keuze.. en als ik voor een rechter kom, heb ik een mooi dossier met genoeg zwaarwichtige redenen om de adoptie te herroepen.. alleen als het open adoptie is.. heb ik even de pech dat het volle adoptie is...

Ik probeer het gewoon juridisch gezien te begrijpen..
Kan iemand me iets meer uitleg geven dan ik kan vinden op het internet?? Want ik lees vooral: volle adoptie = onherroepelijk.. nergens een volledige uitleg met waarom.

Of kan iemand me verder helpen, waar of bij wie ik terecht kan om te bekijken of het toch niet mogelijk is??

Alvast bedankt!

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Marcus Aurelius
Berichten: 1282
Juridisch actief: Nee

#2 , 5 maand 4 weken geleden (22 jul 2019 11:02)

Herroeping. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

Art. 354-1.<W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> De herroeping van de gewone adoptie kan om zeer gewichtige redenen worden uitgesproken op verzoek van de adoptant, van de adoptanten of van een van hen, van de geadopteerde of van de procureur des Konings.
In geval van gewone adoptie door twee echtgenoten of samenwonenden kan de [1 familierechtbank]1 de herroeping uitspreken ten aanzien van slechts een van hen.
----------
(1)<W 2013-07-30/23, art. 51, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>

Art. 354-2.<W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005> Bij herroeping van de gewone adoptie van een kind ten aanzien van de adoptant of van de adopterende echtgenoten of samenwonenden, kunnen de vader en de moeder of een van hen vragen dat het kind opnieuw onder hun ouderlijk gezag wordt geplaatst. Bij gebreke van een dergelijk verzoek of indien het wordt afgewezen, wordt de voogdij geregeld overeenkomstig dit boek, titel X, hoofdstuk II. [2 In dit geval stelt de ambtenaar van de burgerlijke stand de bevoegde vrederechter onmiddellijk in kennis van de opmaak van de akte van herroeping van adoptie.]2
Niettemin kunnen de moeder en de vader van het kind of een van hen, de [1 familierechtbank]1 later verzoeken dat het kind opnieuw onder hun ouderlijk gezag wordt geplaatst. Indien de [1 familierechtbank]1 dit toestaat, houdt de voogdij bedoeld in het vorige lid op.
----------
(1)<W 2013-07-30/23, art. 52, 065; Inwerkingtreding : 01-09-2014>
(2)<W 2018-06-18/03, art. 46, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

Art. 354-3.[1 De adoptie heeft geen gevolgen meer vanaf de opmaak van de akte van herroeping. De huwelijksbeletsels bedoeld in artikel 353-13 blijven van toepassing.]1
----------
(1)<W 2018-06-18/03, art. 47, 082; Inwerkingtreding : 31-03-2019>

§ 2. Volle adoptie. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>

A. Leeftijdsvoorwaarde. <W 2003-04-24/32, art. 2, 017; Inwerkingtreding : 01-09-2005>
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Reclame

Terug naar “Adoptie”