Volle adoptie plusdochter - next steps?

Da_Vic
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

Volle adoptie plusdochter - next steps?

#1 , 26 sep 2021 19:38

Beste(n),

een viertal maanden terug heb ik de papieren voor de volle adoptie van m'n plusdochter (27 jaar) binnengebracht ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Gent, na advies omtrent hoe en welke papieren hierbij moeten worden aangeleverd..
Een goeie maand terug werden we uitgenodigd om een verklaring af te leggen op het Politiebureau, te Gent. "We" als in: mijn echtgenote (de mama), onze zoon (de broer, en ikzelf. Naast ons werden ook de vriend van m'n plusdochter (zij woon sinds pakweg 6 maanden samen) en vanzelfsprekend zijzelf uitgenodigd voor een gesprek. Ook de biologische vader werd uitgenodigd, lijkt mij evident, maar verder is daar geen contact mee. Kan iemand 1.- eens schetsen wat de volgende stappen kunnen zijn en 2.- wat zijn de termijnen die we mogen verwachten. Kunnen wij ergens informeren naar de stand van zaken?
Hoe ik het begreep, eerder, zouden alle verklaringen en backgroundcheck van de Politie naar de Procureur (?) gaan, die zijn advies formuleert naar een Rechter toe. Die zou (of niet?) ons dan allemaal kunnen uitnodigen op de Rechtbank om zijn uitspraak te aanhoren. Of voor bijkomende vragen mocht ons dossier te complex zijn (wat m.i. zeker niet het geval is). Dat dit ons zeer na aan het hart ligt hoeft verder geen betoog... Dank om wat bevestiging, of informatie omtrent het vervolg hierin.

eylis
Berichten: 8118

#2 , 26 sep 2021 19:47

U heeft het over de biologische vader, maar dat klopt niet: het is de wettelijke vader. De (eventueel) biologische vader moet op zo'n bespreking niet aanwezig zijn.

Da_Vic
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#3 , 27 sep 2021 18:08

Beste Eylis, hier is dat dezelfde persoon. Enig idee van doorlooptijden en next steps? Alvast dank, Da_Vic

Reclame

Da_Vic
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#4 , 02 okt 2021 19:13

Niemand?

Franciscus
Berichten: 35665

#5 , 03 okt 2021 17:26

Wetgeving
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_l ... 09435&la=N

Het maatschappelijk onderzoek is echter niet verplicht wanneer de adoptant een kind wenst te adopteren :
1° dat met hem, met zijn echtgenoot of met de persoon met wie hij samenwoont, zelfs overleden, verwant is tot in de derde graad; of
2° met wie hij reeds het dagelijkse leven deelt of met wie hij reeds een sociale en affectieve band heeft.

Art. 348.1. Eenieder die op het tijdstip van de uitspraak van het vonnis van adoptie, de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, moet in zijn adoptie toestemmen of daarin hebben toegestemd.

Art. 348.10. Eenieder van wie de toestemming vereist is en die niet in de adoptie wenst toe te stemmen, kan zijn weigering te kennen geven door middel van ofwel :
1° een persoonlijke verklaring gedaan voor de rechtbank die het verzoekschrift tot adoptie behandelt en waarvan deze een proces-verbaal opstelt;
2° een akte verleden ten overstaan van een notaris naar keuze of ten overstaan van de vrederechter van zijn woonplaats.
Niet-verschijning voor de rechtbank na door de griffier bij gerechtsbrief te zijn opgeroepen, wordt als weigering van de toestemming beschouwd.
enz
Procredure

Onderafdeling 1. - Tot stand komen van de adoptie op verzoek van de adoptant of van de adoptanten
Art. 1231.3. Het verzoek wordt bij verzoekschrift op tegenspraak ingediend bij de rechtbank van eerste aanleg, of, ...

en

Art. 1231.8. Binnen drie dagen na de neerlegging ter griffie van de verslagen van het openbaar ministerie en van het maatschappelijk onderzoek worden de adoptant en de geadopteerde wiens toestemming is vereist, bij gerechtsbrief opgeroepen om ervan kennis te nemen.
Zij beschikken daartoe over een termijn van vijftien dagen.
Art. 1231.9. Tussen de 15e en de 45e dag na de neerlegging ter griffie van beide verslagen, stelt de rechtbank de zittingsdag voor de zaak ambtshalve vast.
Art. 1231.10. De rechtbank hoort in raadkamer de volgende personen, die door de griffier opgeroepen worden bij gerechtsbrief,

Een mij gekende zaak heeft ongeveer één jaar geduurd van start tot overschrijving in register burgerlijke stand.
Geadopteerde was net 12 jaar geworden dus ook nog PDK mee gemoeid.

Heeft wettelijke vader zijn toestemming gegeven?

Er is een verschil tussen gewone of volle adoptie.

Terug naar “Adoptie”