exclusief ouderlijk gedrag / adoptie / vonnis

ninac
Topic Starter
Berichten: 13
Juridisch actief: Nee

exclusief ouderlijk gedrag / adoptie / vonnis

#1 , 30 sep 2019 10:14

hallo,

even een hart onder de riem nodig.
ik heb een zoon van 3 jaar. De biologische vader kijkt al meer dan een jaar niet om, heeft geen contact.
hij ziet mijn man als papa en kent ook zijn biologische vader niet meer.
toen we samen waren is hij veroordeeld geweest
tot slagen en verwondingen naar mij
verkrachting naar mij
in het voorbij jaar heeft hij weer in de gevangenis gezeten om een meisje met een asbak op het hoofd te slaan.
hij is een bekende in de drugswereld al zeer veel jaren. ( recidivist )
psycologische problemen , vastgestelde borderline ( ook hiervan heb ik bewijzen )
ook van de drugsproblematiek heb ik bewijzen.

daarnaast heeft hij nog nooit allimentatie betaald of enige aanstalken daartoe.
hij maakt er ook een sport van om mij zoveel mogelijk pijn te doen. ik wil daarmee bedoelen dat hij alles wilt doen om mij terug te krijgen nog altijd.
zo heeft hij op een bepaald moment berichten gestuurd naar mij dat hij het ocj zou inschakelen om mijn zoon ter adoptie te plaatsen.
het ocj heeft mij daarop gecontacteerd en heeft dit ook op mail naar mij gezet dat hij wilde dat zijn zoon ter adoptie werd geplaatst. hij wilde hem dus zelf niet maar wel om mij pijn te doen hem laten plaatsen.
ik heb hiervan ook de nodig bewijzen. natuurlijk heeft het ocj hier geen gevolg aan gegeven.

ook heeft hij geen adres.

ik heb nu een proces via de familierechtbank op gestart om officieel het exclusief ouderlijk gezag te hebben want dit is te belachelijk voor woorden.
maar hoe meer ik lees hoe banger ik aan het worden ben.

iemand die mij kan geruststellen?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Franciscus
Berichten: 33765

#2 , 30 sep 2019 11:39

Hij heeft de zoon nooit erkend....dan staat hij heel zwak om ook maar iets gedaan te krijgen.
U spreekt van uw man als jullie vb wettig samenwonen of gehuwd zijn kan uw man uw zoon erkennen. Dat wordt het voor de biologische vader heel wat moeilijker om wat dan ook te bewijzen.
Wil niet zeggen dat biologische vader niet verplicht kan worden tot betalen van alimentatie.
Maar laat dat uw laatste zorg zijn.
U spreekt van exclusief gezag ...maar als er nooit enige erkenning is geweest hebt u al exclusief gezag gezien er maar één wettige ouder is.

Of is er iets wat niet in uw bericht stond omdat u schrijft dat u nu via familierechtbank bezig bent?

ninac
Topic Starter
Berichten: 13
Juridisch actief: Nee

#3 , 30 sep 2019 12:48

hij heeft zijn zoon WEL officieel erkend .
domme zet van mij ik weet het maar ik ben nog nooit in mijn leven in contact gekomen met drugs en heb maar veel te laat de tekenen gezien.
ik heb lang geprobeerd om hem een rol te geven in ons leven maar dat wilt hij duidelijk niet.
alleen om mij uit te buiten.
hij spreekt alleen van mijn zoon om mij uit te buiten.
hij heeft berichten gestuurd dat hij hem wilt aftekenen voor 50 euro.

Reclame

ninac
Topic Starter
Berichten: 13
Juridisch actief: Nee

#4 , 30 sep 2019 12:49

ja mijn man en ik zijn getrouwd en dat zouden we ook graag doen.
maar eerst wil ik onszelf een beetje safe stellen dat ik op papier heb hoe het in elkaar zit.

Franciscus
Berichten: 33765

#5 , 30 sep 2019 13:49

Dus zoon is erkend ...maar is er toen ook een co-ouderschapsregeling op papier gezet eventueel en best via rechtbank.
Dus waar én alimentatie én verblijfsregeling werden in vermeld?

ninac
Topic Starter
Berichten: 13
Juridisch actief: Nee

#6 , 30 sep 2019 13:58

er werd nooit een co-ouderschapsregeling op papier gezet. niet tussen ons en niet via de rechtbank.
hij heeft altijd bij mij gewoond en ik heb hem altijd onderhoud en verzorgd.
volledig contact is nu al een jaar en 2 maanden verbroken, hij heeft ook nooit meer naar zijn zoon gevraagd.
er is geen alimentatie en heeft die ook nooit betaald.
geen verblijfsregeling , maar heeft wel het ocj opgebeld om te zeggen dat hij zijn zoon in pleegzorg wilt zien.
( heb dit op mail ).
hij heeft ook geen adres, dus ik heb nu via een deurwaarder een proces opgestart. ik weet niet eens of ze hem gevonden hebben of niet.
ik maak mij in heel de situatie vrij druk aangezien het over mijn zoon gaat en hij geen affectieve band met hem heeft en voor mijn zoon mijn man zijn papa is.
vraag mij af of ik wel goed gedaan heb om naar de rechtbank te trekken.
heb dit voornamelijk gedaan door de stoten zoals mijn zoon in pleegzorg proberen te zetten, hem willen aftekenen als ik hem geld geef enzo verder. mijn zoon is geen onderhandelingsmiddel.

Oude Belg
Berichten: 2846

#7 , 30 sep 2019 16:35

hem willen aftekenen als ik hem geld geef enzo verder.
Dat begrijp ik niet. Wat bedoelt u met dat "aftekenen"?
Waarom geen aangetekende zending als dat nodig is? "Ik heb geappt, gebeld, gezegd, gemaild, facegeboekt, met krijt op het voetpad geschreven.... " Neem pen en papier en schrijf!

ninac
Topic Starter
Berichten: 13
Juridisch actief: Nee

#8 , 30 sep 2019 18:33

Hij zij dat hij zijn zoon nooit meer wilde zien en dat hij alle rechten aan mij zou geven als ik hem geld gaf.

De procedure is trouwens via een gerechtsdeurwaarder opgestart wegens geen adres. Daar staat er dat dit betekend is aan d procureur des konings maar uit de recente dreigementen denk ik dat hij wel op de hoogte is. Kan dat als dat ?

Franciscus
Berichten: 33765

#9 , 30 sep 2019 23:13

Parket zal hem wel hebben laten seinen door politie in ANG en is zo gedagvaard.
Als hij nog eens langskomt gesprek opnemen !!

ninac
Topic Starter
Berichten: 13
Juridisch actief: Nee

#10 , 04 okt 2019 12:40

hallo,

ik zou graag mijn zoon laten adopteren door mijn man ( maar in volle adoptie ).
is dit mogelijk ?
zijn biologische vader heeft al zeer lang geen contact meer.
ik heb ook het exclusief ouderlijk gezag met opschorting bezoeksrecht + storingsverbod naar mijn zoon toe

Oude Belg
Berichten: 2846

#11 , 05 okt 2019 18:05

Moeilijk hier iets over te zeggen bij gebrek aan informatie. Wat bedoelt u met "biologische vader"? Een onbekende met wie u een relatie had? Uw huwelijkspartner? Is de zoon geboren binnen het huwelijk? Zo niet, wiens naam draagt hij? Wie is m.a.w. de wettelijke vader?
Waarom geen aangetekende zending als dat nodig is? "Ik heb geappt, gebeld, gezegd, gemaild, facegeboekt, met krijt op het voetpad geschreven.... " Neem pen en papier en schrijf!

Franciscus
Berichten: 33765

#12 , 05 okt 2019 22:02

Al eens lezen:


Art.353-15.De geadopteerde en zijn afstammelingen behouden al hun erfrecht in hun oorspronkelijke familie. Zij verkrijgen op de nalatenschap van de adoptant of adoptanten dezelfde rechten als een kind of zijn afstammelingen daarop zouden hebben maar verkrijgen geen enkel recht op de nalatenschap van de bloedverwanten van de adoptant of adoptanten.”(Burgerlijk Wetboek).

.../...

A) Volle adoptie:
De adoptie door de echtgeno(o)t(e) van verschillend geslacht van de ouder noemt men een stiefouderadoptie. Men kan hier kiezen voor een volle of “gewone” stiefouderadoptie. Deze twee vormen van adoptie verschillen o.a. hierin dat bij de gewone adoptie de banden met de oorspronkelijke familie niet worden doorgeknipt, terwijl dit bij de volle adoptie wel het geval is. De geadopteerde (uw kind) zal bij beide soorten adoptie gelijkgesteld worden met kinderen die een gewone (oorspronkelijke) afstammingsband hebben met hun ouder. Bij de volle adoptie zal men echter bovendien volwaardige verwantschapsbanden verkrijgen met de verwanten van de adoptant (Dit zou bijvoorbeeld betekenen dat de ouders van uw vriend, de grootouders worden van uw kind.). Kort samengevat is de volle adoptie dus een verdergaande vorm van adoptie in vergelijking met de “gewone” adoptie.

In de eerste plaats is er dus de volle stiefouderadoptie. Deze volle adoptie heeft dus tot gevolg dat het geadopteerde kind alle banden verliest met zijn oorspronkelijke familie. Bij stiefouderadoptie (Hiervoor zou u moeten wachten met adoptie totdat u met uw vriend getrouwd bent.) is er weliswaar discussie of die afstammingsband enkel tenietgaat t.o.v. de ouder van hetzelfde geslacht als de adoptant (de verwekker van uw kind) of t.o.v. beide ouders. Sommigen stellen dat bij een volle stiefouderadoptie beide ouders hun band met het kind verliezen, zodat ook de ouder – echtgeno(o)t(e) van de adoptant (u dus) – zijn/haar kind moet adopteren opdat deze het ouderlijk gezag zou kunnen behouden. Het verlies van het gezag over uw kind kan verregaande gevolgen met zich meebrengen indien jullie (u en uw vriend) ooit uit elkaar zouden gaan (Er zou u dan bijvoorbeeld omgangsrecht met uw kind kunnen worden ontnomen.). Andere rechtspraak en rechtsleer is van oordeel dat deze (bijkomende) adoptie door de oorspronkelijke ouder niet noodzakelijk is opdat deze ouder het ouderlijk gezag zou blijven behouden na de adoptie. Hoewel het Grondwettelijk Hof in een arrest van 6 november 1997 (nr. 67/97) stelde dat de eerste toepassing een schending inhoudt van artikel 10 en 11 van de Grondwet en niet dient te worden toegepast als artikel 370 §1, lid 2 B.W. op deze wijze wordt geïnterpreteerd blijft er grote onduidelijkheid bestaan hieromtrent.

Indien u nog niet getrouwd bent met uw vriend op het ogenblik van de adoptie spreekt men over “adoptie door de ongehuwde partner van de ouder”. Ook in dit geval is er discussie of de volle adoptie het verlies van het ouderlijk gezag van de oorspronkelijke ouder betekent. Sommige rechtsleer is van oordeel dat de oorspronkelijke ouder het ouderlijk gezag behoudt, terwijl anderen stellen dat men dit verliest bij volle adoptie door de partner van de ouder. Op 3 mei 2000 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat ook in dit geval een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet aanwezig is. Bijgevolg moet ook in het geval de adoptant (uw partner) en de ouder nog niet getrouwd zijn artikel 370 §1, lid 2 B.W. buiten spel worden gelaten, zodat de oorspronkelijke ouder (u) het ouderlijk gezag samen zal uitoefenen met de adoptant en niet tot adoptie dient over te gaan.

Hoewel men sinds de arresten van het Grondwettelijk Hof van oordeel is dat de ouder zijn/haar kind niet mee moet adopteren bij de volle adoptie van de stiefouder, is er toch sprake van onzekerheid hieromtrent.

Bovendien wordt volle adoptie vaak niet gehomologeerd omdat ze strijdig is met het belang van het kind. Het doorsnijden van alle oorspronkelijke familiale banden is immers zeer verregaand. In uw geval is dit echter mogelijk niet van toepassing omdat er gewoonweg geen afstammingsbanden aanwezig zijn langs vaderszijde. Toch raad ik u deze volle adoptie niet aan wegens te veel onzekerheid omtrent de gevolgen.

B) “Gewone” adoptie:
Een tweede mogelijkheid is de “gewone” adoptie van uw kind door uw partner. Wanneer de volle stiefouderadoptie geweigerd wordt, biedt deze vorm van adoptie vaak wel een uitweg. Zoals hierboven reeds vermeld heeft de “gewone” adoptie gelijkaardige gevolgen als de volle adoptie, maar zijn deze minder verregaand. Een “gewone” adoptie is voordeliger wanneer u reeds getrouwd bent. In dat geval behoudt u immers het ouderlijk gezag volgens artikel 361 §2 B.W. Indien u niet getrouwd bent zal net zoals bij de volle adoptie de kans bestaan dat u uw ouderlijk gezag kwijtraakt aan uw partner. Echter ook hier heeft het Grondwettelijk Hof in haar arrest van 28 november 2001 (nr.154/2001) gesteld dat er een schending is van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Bijgevolg dient volgens het Hof ook wettelijk samenwonende ouder het ouderlijk gezag te kunnen behouden samen met de adoptant (op voorwaarde dat deze van een verschillend geslacht zijn).

Hoewel de voorwaarden van adoptie in uw geval vervuld lijken op het eerste zicht raad ik u aan om eerst te trouwen en bovendien voor een “gewone” adoptie te kiezen indien u absoluut voor adoptie wil gaan. Het is immers duidelijk dat er in de andere gevallen veel onzekerheid bestaat over het lot van uw ouderlijk gezag.

2. Erkenning

De beste oplossing is volgens mij echter te vinden in de erkenning. Aangezien uw kind niet werd erkend door de biologische vader, bestaat deze mogelijkheid nog voor uw partner. Deze procedure verloopt een stuk eenvoudiger en brengt bovendien niet zoveel onzekerheid met zich mee als de adoptiemogelijkheden die ik hierboven reeds heb besproken.

De erkenning brengt een oorspronkelijke afstammingsband tot stand tussen uw partner en uw kind. Bovendien heeft de erkenning terugwerkende kracht, zodat juridisch gezien uw partner altijd de vader van uw kind is geweest. Uw partner moet hiervoor niet bewijzen dat hij de biologische vader is van het kind (wat ook niet het geval is). Hij dient enkel uw instemming hiervoor te krijgen. Deze erkenning gebeurt in een authentieke akte. U kan kiezen om dit ofwel bij de burgerlijke stand te doen ofwel bij de notaris.

De erkenning die uw partner zal doen wordt een “leugenachtige erkenning” genoemd aangezien hij niet de biologische vader is. Deze “leugenachtige erkenningen” worden beschermd wanneer er een overeenstemmend bezit van staat. Bezit van staat blijkt onder andere uit het feit dat uw partner uw kind steeds heeft behandeld als zijn kind, dat hij steeds mee heeft voorzien in het onderhoud en opvoeding van uw kind, dat uw kind uw partner steeds heeft behandeld als zijn vader en uw omgeving en familie ook steeds uw partner heeft beschouwd als vader van uw kind. Als dit het geval is (wat zo lijkt te zijn in uw omstandigheden) wordt deze erkenning beschermd, wat betekent dat nooit iemand deze erkenning kan betwisten, ook de biologische vader niet.

ninac
Topic Starter
Berichten: 13
Juridisch actief: Nee

#13 , 29 okt 2019 13:53

ondertussen ben ik aan het wachten op een vonnis.

dit is uitgesteld met 2 weken. ( nu zou de uitspraak volgen op 12 november ipv vandaag ).

kan ik dit versnellen ? want ik blijf dreigementen krijgen langs alle kanten. ik moet deze papieren zo snel mogelijk bekomen om aan de politie te bezorgen.

Franciscus
Berichten: 33765

#14 , 29 okt 2019 14:00

Van de bedreigingen als die strafbaar zijn ook aangifte doen.
Kan ook zijn dat ze als belaging kunnen beschouwd worden.

ninac
Topic Starter
Berichten: 13
Juridisch actief: Nee

#15 , 16 dec 2019 11:30

ik had een familiezaak over voogdij, waarbij er een verstekzaak geweest is op 1 october.
aangezien de vader niet te vinden is en nergens een adres heeft.
uitspraak stond gepland op 29 october. ondertussen is die al 2 keer uitgesteld. nieuwe uitspraakdag is 24 december.
is dit normaal ?

Terug naar “Echtscheiding”