Buren overlast

RENWIN
Topic Starter
Berichten: 30

Buren overlast

#1 , 7 maand 1 week geleden (11 sep 2018 16:21)

Een buur heeft in de 2 e helft van juli, op eigen initiatief en zonder ons akkoord een aantal overhangende takken van onze wilgenboom gezaagd. Op het moment van zijn actie hebben wij hem gevraagd hiermee te stoppen. Hij werd aggressief en daarom werd de politie erbij gehaald. Ook tegen hen bleef hij uithalen met zijn kettingzaag en pas nadat de ordediensten dreigden de man mee te nemen gaf hij het op. Het kwaad aan onze boom was echter geschied. Een boomexpert, die wij erbij haalden, kon enkel vaststellen dat de boom dit niet zo recupereren en mogelijks zelfs een gevaar kon zijn gezien de boom nu uit balans was. De boom werd op onze kosten geveld.
Wij hebben de verhuurder ( sociale huisvesting ) hierover gecontacteerd met de vraag om 50% van de kosten ( 150 euro ) te betalen. Daarmee zou voor ons de kous af zijn.
Echter, de persoon in kwestie , noch de verhuurder nemen hierin hun aansprakelijkheid. Intussen heeft dezelfde bewoner zijn zwembad laten leeglopen in onze tuin ( incl de chloortabletten ) en heeft hij een constructie gebouwd uit illegaal gekapte zilverberkstammen. Die constructie steunt op onze scheidingsmuur ( betonnen platen ) en steekt ook zo’n halve meter uit on onze tuin. Diverse pogingen onzentwege tegenover de persoon in kwestie om dit te verwijderen blijven zonder gevolg. Ook de verhuurder wast zijn handen in onschuld.
De bewoners van ons complex ( 8 units, 5 eigenaars) vragen mij, de syndicus, nu om via het vredegerecht te beslechten. Kan ik als syndicus zoiets op de rol laten zetten? Wat zijn de kosten voor onze VME daarvan?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Blaatpraat
Berichten: 2777

#2 , 7 maand 1 week geleden (11 sep 2018 23:19)

1. Die buur had het recht om die takken te zagen.
Het is uw taak om ervoor te zorgen dat ze niet over zijn domein hangen.

2. Rolrechten zijn normaal 40 euro. 80 euro indien het om een "groot" bedrag zou gaan.

RENWIN
Topic Starter
Berichten: 30

#3 , 7 maand 1 week geleden (12 sep 2018 08:57)

Niet waar !
De politie was heel duidelijk: niemand heeft het recht om zelf bomen te snoeien die op andermans terrein staan, ook al hangen er takken over. Hij had voorafgaand toestemming moeten vragen.
Aangezien wij geen zicht hebben op wat overhangt had hij ons dus makkelijk kunnen vragen om dit te komen bekijken.

Reclame

denlowie
Berichten: 12999
Juridisch actief: Nee

#4 , 7 maand 1 week geleden (12 sep 2018 09:09)

overhangende takken is niet de bevoegdheid van de politie, u moet zorgen dat er geen overhangende takken zijn !
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

RENWIN
Topic Starter
Berichten: 30

#5 , 7 maand 1 week geleden (12 sep 2018 09:15)

Opnieuw niet waar ! Dit staat in het burgerlijk wetboek, bovendien, voor bomen die ouder zijn dan 30 j gelden andere bepalingen.
Bovendien mag hij geen constructies bouwen die steunen op een scheidingsmuur, ook daar gelden bepalingen m i moet hij minimaal 1,5 meter van de scheiding blijven.

meeboo
Berichten: 1200

#6 , 7 maand 1 week geleden (12 sep 2018 09:32)

u haalt bepaalde dingen door elkaar. Bomen die niet in regel staan qua aanplantingen en waarvoor 30 jaar lang geen klacht werd voor ontvangen, mogen niet meer gerooid worden.

Het overhangen van takken is iets anders. Dit is uw verplichting als eigenaar om ervoor te zorgen dat deze niet over de omheining van uw buur hangen.

Als de buurman hier last van heeft zal hij in eerste instantie aan u moeten vragen deze takken weg te doen.

Wat als u weigert om de takken van uw boom of haag op de eigendom van uw buur te snoeien ?

Dan kan u uw buurman vragen of hij de takken zelf mag snoeien. Krijgt hij hiertoe niet de toelating, dan mag hij de takken toch zelf snoeien. Dit geldt ook voor bomen die ouder zijn dan 30 jaar en dus verjaard zijn (art. 37 VW).

meeboo
Berichten: 1200

#7 , 7 maand 1 week geleden (12 sep 2018 10:06)

maar om op TS zijn vraag te beantwoorden.

Ja u kan dit op de rol laten zetten bij de vrederechter en de kosten zijn hierboven door Blaatpraat al vermeld.

lukasi
Berichten: 102

#8 , 7 maand 1 week geleden (12 sep 2018 12:00)

Overhangende takken mogen zomaar niet gesnoeid worden !
Dit staat duidelijk vermeld in het veldwetboek. Het op eigen initiatief snoeien van iemand anders zijn bomen mag dus duidelijk niet. Integendeel alle voortvloeiende schade kan verhaald worden op de eigenaar van het erf, boetes kunnen worden opgelegd aan eigenaar van het leidend erf maar ook aan de uitvoerder.

Dus de buur had niet het recht om die takken te snoeien. Buur had wel het recht om dit te vragen aan de boomeigenaar en indien nodig dit via de rechtbank te verplichten. Meer en meer volgen rechters echter dat een waarde en het belang van een boom zwaarder weegt dan het snoeien van takken. Het amateuristisch snoeien van takken kan zelfs leiden tot levensgevaarlijke situaties waarbij bomen spontaan kunnen neergaan.

Je moet inderdaad bij nieuwe aanplant van bomen deze op minimum 2 meter van de perceelgrens planten. Bestaande bomen die al 30 jaar op of nabij de grens staan moeten echter zeker niet gerooid worden. Verjaring geldt dan.

Dit bevat ook het onoordeelkundig snoeien van deze bomen. Dit is omvat in deze vrejaring..

Terug naar “Mede-eigendom & Nabuurschap”