Boekhouder - beschermd beroep

vosje
Topic Starter
Berichten: 11

Boekhouder - beschermd beroep

#1 , 12 feb 2019 22:24

Mag iemand op zelfstandige basis de boekhouding doen van een klant en aangiftes btw en personenbelasting indienen, zonder ingeschreven te zijn bij het bibf of iab? Wetende dat deze persoon dit ook eerlijk laat weten aan de klanten, en ook geen gebruik maakt van de erkende titels.

M.a.w. mogen deze activiteiten enkel door erkende boekhouders, fiscalisten, accountants, belastingconsulenten gedaan worden? Of ook door anderen, zolang je de erkende titels maar niet gebruikt, maar bvb. enkel ‘adviseur’ of ‘hulp bij uw administratie’? (Dus bvb. zoals een psychotherapeut eigenlijk hetzelfde beroep mag uitoefenen als een psycholoog, maar enkel de titel psycholoog niet mag gebruiken)

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
denlowie
Berichten: 15426
Juridisch actief: Nee

#2 , 12 feb 2019 22:33

Ja dit beroep is beschermd!

De uitoefening van het beroep van zelfstandig boekhouder werd reeds bij koninklijk besluit van 19 mei 1992 gereglementeerd, in uitvoering van de kaderwet van 1 maart 1976. In 1999 werd de reglementering van het beroep opgenomen in de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen. Het artikel 49 van deze wet omschrijft de beroepsactiviteiten die onder het monopolie vallen van de erkende boekhouders (-fiscalisten). Dit monopolie wordt gedeeld met de accountants en bedrijfsrevisoren.

Concreet betekent dit dat alle personen die deze gereglementeerde beroepsactiviteit als zelfstandige en voor derden uitoefenen, zonder te zijn ingeschreven op het tableau van een van de instituten voor boekhouders en boekhouders-fiscalisten (BIBF), accountants en belastingconsulenten (IAB) of bedrijfsrevisoren (IBR) zich blootstellen aan strafsancties. Deze sancties werden bepaald in artikel 58 van de vermelde wet.

Artikel 58. van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen bepaalt dat met een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met een geldboete van 200 tot 2.000 euro (*)of met één van die straffen alleen gestraft:

1/ hij die zich publiekelijk en onrechtmatig de hoedanigheid toeëigent van accountant of belastingconsulent, of die de artikelen 16, 17, 18 en 37 van de wet van 22 april 1999 overtreedt;
2/ hij die zich publiekelijk en onrechtmatig de hoedanigheid van erkend boekhouder of erkend boekhouder-fiscalist toeëigent of die de artikelen 46, 47 of 48 van dezelfde wetovertreedt;
3/ hij die de beroepswerkzaamheid van accountant, belastingconsulent, erkend boekhouder of erkend boekhouder-fiscalist uitoefent of deze titels voert terwijl hij het voorwerp is van een uitvoerbare schorsingsmaatregel.

De rechtbank kan bovendien bevelen:

de definitieve of tijdelijke sluiting van een deel van de lokalen of van alle lokalen die worden gebruikt door degene die zich schuldig heeft gemaakt aan één of meer van de hierboven bedoelde overtredingen;
de bekendmaking van het vonnis of van een samenvatting ervan in één of meer dagbladen, of op enige andere wijze; dit alles op kosten van de veroordeelde.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Reclame

Terug naar “Andere”