Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Ce-Jo
Topic Starter
Berichten: 6
Reputation: 0

Vragen ivm deurwaarder

#1 , 1 jaar 9 maand geleden (07 sep 2016 16:04)

Beste,

Indien een deurwaarder op bezoek komt om een oplijsting te maken van uw bezittingen in kader van wanbetaling:

- kan dan ook spullen in beslag genomen worden die in bruikleen zijn, maar en waarvan je geen eigenaar bent? Bv. een wagen in bruikleen die ingeschreven staat op naam van vader of broer welke NIET op hetzelfde adres woont?
- als er een lijst is gemaakt van aanwezige spullen: mag je dan als eigenaar hier iets van verkopen? BV een auto?

Alvast bedankt voor de reacties

Groeten

LeenW
Berichten: 7043
Reputation: 23

#2 , 1 jaar 9 maand geleden (07 sep 2016 16:07)

- Die vader of broer gaan moeten aantonen dat ze eigenaar zijn dmv facturen en betalingsbewijzen
- Neen, daar staan strenge straffen op

j.demoor
Berichten: 10362
Reputation: 2

#3 , 1 jaar 9 maand geleden (09 sep 2016 11:39)

“Art.1514. Hij die beweert...eigenaar te zijn van in beslag genomen voorwerpen,kan tegen de verkoop verzet doen...met vermelding van de bewijzen van eigendom..."(Gerechtelijk Wetboek).

‘Als concubinerenden hun respectieve roerende goederen hebben vermengd,is de schuldeiser van hen niet verplicht deze goederen te onderscheiden of af te scheiden,hetgeen onmogelijk is geworden tengevolge van de vermenging die de concubinerenden zelf hebben bewerkstelligd.De schuldeiser kan derhalve beslag leggen op de goederen die de concubinerenden aldus bezitten,tenzij de concubinerende die geen schuldenaar is,bewijst dat hij alleen eigenaar is van het geheel of een deel van de goederen‘(Cass. 10 juni 1976,Pas. 1976,I,1101,Arr.Cass. 1976,1135,R.W. 1976-77,601,T.Not. 1976,283,R.G.E.N. 1976,nr.22148).

'In geval van revindicatie biedt een geregistreerde eigendomsverklaring geen waarborg t.a.v. derden,zodat het eigendomsbewijs van de erin vermelde goederen niet noodzakelijk vaststaat. Ook een factuur mist t.a.v. derden bewijswaarde wanneer niet is aangetoond dat de erop vermelde goederen met eigen gelden werden aangekocht.'(Antwerpen 22 oktober 1990,Bull.Bel. 1992,2728).

'De hoven en rechtbanken beschikken bij revindicatie van in beslag genomen meubelen over een zo ruim mogelijke beoordelingsbevoegdheid ter waardering van de bewijskracht van de documenten die hen worden voorgelegd. Het is aan de eiser om te bewijzen dat hij het huisraad van de gemeenschappelijke woning met eigen geld heeft betaald,zonder deelneming van de beslagene. Doet hij dit niet dan zijn de in beslag genomen voorwerpen onverdeelde goederen,die in beslag kunnen worden genomen,maar waarvan een gedwongen tegeldemaking slechts mogelijk is na de verdeling waartoe de meest gerede partij moet doen overgaan.'(Luik 10 november 1994,J.L.M.B. 1995,577).

Zie ook : http://www.infogerechtsdeurwaarder.be/f ... catie.html
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Andere”