Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Jabbe
Topic Starter
Berichten: 456
Reputation: 0

Opeising deel inkomen EU ambtenaar door ex-partner. Gevolgen?

#1 , 1 jaar 2 weken geleden (31 mar 2017 17:08)

Gegeven:
- Europees of internationaal ambtenaar (Belgisch onderdaan)
- ex-partner (Belgisch werknemer)

Het inkomen van een EU ambtenaar alsook dat van een internationaal ambtenaar is vrijgesteld van personenbelasting in het nationale belastingsysteem, maar niet alle zulke ambtenaren zijn vrijgesteld van aangifte. Alle sociale toeslagen (kindertoelage, schooltoelage, enz...maar ook sociale bijdragen, interne belasting and andere afhoudingen) zitten vervat in de maandelijkse uitbetaling. Als een partner gelijkaardige toelagen of uitkeringen ontvangt uit een nationaal systeem (bvb. kinderbijslag, studietoelage, ...), dan wordt een verschilbetaling toegepast. De administratieve dienen dus op de hoogte te zijn van deze bedragen omdat cumuleren van bepaalde uitkeringen hetzij bij nationale wet hetzij per statuut van de ambtenaar of beide verboden is.

Het koppel is gescheiden en heeft kinderen.
In haar conclusies stelt de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dat aan de moeder de kinderbijslag wordt toegekend. Sommendelegatie van een deel van het inkomen van de EU ambtenaar aan mevrouw is door de rechter afgewezen gezien de man alle onkosten voor de echtscheiding is blijven dragen terwijl mevrouw niet langer bijdroeg. Er is een co-ouderschapsregeling (50/50, week om week) van kracht. Tenslotte ontvangt de moeder rechtstreeks de kinderbijslag want door het statuut van haar ex-man is zij zowel rechthebbende als bijslagtrekkende. Anderzijds ontvangt de ambtenaar een kindertoelage mits afhouding van het aangegeven bedrag aan kinderbijslag dat een stuk lager is.

Tijdens een dispuut na echtscheiding laat de ex-partner via een deurwaardersexploot diverse inkomsten van de Europees ambtenaar opeisen omdat de laatste meent daar recht op te hebben volgens de Belgische wet op de Kinderbijslag in tegenstelling tot de statuten van de ambtenaar. Een procedure te gronde laat op zich wachten. Ondertussen beschikt de ex-partner over deze sommen die zijn doorgestort.

Echter, die sommen die door de ex-partner werden opgeëist, worden door deze niet aangegeven bij de fiscus in de jaarlijkse aangifte of evenmin als de maandelijkse EU kindertoelage tijdens de aanvraag voor een studietoelage voor elk van haar kinderen (die van invloed kan zijn op een eventuele toekenning).

Wat kunnen de juridische en/of fiscale gevolgen hiervan zijn?

Als een Belgische rechtbank de (BE) kinderbijslag toewijst aan de moeder, kan zij dan eisen dat (EU) kindertoelage die hoger is voor haar kind en aanvullend wordt betaald volgens het statuut aan de vader (EU) voor de helft, en aan de moeder voor de andere helft, verminderd met de aangegeven bedragen van de kinderbijslag, ook aan haar wordt doorgestort?

Als ik zo lees, denk ik dat de Belgische rechtbank hier niet toe bevoegd is, en is het eerder aan Europees Hof (of het ILO?) om hierover uitspraak te doen omdat het gaat over ambtenaren (en statutaire bepalingen) buiten een nationaal stelsel. Misschien weet iemand hier meer over?

asperger
Berichten: 4826
Reputation: 1
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#2 , 1 jaar 2 weken geleden (31 mar 2017 18:41)

Alles wat de EU ambtenaar van zijn loon moet afstaan als onderhoudsgeld aan zijn ex wordt, in tegenstelling tot zijn salaris zelf, belastbaar in België.
Maar als die EU ambtenaar geen Belgische inkomsten heeft dan "ziet" de fiscus het niet......want hijzelf brengt niets in mindering.

Wat de EU ambtenaar aan zijn ex moet betalen,dat is een beslissing van de Belgische Rechtbank zoals dat voor iedere andere sterveling het geval is.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

Jabbe
Topic Starter
Berichten: 456
Reputation: 0

#3 , 1 jaar 2 weken geleden (02 apr 2017 12:28)

Het gaat om opeising van sommen die door mevrouw werden geïnterpreteerd. Want uiteindelijk heeft mijnheer wel aan alle verplichtingen van het vonnis voldaan. Maar ik onthouden dat de opgeëiste sommen door mevrouw moeten worden aangegeven in haar aangifte want belastbaar. Wat als zij dat niet doet?

Reclame

asperger
Berichten: 4826
Reputation: 1
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#4 , 1 jaar 2 weken geleden (02 apr 2017 19:33)

Jabbe schreef:Het gaat om opeising van sommen die door mevrouw werden geïnterpreteerd. Want uiteindelijk heeft mijnheer wel aan alle verplichtingen van het vonnis voldaan. Maar ik onthouden dat de opgeëiste sommen door mevrouw moeten worden aangegeven in haar aangifte want belastbaar. Wat als zij dat niet doet?


Dat garandeer ik u plechtig met een zekerheid van 100 percent!
De niet-belastbaarheid in België van dat inkomen geldt enkel voor de EU ambtenaar zelf (omdat hij er al Europese belasting op betaalt).
Maar eenmaal verder gestort als onderhoudsgeld telt dat statuut niet meer en wordt belast zoals geldt voor ieder ander onderhoudsgeld.
En dat niettegenstaande de betaler geen belastigskorting (in zijn eigen belastingsregime) heeft genoten.
Hetzelfde geldt ook als degene die het onderhoudsgeld betaald in het buitenland woont en werkt.

Maar de fiscus komt dat niet zo gemakkelijk op het spoor aangezien niemand in België die kosten aftrekt van zijn eigen aangifte.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

Terug naar “Andere”