beroepsmatig 2e woning aankopen

colpy
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

beroepsmatig 2e woning aankopen

#1 , 29 okt 2018 16:20

Graag had ik geweten in hoeverre de aankoop van een 2e woning/appartement/studio fiscaal aftrekbaar is?
De aankoop heeft als reden dat ik dichter bij de plaats van mijn tewerkstelling zou wonen. Gezien de enorm toegenomen verkeersdrukte en mijn leeftijd lukt het mij niet meer om dagelijks 2x 2u in de wagen te zitten
voor amper 65km en dit bij/na een werkdag van 10 a 13 uur.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
polk
Berichten: 411

#2 , 30 okt 2018 12:55

Voorafgaande beslissing nr. 2014.420 dd. 09.09.2014

Samenvatting:
De kosten betreffende de aankoop en het verblijf in het appartement gelegen nabij de werkplek van mevrouw "X", zijn aftrekbaar als beroepskosten op basis van artikel 49 van het WIB 92.

De kosten verbonden aan de aankoop van het appartement worden echter beperkt tot het bedrag van de huurprijs van een soortgelijk appartement.

De DVB spreekt zich niet uit over het eigenlijke bedrag van de hierboven bedoelde kosten en huur.Rechtbank van eerste aanleg Leuven, 14 november 2014, 13/1419/A:


Een belastingplichtige woont in de gemeente A en werkt meer dan 50 km verder in een ziekenhuis gelegen in de gemeente B. Tijdens zijn wachtdienst moet hij binnen het kwartier aanwezig kunnen zijn in het ziekenhuis. Daarom heeft hij in de gemeente B een appartement aangekocht dat dienst doet als tweede verblijf. Anders dan de Administratie, staat de rechtbank de aftrek toe voor de kosten van het tweede verblijf: uit niets blijkt immers dat de belastingplichtige het appartement zou hebben gekocht, indien hij niet in het ziekenhuis te B werkzaam was en bovendien niet de contractuele plicht zou hebben om tijdens wachtdiensten binnen het kwartier in dit ziekenhuis aanwezig te zijn. De aankoop gebeurde dus niet uit financiële of persoonlijke overwegingen.

Op grond daarvan aanvaardt de rechtbank de aftrek van de volgende kosten : de afschrijvingen m.b.t. het appartement en de roerende inboedel; de interesten van de lening aangegaan om het appartement te kopen; de onroerende voorheffing; de deelname in de gemeenschappelijke kosten; en de belasting op tweede verblijven van de gemeente B. Verder zijn ook aftrekbaar, de kosten gemaakt voor het inrichten, het onderhouden en het verzekeren van het appartement. Deze kosten maken immers een dubbel gebruik uit met de kosten die hij voor zijn hoofdverblijf te A moet maken. Maar de kosten van elektriciteit, aardgas en waterverbruik zijn niet als beroepskosten aftrekbaar : op de tijdstippen dat de belastingplichtige in zijn appartement in B verblijft, is er door hem geen gebruik van deze nutsvoorzieningen in A en vice versa. Hier is dus geen sprake van 'dubbel gebruik' (art. 49 WIB92).


Het is mogelijk, maar kan aanleiding geven tot discussie. Laat u bijstaan door een deskundige.

Reclame

Terug naar “Belastingen, BTW & Accijnzen”