Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
ZIelvlieg
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

Kinderen ten laste bij rechterlijke uitspraak

#1 , 11 maand 2 weken geleden (31 okt 2017 20:33)

7 jaar geleden gingen ik en mijn ex-partner uit elkaar. We hadden niets op papier en handelden dus puur op basis van vertrouwen (iets dat ik niemand kan aanraden, maar dat doet hier niets terzake).

Een aantal jaren laten stonden mijn ex-partner en ik tov. elkaar in de rechtbank. Zij eiste het volledige hoederecht en eiste dus dat het feitelijke co-ouderschap werd stopgezet naar een nieuwe regeling. Uiteindelijk oordeelde de rechtbank dat de gelijke verdeling van tijd diende behouden te blijven en dat ook het hoederecht over de twee personen behouden bleef. Bijkomend deed mijn ex afstand van vordering (wat volgens de rechtbank niet hetzelfde is als afstand van geding, nog zoiets dat een simpele ziel als ik niet meteen begrijp, maar nogmaals, daar draait het nu even niet om).

Bijgevolg bracht ik de kinderen in in mijn personenbelasting met als adres het adres van de mama, maar met 50% van hun verblijf bij mij. Zo stond het ook in de uitspraak van de rechtbank, echter zonder de letterlijk vermelding « co-ouderschapregeling », een « regeling gedeeld hoederecht », « bilocatie » of « gelijkmatig verdeelde huisvesting » . En daar zit nu het addertje. Want volgens de belastingen dient er, en ik typ letterlijk, in het vonnis staat geen letterlijke vermelding van de verplichte voorwaarde voor co-ouderschap, namelijk de woordengroep "gelijkmatig verdeelde huisvesting", ...

Dus gaan we zelf even op zoek. Zoekt u mee?

Enerzijds is er het wetboek. http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/docu ... ighlighted . Hierin staat dat er gelijke verdeling van huisvesting is op basis van een gehomologeerde overeenkomst (die is er hier niet) of op basis van - hetzij op grond van een rechterlijke beslissing waarin uitdrukkelijk is vermeld dat de huisvesting van die kinderen gelijkmatig is verdeeld over beide belastingplichtigen.

Hieraan is duidelijk voldaan. Da's punt één. Dit werd mij ook zo bevestigd door de helpdesk van de FOD, zowel telefonisch als per mail. En toen kwam er belanstingscontrole en werd dit verworpen op basis van dit document http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/51/2760/51K2760001.pdf , nl. het wetsontwerp, waarop zij dus hun verwerping baseren.

Hierin staat op pagina 169 het volgende

Zowel de overeenkomst als de rechterlijke beslissing moeten uitdrukkelijk vermelden dat de huisvesting van de kinderen gelijkmatig wordt verdeeld over beide ouders. Deze voorwaarde wordt ingevoerd om te vermijden dat ambtenaren moeten oordelen of een tussen de ouders overeengekomen verblijfsregeling wel als gelijkmatig verdeelde huisvesting kan worden beschouwd.

Bovendien moet in geval van gelijkmatig verdeelde huisvesting op grond van een overeenkomst uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn vermeld dat de belastingplichtigen akkoord gaan om, voor de kinderen waarvoor een gelijkmatig verdeelde huisvesting van toepassing is, het voordeel van de toeslagen op de belastingvrije som voor kinderen ten laste te delen.

Om aan de belastingplichtigen de mogelijkheid te geven om aan deze nieuwe voorwaarden te voldoen (overeenkomst met een expliciete fiscale clausule, geregistreerde overeenkomst) wordt bepaald dat de gewijzigde fiscale co-ouderschapsregeling ingaat vanaf aanslagjaar 2008. Bestaande gehomologeerde of geregistreerde overeenkomsten die de verplichte fiscale clausule bevatten maar waarin de term « (verblijfs)co-ouderschap », « gedeeld hoederecht » of « bilocatie » wordt gebruikt in plaats van het recent ingevoerde begrip « gelijkmatig verdeelde huisvesting » kunnen voor de gewijzigde fiscale co-ouderschapsregeling als geldig verantwoordingsstuk worden voorgelegd. Hetzelfde geldt voor de bestaande rechterlijke beslissingen die een « co-ouderschapregeling », een « regeling gedeeld hoederecht » of « bilocatie » opleggen.


En nu terug naar u, beste lezer. Er staat hier dat er een verplichte fiscale clausule is in de overeenkomst tussen twee personen als die er is (en die is er dus niet) én dat hetzelfde geldt voor bestaande rechterlijke beslissingen. Maar waarop slaat dit dan exact? Nergens staat er dat bij een rechterlijke beslissing (zoals hier het geval is) noodzakelijk sprake moet zijn van de bewoordingen zoals beschreven, noch staat er dat de fiscale clausule in zo'n geval noodzakelijk is. Bijkopmend is het wetboek duidelijk en zegt men dat er in het geval van een rechterlijke uitspraak enkel de noodzaak is dat er duidelijk wordt vermeld dat er gelijke verdeling van tijd is.

Ik heb ondertussen al geantwoord dat ik om bovenstaande redenen niet akkoord kan gaan met hun beslissing. In de info die ter beschikking is voor mij en u, nl. het wetboek, is er bij een rechterlijke beslissing nergens sprake van enige specifieke vermelding over fiscaliteit en enkel over gelijke verdeling van tijd. Indien ze echter voet bij stuk houden, kan ik nog officieel bezwaar aantekenen, maar op basis van wat? Dit is pure interpretatie. Voor mij lijkt dit vooral op een stukje burger pesten, maar is er iemand die hier ervaring mee heeft?

eylis
Berichten: 7139

#2 , 11 maand 2 weken geleden (31 okt 2017 21:14)

even de puntjes op de juiste termInologie: hoederecht is al sinds 1995 uit het familierecht geschrapt: maw: die term màg gewoon niet meer gebruikt worden. Sedert 1995 gebruikt men de term "co-ouderschap": dat delen beide ouders sowieso (of er nu een vonnis of EOT is, of niet): dwz: beide ouders oefenen standaard samen het ouderlijke gezag uit. Dan is er de verblijfsregeling: als dat een gelijk verdeeld verblijf is heet dat bijvoorbeeld verblijfsco-ouderschap, maar het kan ook gewoon aangeduid worden met verblijfsregeling 50/50 in een week/weekregeling (of een andere formule)

ZIelvlieg
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#3 , 11 maand 2 weken geleden (01 nov 2017 19:01)

Beste Eylis,

dank je voor je reactie. Ik schrap meteen de term hoederecht uit mijn vocabularium. In het vonnis staat er trouwens gezamelijke uitoefening van het "ouderlijke gezag". Dit wordt ook door niemand betwist.

Om echter te voldoen aan de voorwaarden om kinderen ten laste te nemen, dient er dus een rechterlijke uitspraak te zijn over de verblijfsregeling. Deze is er ook, echter zonder specifieke fiscale clausule, noch met de bewoordingen zoals dat in het wetsontwerp staat. Maar is dit nodig? Bestaan er precedenten? En als dat dan uiteindelijk toch het geval zou zijn, ben ik als simpele burger genoodzaakt dit te weten als de informatie die ik van de FOD krijg, zowel per mail, als telefonisch als op hun website, evenals in alle documentatie die voor handen is bij het invullen van onze belastingen hier niets over vermeld?

Reclame

scorpioen
Berichten: 8010
Juridisch actief: Ja

#4 , 11 maand 2 weken geleden (01 nov 2017 23:36)

Wat staat er in het vonnis over het verblijf van de kinderen?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Belastingen, BTW & Accijnzen”