Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
staespieter
Topic Starter
Berichten: 2

BNI - Belastingen op inkomsten onroerend goed

#1 , 1 jaar 4 dagen geleden (16 okt 2017 16:45)

Hallo

Hopelijk kan iemand mij helpen. Korte situatieschets:

Mijn echtgenote en ik hebben enkele jaren in het buitenland gewoond & gewerkt. In tussentijd ontvingen wij in België enkel inkomsten uit een verhuurd onroerend goed.

Wij hebben nu een (gemeenschappelijk) aanslagbiljet ontvangen voor onze inkomsten 2016 waar wij in principe de inkomsten die in België gegenereerd zijn moet aangeven.

Bij nazicht op de website van de overheid, meer bepaald op de circulaire dd. 11.05.2006 - III (http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/docu ... ighlighted) lees ik echter dat dit enkel moet in geval de grens van 2.500 euro per echgenoot overschreden wordt. Nog zie ik (aan de hand van de aangehaalde voorbeelden) dat de berekeningen hiervoor gebeuren aan de hand van het geïndexeerd kadastraal inkomen, verhoogd met 40%

In ons geval betreft het een appartement met niet geïndexeerd kadastraal inkomen van 460 euro en wordt de grens niet overschreden als ik de berekening voor ons maak:

Man: 230 euro (460 euro X 50% ) x 1.7153 index = 394.52, verhoogd met 40% = 552.33 euro
Vrouw 230 euro (460 euro X 50% ) x 1.7153 index = 394.52, verhoogd met 40% = 552.33 euro


Klopt mijn redenering dat ik dit aanslagbiljet dus verticaal mag klasseren ?

Hoor graag.

Met vriendelijke groeten.

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Belastingen, BTW & Accijnzen”