Pagina 1 van 1

aangifte personenbelasting naakte eigendom

Geplaatst: 19 jul 2019 13:30
door vicky.margo
Ik wil graag even zekerheid:

Een aantal jaar geleden schonken mijn ouders mij de naakte eigendom van hun woning (ik woon er wel in).
Mijn ouders verhuisde naar mijn woning (waar ik volle eigenaar van ben).
Ik gaf netjes in de posities 3100 en 4100 onze volle eigendom aan.
Bij mijn ouders gaat de aangifte automatisch via tax-on-web.
Nooit was dit een probleem

Nu krijg ik plots herzieningen op codes 1106 en 2106, wat mij 1.000€/jaar kost

Het kadaster gaf al toe een fout gemaakt te hebben en mij te hebben opgeschreven als volle eigenaar. Dit hebben ze ondertussen rechtgezet.

Ik tekende bezwaar aan tegen de herzieningen, maar volgens de beheerder bij de belastingen zijn deze toch terecht......ondanks de fout van het kadaster en dat ik geen volle eigenaar ben.

Ik heb volgende week een afspraak bij de belasting, maar vrees dat ze nogal volhardend zijn.

Graag jullie mening.

Re: aangifte personenbelasting naakte eigendom

Geplaatst: 19 jul 2019 13:39
door father b
Denkelijk wordt naakte eigendom en er zelf inwonen ( vruchtgebruik ) te samen volle eigenaar.

Re: aangifte personenbelasting naakte eigendom

Geplaatst: 19 jul 2019 13:55
door Marcus Aurelius
Als ik uw bericht goed lees heeft u één onroerend goed in volle eigendom dat u zelf niet bewoont en een tweede onroerend goed in naakte eigendom die u zelf bewoont. Dit betekent concreet dat u uw eigen woning die u zelf niet betrekt moet aangeven in de personenbelasting.

Re: aangifte personenbelasting naakte eigendom

Geplaatst: 19 jul 2019 19:10
door wanton
U heeft verkeerde aangiftes gedaan.
U woont niet in de woning die uw volle eigendom is : dat betekent aangifte van het KI van uw woning in 1106/2106. En daar betaal je idd heel wat bijkomende belasting op. Aangiftes in 3100/4100 vallen in principe weg: het KI van de woning die je zelf bewoont is vrij van belasting.
Hetzelfde voor uw ouders : die moeten het KI van de woning waar u woont en waar zij vruchtgebruikers van zijn, eveneens aangeven in 1106/2106.

Dat KI in 1106/2106 wordt eerst geïndexeerd , nu + ong. 70 %. Daarna nog eens verhoogd met 40 %.
Dat bedrag komt bij de andere inkomsten. En wordt belast aan de hoogste schijf.

Jullie dachten een interessante zaak te doen met deze affaire. U ziet : het tegendeel is waar. Jullie gaan allen een fikse belastingverhoging tegemoet.


Op deze manier werkt de administratie niet 'volhardend' maar correct. En wees gerust, men is alle soortgelijke zaakjes aan het oplossen.

Re: aangifte personenbelasting naakte eigendom

Geplaatst: 19 jul 2019 22:33
door vicky.margo
Correct vind ik het niet hoor!
wij hebben geen 2 woningen hè en wij wilden geen 'interessante zaak' doen, maar mijn ouders konden door hun ontslag/pensioen het onderhoud van het huis niet meer betalen. Bovendien betaalde we behoorlijk wat schenkingsrechten (voor de voordelige regeling).

Er zijn ons ook nog bedragen in vakken 3100/4100 ingevuld, dus alles is dubbel nu.
Toch blijft het iets vreemd: we hebben al behoorlijk wat schenkingsrechten betaald en nu zouden we ook nog eens 1000€/jaar moeten betalen voor maar 1 woning te hebben.
Het zou er dan op neerkomen dat we destijds ons adres beter hadden laten staan ipv te wisselen...

Re: aangifte personenbelasting naakte eigendom

Geplaatst: 20 jul 2019 10:35
door AME
Vicky.margo dit is niet correct. Zelfs de administratie heeft ingezien dat de voorwaarde van bewoning, opdat een woning als eigen woning kan aanzien worden, dient genuanceerd.
Een bijzondere financieringswet bepaalt dat om wille van vier redenen bewoning niet vereist is.
Ik beperkt mij tot degene die op U van toepassing is, namelijk sociale redenen.
De administratie geeft hier als voorbeeld een gezin dat een appartement als eigen woning heeft, maar ondertussen 6 kinderen hebben en derhalve een grotere woning huren waar ze wonen.
Uw ouders kunnen hun woning niet meer onderhouden. om die reden wisselt u van woning met uw ouders.
Dit is een sociale reden. Noch U, noch uw ouders dienen 1106/2106 in te vullen.
Verwijs volgende week naar deze bijzondere financieringswet. Indien de controleur bij zijn standpunt blijft vraag dan onmiddellijk bemiddeling aan.

Re: aangifte personenbelasting naakte eigendom

Geplaatst: 20 jul 2019 11:10
door Marcus Aurelius
Ik ben het niet eens met AME.
Wat zegt Financiën
"Kan ik verschillende woningen hebben die op hetzelfde moment worden beschouwd als mijn 'eigen woning'?
Neen.
Indien u meerdere woningen zelf betrekt, wordt de woning waar u uw fiscale woonplaats hebt, beschouwd als uw ‘eigen woning’.
Indien u zowel een woning bezit die u zelf betrekt als één of meerdere woningen bezit die u niet zelf betrekt omwille van één van de in vorige vraag vermelde redenen, wordt de woning die u zelf betrekt beschouwd als uw ‘eigen woning’.
Indien u verschillende woningen bezit, maar geen enkele woning zelf betrekt omwille van de redenen die in de vorige vraag worden opgesomd, mag u de woning aanwijzen die u als uw ‘eigen woning’ beschouwt.
Deze keuze is onherroepelijk tot op het moment dat u ofwel een woning zelf betrekt ofwel de aangeduide woning niet langer bezit.
Voor gehuwden of wettelijk samenwonenden wordt slechts één woning als ‘eigen woning’ beschouwd. Voormelde regels worden voor beiden samen toegepast."

Primo: de blote eigenaar is eigenaar van de woning. Gezien de blote eigenaar in dit geval de woning ook effectief bewoont, maakt dit hem ook gebruiker zodat hij eigenaar is van de woning en de vruchten ervan plukt.
secundo: de ouders zijn geen eigenaar, noch vruchtgebruiker van de woning die zij effectief bewonen. Deze woning is in volle eigendom van de zoon die de woning waarvan zij vruchtgebruiker zijn, bewoont.
tertio: de zoon bezit dus twee woningen waarvan hij eigenaar is en in feite niet gepriveerd is van het vruchtgebruik. Hij zal dus de woning waarin de ouders wonen moeten aangeven.
quarto: de ouders bewonen een woning waarvan zij geen eigenaar, noch vruchtgebruiker zijn. Zij bezitten wel nog een woning waarvan zij vruchtgebruiker zijn. Zij dienen het KI berekend volgens vruchtgebruik qua leeftijd aangeven in hun personenbelasting.

De wetgeving waarnaar verwezen wordt heeft m.I. o.a. ook betrekking op aftrekbare kosten en premievoordelen.

Re: aangifte personenbelasting naakte eigendom

Geplaatst: 20 jul 2019 11:46
door AME
"Kan ik verschillende woningen hebben die op hetzelfde moment worden beschouwd als mijn 'eigen woning'?
Neen.
Dit is correct, maar noch ts noch zijn ouders hebben fiscaal gezien meerdere woningen.
Fiscaal gezien heeft ts maar één woning, namelijk deze waar hij volle eigenaar is en waar hij om sociale redenen zijn ouders laat wonen.
De ouders hebben fiscaal gezien maar een woning, namelijk deze waar zij het vruchtgebruik van hebben, en waar zij om sociale redenen ( niet in staat tot onderhoud) niet zelf wonen.
De administratieve commentaar met betrekking tot verschillende woningen is hier niet van toepassing.

Re: aangifte personenbelasting naakte eigendom

Geplaatst: 20 jul 2019 12:12
door wanton
Ik vrees dat die opmerking - niet zelf bewoond wegens sociale redenen- hier niet zal gelden. Akkoord dat zo iets wordt toegepast in dat voorbeeld van grote gezinnen of wegens werkomstandigheden. Maar ik denk niet dat de administratie aanvaardt : ' kosten niet kunnen betalen'. Dat zet de deur open voor heel wat situaties van misbruik.
Ik blijf dus bij mijn stelling : voor ieder het KI in 1106/2106.

@ Aurelius : het vruchtgebruik veronderstelt een KI van 100 %. Dat heeft niets te maken met een percentage volgens leeftijd.

Re: aangifte personenbelasting naakte eigendom

Geplaatst: 20 jul 2019 12:24
door father b
Blote eigenaar mag tijdens de duur van het vruchtgebruik niet van het goed genieten en mag het niet gebruiken.
Indien wel : zou het kunnen dat de fiscus u als huurder beschouwt, en zo een voordeel in natura aanrekent.
Waarom niet het vruchtgebruik afkopen ? Bovendien kunnen uw ouders ook als zo gezegde huurders beschouwd worden : voordelen in natura. Plus hun domicilie is aldaar en u in de naakte eigendom ???
Zou toch opletten dat de fiscus geen voordelen in natura gaat belasten ?

Denkelijk moogt ge gelukkig zijn dat de fiscus nu slechts controleert.

Re: aangifte personenbelasting naakte eigendom

Geplaatst: 20 jul 2019 14:10
door Marcus Aurelius
Wanton, u heeft gelijk. Heb me even laten misleiden door de regels van de omzettingstabel en de "afkoopwaarde". Ik heb ook nergens bij de TS kunnen lezen wat de eigenlijke reden was van de verhuis. Zoals ik het topic lees, ben ik geneigd om te concluderen dat het hier om een preventieve fiscale handeling gaat.

Re: aangifte personenbelasting naakte eigendom

Geplaatst: 20 jul 2019 15:09
door wanton
Natuurlijk is dat! Op zich geen probleem mee, maar er zijn grenzen.