herziening erfbelasting

maria hendrickx
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

herziening erfbelasting

#1 , 5 maand 3 weken geleden (18 jun 2019 11:39)

Beste,

Mijn tante overleed in april 2018, er werd een gezamelijke aangifte gebeurt van de nalatenschap en de rechten werden tijdig betaald.

Eergisteren mocht ik vanwege de PENSIOENKAS een aangetekende brief ontvangen dat er blijkbaar door tante een openstaande schuld nagelaten is waarbij zij nu 3 jaar terggaan om deze te vereffenen.

Volgens het schrijven betreft het een schuld na een aanvraag van een inkomensgarantie gepensioneerde, zij zou vanaf 01.01.2016 niet meer gerechtigd geweest zijn.

De pensioendienst heeft iedere erfgenaam aangeschreven en ieder in verhouding van zijn of haar erfdeel een vordering ingesteld.

In het zelfde schrijven staat dat wij een herziening kunnen vragen van de erfbelasting, maar hoe doen we dat? Ik ga ervan uit dat het bedrag van de terugvordering die ik dit terugbetaald zou krijgen aan dezelfde aanslagvoet gebeurt als de aanslag bij mijn erfdeel nl 65%?

Graag jullie reactie.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#2 , 5 maand 3 weken geleden (18 jun 2019 14:24)

De allerbelangrijkste vraag in deze is: werd de schuld bij de Federale Pensioendienst betekend voordat uw tante is overleden? Is de terugvordering correct? Op de juiste gegevens/feiten gebaseerd?

Bij terugbetaling van de openstaande schuld, kan ieder van u een herziening vragen van de successierechten. De rechtzetting kan ook gezamenlijk gevraagd worden voor ieder die terugbetaalt.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

maria hendrickx
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#3 , 5 maand 3 weken geleden (19 jun 2019 17:05)

Beste,

Ik ga ervan uit dat de herziening door de Federale Pensioendienst terecht is (zelfs als is ze niet correct is de inzet te laag om er tegenin te gaan).

Maar wat betreft de herziening van de erfbelasting, vraag ik mij af hoe ik dat doe?

Ik heb daarvoor een document gedownload om in te vullen, maar om dat in te vullen moet men bijna een universiteits-professor zijn want dat blinkt uit in een onduidelijk taalgebruik wat enigzins op het Nederlands lijkt.

Een contactname met de Vlaamse Belastingsdienst is ook niet heel simpel, ofwel blijkt de website onder constutie te zitten ofwel neemt men op de dienst 1700 niet af.

Iemand een idee?

Reclame

maria hendrickx
Topic Starter
Berichten: 8
Juridisch actief: Nee

#4 , 5 maand 19 uur geleden (15 jul 2019 10:28)

Beste,

Nog bijkomende 2 vraagjes:

1)In de afrekening met de Vlaamse Belastingdienst herberekenen zij inderdaad de verschuldigde erfbelasting maar trekt zij wel 8,77€ persoonlijke vermindering belastingkrediet af, weet iemand waarom???

2)Ook had ik een individulele NIEUWE AANGIFTE NALATENSCHAP ingediend, ik ging er van uit dat eerst zou komen vast te staan of VLABEL inderdaad ging terugbetalen en dat daarna ik een rekeningnummer zou moeten opgeven (omdat het formulier voor de nieuwe aangifte NERGENS voorziet in het ingeven van een rekeningnummer) nu werd dit ongevraagd en ongewild verstuurd naar de notaris die de oorspronkelijke aangifte deed, kan dit of kan ik mij verzetten?

Graag uw reactie

Terug naar “Belastingen, BTW & Accijnzen”