Fout in Jaarrekening

DMWM
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

Fout in Jaarrekening

#1 , 22 jan 2024 21:20

Mijn boekhouder had zonder overleg mbt. de winstverdeling de jaarrekening boekjaar eindigend 30/6/2022 van mijn BV neergelegd.
Er is dus geen voorafgaande beslissing van het bestuursorgaan kenbaar gemaakt aan de boekhouder.
Gezien het verschil tussen liquidatiereserve uitkeren en een dividend grosso modo 15% bedraagt,
is dit een belangrijke financiële aderlating voor de aandeelhouders.

Kan de jaarrekening nog worden aangepast, wetende dat de volgende jaarrekening nu moet worden gepubliceerd?


DMWM
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#3 , 29 jan 2024 21:42

Beide websites had ik gevonden maar staat nergens iets in indien de boekhouder publiceert zonder toestemming.

Reclame

LeenW
Berichten: 12715

#4 , 29 jan 2024 21:50

Had uw boekhouder dan geen volmacht om dit te doen?

Franciscus
Berichten: 38415

#5 , 29 jan 2024 22:32

Los van wat boekhouder heeft gedaan u als bestuurder / zaakvoerder blijft wel verantwoordelijk

LYNX XX
Berichten: 2431
Juridisch actief: Nee

#6 , 30 jan 2024 08:16

zie #2 link 2 is zeer duidelijk omtrent uw probleem. Ook link 1 zie punt 100
Dat de boekhouder publiceert zonder uw toelating/mandaat. Andere boekhouder zoeken.
Bovendien blijft HET BESTUURSORGAAN verantwoordelijk ( zie # 5 ). Zij zijn zeker in gebreke want de jaarrekening is niet door hun ondertekend en goedgekeurd; bovendien indien de boekhouder jullie mandaat heeft om deze neer te leggen, moet dit in de neerlegging vermeld worden met volledige pedrsoonsgegevens.

Zoals in beide linken weergegeven kun u in de nieuwe jaarrekening correcties doorvoeren.

https://www.nbb.be/nl.balanscentrale/ge ... -correctie
Deze link is klaar en duidelijk.

De relatie tussen u en uw boekhouder is een persoonlijk probleem wat niets met het NBB heeft te maken.
Het bestuursorgaan van uw onderneming stelt na meer dan een jaar vast dat de boekhouder een jaarrekening heeft neergelegd zonder bestuursgoedkeuring ?? Waar zit de interne controle ?
U zegt dat de nieuwe volgende jaarrekening nu moet worden neergelegd : dus eerst corrigeren - GOEDKEUREN DOOR BESTUUR EN ONDERTEKENEN.

DMWM
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#7 , 07 feb 2024 10:46

Bedankt allen voor de nuttige antwoorden,

Een boekhouder heeft quasi altijd een 'mandaat' om de formaliteiten te vervullen, zo ook indienen van de jaarrekening, maar dat ontslaat hem niet van de normale gang van zaken te volgen en de jaarrekening eerst voor te leggen vooraleer te publiceren.
Ik vermoed dat de boekhouder toch ook niet zomaar mocht neerleggen zonder het voor te leggen aan het bestuur? "Bestuur is verantwoordelijk", is beetje gemakkelijk, denk ik dan.
De vaststelling was wel al kort na de neerlegging gebeurd, maar de boekhouder had aangegeven het nog recht te zetten, hetgeen nog steeds niet is gebeurd. Inderdaad een andere boekhouder zoeken.

Terug naar “Belastingen, BTW & Accijnzen”