Sportvereniging en verenigingswerk, onbelast bijverdienen

UCLL01
Topic Starter
Berichten: 16
Juridisch actief: Nee

Sportvereniging en verenigingswerk, onbelast bijverdienen

#1 , 19 nov 2021 13:01

Hallo,

Ik heb zelf een sportvereniging opgericht en ik geef de trainingen. Ik heb contact gehad met de RSZ, hieruit bleek dat ik 6390 euro per jaar (532,50 euro per maand) mag bijverdienen, zonder aangifte.

Ik citeer:

"Beste,

Om te kunnen werken als verenigingswerker, moet voldaan zijn aan volgende voorwaarden:

Je moet minimum 18 jaar zijn en mag maximaal op kwartaalbasis gemiddeld 50 uren per maand prestaties verrichten die als verenigingswerk beschouwd worden.

Je moet aan één van de volgende tewerkstellingsvoorwaarden voldoen:

- In de 12 tot 9 maanden (= T-3) voorafgaand aan de start van het verenigingswerk minstens één dag als werknemer of ambtenaar gewerkt hebben. Studentenarbeid, flexijob, erkende leerlingen en gelegenheidsarbeid komen niet in aanmerking.
- of in T-3 zelfstandige in hoofdberoep zijn en sociale bijdragen betalen;
- of personen die 65 jaar of ouder zijn.
- of in de 9 tot 6 maanden (=T-2) voorafgaand aan de start van het verenigingswerk gepensioneerd zijn.


Voor je prestaties ontvang je een minimumvergoeding van 5,10 euro per uur. De inkomsten uit verenigingswerk mogen niet meer bedragen dan 532,50 euro per maand en 6.390,00 euro per jaar (inclusief verplaatsingskosten en onkosten). Gedurende het derde kwartaal (juli, augustus en september) mogen de inkomsten uit verenigingswerk voor de eerste twee activiteiten in de lijst niet meer bedragen dan 1.065 euro per maand. De jaarlimiet blijft wel dezelfde.

Verdien je ook bij via een erkend deeleconomieplatform, dan mogen de opgetelde inkomsten hieruit niet hoger zijn dan 6.390,00 euro per jaar.


We beschouwen een activiteit voor een vereniging als 'verenigingswerk' als ze op deze lijst staat:

1. Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt
2. Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden
3. Conciërge van sportinfrastructuur
4. Hulp en ondersteuning bieden op occasionele of kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of het opnemen van een logistieke verantwoordelijkheid bij activiteiten in de sportsector
5. Hulp bieden op occasionele of kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties (zoals websites) in de sportsector
6. Verstrekker van opleidingen, lezingen, en presentaties in de sportsector
7. Artistiek of kunsttechnisch begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuureducatieve sector (geldig vanaf 8 mei 2021)
8. Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema's in de socioculturele, cultuur-, kunsteducatieve en kunstensector (geldig vanaf 8 mei 2021)


De oprichter van de vereniging zou ook kunnen werken als verenigingswerker maar niet voor bestuurstaken. Voor zover je voor je activiteiten van bestuurder geen enkele vergoeding krijgt, en de activiteiten als verengingswerker (vb. trainer) duidelijk gescheiden zijn van de activiteiten als bestuurder, kan ook een bestuurder werken als verenigingswerker. "


Ik vraag me af hoe de boekhouding van de sportvereniging moet gebeuren? Gewoon bijhouden wie wanneer lidgeld betaald en welke kosten ik maak? Ik kan mijzelf gewoon maandelijks uitbetalen zonder probleem? Het lidgeld ontvang ik in cash.

Bedankt alvast

basejumper
Berichten: 3836
Locatie: Diest

#2 , 19 nov 2021 21:02

Beste

Hier even lezen.

https://www.sport.vlaanderen/statuut-verenigingswerk/

‘Zonder aangifte’ is in elk geval onjuist
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

UCLL01
Topic Starter
Berichten: 16
Juridisch actief: Nee

#3 , 23 nov 2021 17:43

Bedankt!

Reclame

Terug naar “Belastingen, BTW & Accijnzen”