Annulatie belasting ... of toch niet?

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 899

Annulatie belasting ... of toch niet?

#1 , 2 weken 1 dag geleden (11 mar 2019 19:25)

Vandaag voor de rechter gestaan, Hof van Beroep Luik.
Toch weer met een heel onbehaaglijk gevoel naar huis gereden. Meerdere meningen zijn van oordeel dat de rechter de mogelijkheid heeft om artikel 351, al.2 CIR 92 niet te volgen. Hij zou dus de vraag van beide partijen naast zich neer kunnen leggen - ( uitspraak op 6 mei ).
Is er ooit al iemand die dit heeft meegemaakt? Weet heeft van een vonnis dat dit bevestigd?
Hieronder de laatste en enige conclusie van de fiscus binnen gestuurd tijdens twee conclusietermijnen ( 2015 en 2017 )

Nog even meegeven dat het mensen van dit forum zijn geweest die me gewezen hebben op het feit dat er wat mis was met de meldingen van aanslagen van ambdswege ( gepost op 29 december 2016 - met nog eens dank daarvoor ). Deze informatie is toen ook onmiddellijk naar de fiscus doorgestuurd. Zoals je kan lezen verwijt de fiscus me in later hun conclusie dat ik dit niet vroeger heb aangebracht. Deze zware procedurefout werd echter ook niet opgemerkt door de ambtenaar die ons bezwaar heeft behandeld en ook niet door beide raadsheren van de fiscus die later het dossier behandelden.


Afbeelding

Thomas Morus
Berichten: 1743
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#2 , 2 weken 1 dag geleden (11 mar 2019 21:13)

" Hij zou dus de vraag van beide partijen naast zich neer kunnen leggen "

Het lijkt me ietwat genuanceerder.
Ik kan me niet voorstellen dat u ook toepassing van art. 356 WIB hebt gevraagd.
Want met dat artikel vraagt de fiscus aan de Rechter de toelating om een subsidiaire heffing toe te
(mogen) passen.
Dat houdt in dat binnen een bepaalde termijn (3 of 6 maanden ik ken de juiste termijn niet) de fiscus
aan het Hof van Beroep een nieuwe aanslag zal voorleggen ter bevestiging.
Tegen dergelijke subsidiaire aanslag kan u geen bezwaarschrift indienen bij de Administratie aangezien die gevestigd wordt met de zegen van het Hof...

"pour ce seul et unique motif": de fiscus verwijst enkel naar de vormelijke fout en behoudt expliciet en met nadruk zijn standpunt over de inhoud van de eerdere beslissing en vonnis.
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 899

#3 , 2 weken 1 dag geleden (12 mar 2019 00:40)


Want met dat artikel vraagt de fiscus aan de Rechter de toelating om een subsidiaire heffing toe te
(mogen) passen.
Die subsidiaire heffing is ter sprake gekomen en dat de fiscus hiervan gebruik kan maken, daar hebben we niks op tegen.
Gezien de ontwikkelingen van de laatste maanden geloven we namelijk niet dat ze daar gebruik van gaan maken.
Het beste scenario voor ons ( en eigenlijk ook voor de fiscus ) zou de door beide partijen gevraagde annulatie zijn gevolgd door een snelle verklaring
dat er geen subsidiaire heffing wordt toegepast. Dit hele dossier sterft dan een stille dood en niemand gaat zich moeten verantwoorden voor de massa's fouten die in dit dossier gemaakt zijn. Alhoewel, en ik mag dat nu wel zeggen gezien de ontvanger van Ciney me wist te vertellen dat ze al op de hoogte zijn,
Intern toezicht financiën heeft het dossier onderzocht en genoeg elementen gevonden om een 10-tal dossiers op te starten. Men wil toch wel nagaan of - en indien ja, waar en door wie er fouten zijn gemaakt en daar horen ook zaken onder waar ik eerst nog niet stil bij heb gestaan. Er zal ook worden onderzocht of ontvangen informatie op een correcte manier is verwerkt en dat men deze info dan ook aan de realiteit heeft getoetst. Voor dat laatste kan ik alvast zeggen dat dat voor aardig wat mensen problematisch kan zijn.

Reclame

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 899

#4 , 2 weken 22 uur geleden (12 mar 2019 05:48)

Tegen dergelijke subsidiaire aanslag kan u geen bezwaarschrift indienen bij de Administratie aangezien die gevestigd wordt met de zegen van het Hof...
Toch nog even alvorens naar mijn werk te vertrekken.
In dit dossier zou het Hof dan moeten oordelen dat de fiscus geen subsidiaire mag heffen gezien de gegevens in de conclusies geen twijfel laten bestaan over wat er echt aan de hand is. Of geeft het Hof altijd 'hun zegen' ook al ze mogelijk niets heeft nagekeken?
Soit, tot vanavond.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 899

#5 , 1 week 5 dagen geleden (14 mar 2019 22:42)

Hmmm... het wordt serieus en weg zijn de reacties.
Ben Ik echt de eerste burger die vragen heeft over de overal opduikende onlogica en vervolgens de wegkwijnende rechtszekerheid? Vroeg of laat gaat toch vastgesteld worden dat door de fiscus zo'n 10 jaar geleden een verhaal is verzonnen en dat, nadat in hun dossiers reeds fundamentele informatie terug te vinden is dat dit verhaaltje naar de vuilbak verwijst.
Verder nog even dit wat toch tot nadenken moet aansporen.
Op donderdag 25 april 2013 krijg ik in Mechelen van gerechtelijk inspecteur Kurt Verhulst te horen dat in het onderzoek naar de bvba APM&ed (door mezelf overgelaten einde 2005) nergens ook maar enige aanwijzing te vinden is dat ik na de overname ook maar iets met die vennootschap had te maken.
We zijn nu 2019 en in de loop der jaren is die informatie op alle mogelijke manieren naar de fiscus doorgestuurd. Wat lezen we in een brief van de fiscus die me is doorgestuurd pas een maand geleden?

Afbeelding

Nu moet je weten dat men bij de fiscus in Namen al zo'n jaar geleden kopijen (originele en vertaald) heeft ontvangen rechtstreeks uit het strafdossier. Dit betekend dat de fiscus in Namen ofwel nog helemaal niks heeft nagelezen ofwel dat ze het hele onderzoek in Mechelen als ongeloofwaardig afwijst.
Vraag is, hoe lang gaat die zever nog blijven duren? We zijn ondertussen al zo'n 10 jaar van ons leven kwijtgespeeld.

asperger
Berichten: 5700
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#6 , 1 week 5 dagen geleden (14 mar 2019 23:22)

Die zever lijkt er op te wijzen dat de kous nog niet af is.
En valt er misschien nog een lijk uit de kast.
De toekomst zal dat uitwijzen.
Het forum heeft geen glazen bol en was ook geen getuige van wat al of niet gebeurd is.
"Afwachten" is het enige zinvolle antwoord.
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 899

#7 , 1 week 4 dagen geleden (15 mar 2019 08:07)

En valt er misschien nog een lijk uit de kast.
Ik begrijp volledig dat deze denkpiste nog een mogelijkheid is bij mensen die niet beschikken over de informatie die al sinds 2010 ter beschikking staat van de fiscus. Voor de mensen die dit verhaal/dossier hebben gecreëerd blijkt vandaag dat ze al 10 jaar geen excuus meer hadden/hebben.
De lijken die nog uit de kast gaan vallen zullen dus te maken hebben met wat intern toezicht op tafel gooit.
De toekomst zal dat uitwijzen.
Ja, een toekomst die ons 10 jaar geleden is ontnomen. Hoelang denk je dat dit nog gaat aanslepen nu blijkt dat de wetgeving rond de verplichte aanslagen van ambdswege enkel voordelen voor de fiscus en nadelen voor de burger oplevert? Maakt niet uit dus dat er procedures met de haren worden getrokken.
Win-win voor de fiscus ..... altijd verloren als tegenpartij.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 899

#8 , 1 week 4 dagen geleden (15 mar 2019 08:08)

Het forum heeft geen glazen bol en was ook geen getuige van wat al of niet gebeurd is.
Moet je hier echt een glazen bol voor hebben?
Nu snap ik ook dat ik me niet echt sympathiek maak met dit alles openbaar aan te kaarten. Weet dan wel dat er op juridisch vlak geen enkele mogelijkheid was en IS om dit opgelost te zien.

LeenW
Berichten: 7964

#9 , 1 week 4 dagen geleden (15 mar 2019 09:58)

Intern toezicht is natuurlijk intern, u gaat er zelf niets bruikbaar mee kunnen doen.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 899

#10 , 1 week 4 dagen geleden (15 mar 2019 10:43)

Intern toezicht is natuurlijk intern, u gaat er zelf niets bruikbaar mee kunnen doen.
Mogelijk heb je gelijk maar dat veranderd voor ons echt weinig. Feiten zijn af te leiden uit documenten die al lang in ons bezit zijn maar waarvan we het belang pas - dank zij intern toezicht - vrij recent hebben ingezien. Er is niks fout met wat samenwerking tussen burgers en overheid, dacht ik toch.

asperger
Berichten: 5700
Juridisch actief: Nee
Locatie: Sint-Martens-Latem

#11 , 1 week 4 dagen geleden (15 mar 2019 11:28)

"Ik begrijp volledig dat deze denkpiste nog een mogelijkheid is bij mensen die niet beschikken over de informatie die al sinds 2010 ter beschikking staat van de fiscus."

Daarom hebben de vragen die u hier nu stelt geen enkel nut.
Het is ook oneerlijk mensen die antwoorden te beschuldigen dat hun antwoord niet kan kloppen omdat ze niet over alle info beschikken.
Stop daarom aub met vragen te stellen die, zoals u zelf schrijft, geen enkel nut kunnen hebben omdat forumleden toch niet kunnen oordelen wegens gebrek aan dossierkennis!
Niemand is nutteloos. Je kunt altijd nog dienen als slecht voorbeeld.

Franciscus
Berichten: 32136

#12 , 1 week 4 dagen geleden (15 mar 2019 21:35)

Uit hoeveel kartons bestaat uw dossier al?

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 899

#13 , 1 week 4 dagen geleden (16 mar 2019 00:32)

Uit hoeveel kartons bestaat uw dossier al?
Het dossier bestaat uit de stukken die de fiscus anno 2009 en 2010 heeft opgemaakt bij hun eerste conclusies,
2009 ( 20 tal + 110 bewijsstukken) Deze 'bewijsstukken' bestaan voor 100% uit interne briefwisseling tussen overheidsdiensten, briefwisseling en pogingen tot briefwisseling tussen overheidsdiensten en een verkeerd gelinkte bvba, stukken uit de boekhouding van dezelfde verkeerd gelinkte bvba en onze documenten naar aanleiding van ons bezwaar. Oeps, ik vergeet de enige twee A4'tjes nog die de fiscus als antwoord heeft geformuleerd gedurende twee conclusie periodes (2015 en 2018 Hof van Beroep Luik )
Dikte? Zo'n 2 cm?

Ons deel van het dossier omvat al onze conclusies die we hebben binnen gestuurd in
2012 (30 tal + 20 pagina's indirecte bewijzen)
juni 2015 (40 tal + 70 pagina's directe en indirecte bewijsstukken)
augustus 2018 (60 tal + 70 pagina's directe en indirecte bewijsstukken)
december 2018 (65 tal + 83 pagina's directe en indirecte bewijsstukken)
Als ik het goed tel zo'n 450 pagina's, goed voor een hoopje papier van 5 cm dik.

Om alles in de juiste perceptie te zien, het dossier bij intern toezicht was tijdens de laatste vergadering al zo'n 7 cm dik.
Daarna zijn nog 3 mails (één per geviseerde dienst) vertrokken met telkens een 20 tal bijlages. Dit WE nog 2 mails en bijlages te gaan.
En dat doe ik allemaal gratis.

Nu, om terug te komen op uw vraag. Hoe dik is een karton maximaal? Als er 7 cm papier in kan dan houden we het bij één.
De Rechter en onze advocaat had maandag ook z'n 5 à 6 cm in zijn handen.
De raadsman van de fiscus, een mini mapje waarin , naar ik vermoed, zijn twee laatste A4 tjes zaten.

Johan Daelemans
Topic Starter
Berichten: 899

#14 , 1 week 4 dagen geleden (16 mar 2019 00:54)

Daarom hebben de vragen die u hier nu stelt geen enkel nut.
Mijn vragen hier hebben me cruciale informatie gegeven om in deze zaak, ondanks alle weerstand van fiscus en justitie, toch de waarheid naar boven te halen.
Het is ook oneerlijk mensen die antwoorden te beschuldigen dat hun antwoord niet kan kloppen omdat ze niet over alle info beschikken.
Stop daarom aub met vragen te stellen die, zoals u zelf schrijft, geen enkel nut kunnen hebben omdat forumleden toch niet kunnen oordelen wegens gebrek aan dossierkennis!
Komaan, iedereen die wat met justitie te maken heeft weet wat het betekent als je via een burgerlijke partijstelling pas inzage krijgt in een dossier.
Iedereen weet dat je niet zomaar willekeurig iemand zaakvoerder mag noemen. Met een beetje gezond verstand kan je onmogelijk beweren dat een arbeider of bediende in één geïsoleerd jaar pakweg 560.000 € heeft verdiend.

mava105
Berichten: 17011
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#15 , 1 week 3 dagen geleden (16 mar 2019 09:21)

Met uw ellenlange discussie hier op het forum, help je uw zaak met geen mm vooruit

Terug naar “Belastingen, BTW & Accijnzen”