Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Indien u hiernaar op zoek bent, raadpleeg Jureca De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
martenni
Topic Starter
Berichten: 12
Juridisch actief: Nee

Zaakvoerder : woon-werkverkeer inbrengen in code 1406 (beroepskosten)

#1 , 11 maand 2 dagen geleden (12 jan 2018 12:08)

Ik ben zaakvoerder van mijn eigen vennootschap, en ik beschik over een firmawagen voor mijn beroeps- en prive-verplaatsingen. Het VAA van de firmawagen bedraagt 2.949,00€/jaar.

Ik heb op mijn belastingsbrief voor aanslagjaar 2017 in code 1406 (beroepskosten) mijn woon-werkverkeer ingevuld : 232 dagen x 162 km/dag x 0,15 €/km = 5.637,60€.
Ik heb dat wel beperkt tot het bedrag van het VAA : 2.949,00€.

De controleur van de belastingen verwerpt deze beroepskosten. Opgegeven reden : "Daar het adres van uw vennootschap en uw woonadres dezelfde zijn, is er geen woon-werkverkeer."

Het klopt dat mijn vennootschap gevestigd is op mijn woonadres, maar ik heb mijn verplaatsingen van mijn woonadres naar mijn (vaste) plaats van tewerkstelling geïnterpreteerd als woon-werkverkeer. Ik heb in 2016 232 dagen bij dezelfde klant gewerkt. Afstand woonadres-klant = 81km (enkel).

Ik heb dit ook zo gemeld aan de controleur, maar in haar antwoord daarop bevestigde zij haar eerdere stelling : "De verplaatsingen tussen de maatschappelijke zetel en de eigenlijke werkplaats kunnen niet beschouwd worden als woon-werkverkeer. Dat zijn professionele en geen privé verplaatsingen. Bijgevolg komt u niet in aanmerking voor het forfait van €0.15 per kilometer voor woon-werkverkeer."

Ik ben het oneens met haar stelling dat verplaatsingen van mijn woonadres naar mijn vaste plaats van tewerkstelling geen woon-werkverplaatsingen zijn.

Heeft het zin dat ik nog bezwaar indien bij de bevoegde Adviseur Generaal ? Hoe ga ik dan tewerk ?


Ah ja, dit ook nog : er wordt een "belastingverhoging van 10% toegepast wegens onvolledige of onjuiste aangifte zonder het opzet de belasting te ontduiken (1° overtreding)"

denlowie
Berichten: 11414
Juridisch actief: Nee

#2 , 11 maand 2 dagen geleden (12 jan 2018 12:22)

Die controleur heeft 100% gelijk, dit zijn geen privé verplaatsingen !!

Het is de vennootschap die deze kosten moeten dragen.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

martenni
Topic Starter
Berichten: 12
Juridisch actief: Nee

#3 , 11 maand 2 dagen geleden (12 jan 2018 12:33)

Stel dan dat mijn vennootschap de firmawagen zou verkopen, en stel dat ik dan mijn verplaatsingen van de maatschappelijke zetel van mijn vennootschap tot aan de klant met een privéwagen zou afleggen, mag de vennootschap mij daar dan een vergoeding van 0,3460€/km voor uitkeren ? Zo'n 13.000€ per jaar ? Belastingvrij ?

Reclame

denlowie
Berichten: 11414
Juridisch actief: Nee

#4 , 11 maand 2 dagen geleden (12 jan 2018 12:55)

Ja, maar je kan dan geen wagen meer afschrijven, geen verzekeringen, geen taksen en geen benzine, geen onderhoud, geen herstellingen.
Het is aan u om de berekeningen te maken, geloof me vrij daar zal weinig verschil op zitten, als je ongeval vrij en geen herstellingen heeft zal je u profijt aan doen.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Fortuin
Berichten: 856

#5 , 11 maand 2 dagen geleden (12 jan 2018 13:03)

Bij een eerste overtreding heeft men de mogelijkheid deze verhoging kwijt te schelden. De meeste ambtenaren doen dit echter niet automatisch. Neem contact op met de ambtenaar en vraag om deze verhoging minstens kwijt te schelden. Stel dat u akkoord kan gaan met de taxatie, en anders genoodzaakt zal zijn een bezwaarschrift in te dienen.

martenni
Topic Starter
Berichten: 12
Juridisch actief: Nee

#6 , 11 maand 1 dag geleden (12 jan 2018 14:46)

denlowie schreef:Ja, ...

Interessant, hoewel ik eraan twijfel of het effectief zal aanvaard worden, want als ik meer dan 40 dagen per jaar naar dezelfde klant rijd, spreekt de fiscus dan niet van een 'vaste plaats van tewerkstelling' ? Dan wordt het toch 0,15€/km ipv 0,346€/km ?
Het is trouwens op die 40-dagenregel dat ik mij gebaseerd heb om mijn woon-klantverplaatsingen als woon-werkverkeer te beschouwen, en ze dus als beroepskosten wilde ingeven.

denlowie schreef:... maar je kan dan geen wagen meer afschrijven, geen verzekeringen, geen taksen en geen benzine, geen onderhoud, geen herstellingen.
Het is aan u om de berekeningen te maken, geloof me vrij daar zal weinig verschil op zitten, als je ongeval vrij en geen herstellingen heeft zal je u profijt aan doen.

Dat moet ik dan eens goed uitrekenen, maar ik denk dat ik met 13.000€/jaar wel al veel kosten kan dekken. En het VAA valt weg.
Veel hangt natuurlijk af van het type wagen.

martenni
Topic Starter
Berichten: 12
Juridisch actief: Nee

#7 , 11 maand 1 dag geleden (12 jan 2018 14:51)

Fortuin schreef:Bij een eerste overtreding heeft men de mogelijkheid deze verhoging kwijt te schelden. De meeste ambtenaren doen dit echter niet automatisch. Neem contact op met de ambtenaar en vraag om deze verhoging minstens kwijt te schelden. Stel dat u akkoord kan gaan met de taxatie, en anders genoodzaakt zal zijn een bezwaarschrift in te dienen.

Bedankt voor je reactie. Ik wacht eerst even af hoeveel de verhoging bedraagt.
Maar voorlopig ben ik nog niet akkoord met de zienswijze van de controleur (vanwege de 40-dagenregel).

polk
Berichten: 400

#8 , 11 maand 1 dag geleden (12 jan 2018 15:21)

martenni schreef:Ik ben zaakvoerder van mijn eigen vennootschap, en ik beschik over een firmawagen voor mijn beroeps- en prive-verplaatsingen. Het VAA van de firmawagen bedraagt 2.949,00€/jaar.

Ik heb op mijn belastingsbrief voor aanslagjaar 2017 in code 1406 (beroepskosten) mijn woon-werkverkeer ingevuld : 232 dagen x 162 km/dag x 0,15 €/km = 5.637,60€.
Ik heb dat wel beperkt tot het bedrag van het VAA : 2.949,00€.

De controleur van de belastingen verwerpt deze beroepskosten. Opgegeven reden : "Daar het adres van uw vennootschap en uw woonadres dezelfde zijn, is er geen woon-werkverkeer."

Het klopt dat mijn vennootschap gevestigd is op mijn woonadres, maar ik heb mijn verplaatsingen van mijn woonadres naar mijn (vaste) plaats van tewerkstelling geïnterpreteerd als woon-werkverkeer. Ik heb in 2016 232 dagen bij dezelfde klant gewerkt. Afstand woonadres-klant = 81km (enkel).

Ik heb dit ook zo gemeld aan de controleur, maar in haar antwoord daarop bevestigde zij haar eerdere stelling : "De verplaatsingen tussen de maatschappelijke zetel en de eigenlijke werkplaats kunnen niet beschouwd worden als woon-werkverkeer. Dat zijn professionele en geen privé verplaatsingen. Bijgevolg komt u niet in aanmerking voor het forfait van €0.15 per kilometer voor woon-werkverkeer."

Ik ben het oneens met haar stelling dat verplaatsingen van mijn woonadres naar mijn vaste plaats van tewerkstelling geen woon-werkverplaatsingen zijn.

Heeft het zin dat ik nog bezwaar indien bij de bevoegde Adviseur Generaal ? Hoe ga ik dan tewerk ?


Ah ja, dit ook nog : er wordt een "belastingverhoging van 10% toegepast wegens onvolledige of onjuiste aangifte zonder het opzet de belasting te ontduiken (1° overtreding)"
Ik ben het eens met uw zienswijze, gelet op de toepassing van de 40-dagenregel is de verplaatsing van u thuis naar uw klant woon-werkverkeer. De administratie zal in uw vennootschap nooit een belastingvrije vergoeding van 0,35€/km aanvaarden voor deze kilometers, moest u de verplaatsing met uw privévoertuig maken.

Zie bvb https://www.tijd.be/netto/dossier/belas ... en/9639604

Om bezwaar in te dienen volgt u de aanwijzingen op de achterkant van het betwiste aanslagbiljet. U kan hierin verwijzen naar
Circulaire nr. Ci.RH.241/573.243 (AOIF 46/2007) dd. 06.12.2007


Of een plaats van tewerkstelling een vaste plaats van tewerkstelling is, moet worden beoordeeld aan de hand van het geheel van feitelijke en juridische omstandigheden die eigen zijn aan elk geval afzonderlijk, zoals de bepalingen van de arbeidsovereenkomst, andere contractuele en reglementaire bepalingen met betrekking tot de beroepswerkzaamheid van de werknemer of bedrijfsleider, zijn taak- en functieomschrijving, de frequentie en de regelmaat van zijn verplaatsingen naar eenzelfde plaats van tewerkstelling, de duur die hij op die plaats wordt ingezet, enz. Het feit alleen dat de werknemer of een bedrijfsleider zich niet gedurende een aantal opeenvolgende dagen naar eenzelfde plaats van tewerkstelling moet begeven, volstaat bijgevolg niet om te besluiten dat die plaats van tewerkstelling geen vaste plaats van tewerkstelling is.

Aldus zal als een vaste plaats van tewerkstelling aangemerkt worden, de plaats waar de aanwezigheid van de werknemer gedurende het belastbare tijdperk 40 dagen of meer bedraagt. Deze 40 dagen moeten niet noodzakelijk op elkaar volgen.

Bijgevolg zal, wanneer een werknemer zich verplaatst van zijn woonplaats naar een plaats van tewerkstelling die niet de belangrijkste plaats van zijn beroepsactiviteit is maar waar hij 40 dagen of meer aanwezig is, deze plaats van tewerkstelling als vast worden beschouwd en zal een voordeel van alle aard rekeninghoudend met deze vaste plaats van tewerkstelling moeten berekend worden.

martenni
Topic Starter
Berichten: 12
Juridisch actief: Nee

#9 , 9 maand 2 weken geleden (28 feb 2018 10:11)

Update : Ik heb vorige week mijn aanslagbiljet gekregen. Men heeft nu toch mijn woon-werk-kilometers als beroepskosten aanvaard. Raar, want eerder had ik 2x een aangetekende brief gekregen waarin men mij meedeelde dat men dat net niet ging aanvaarden. Maar goed, ik ben tevreden, nu hoef ik geen bezwaar in te dienen.

Bedankt aan allen die geantwoord hebben.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Belastingen, BTW & Accijnzen”