Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
De bezige bij
Topic Starter
Berichten: 109
Reputation: 0
Juridisch actief: Nee

Weigering van onderhandse consultatiebankvolmacht waarbij handtekeningen door burgemeester gelegaliseerd werden.

#1 , 1 jaar 7 maand geleden (04 nov 2016 13:26)

Geachte Forumleden,


Voor mindervalide of immobiele maar handelingsbekwame hoogbejaarden is het bijzonder moeilijk om zich persoonlijk naar alle banken en spaarkassen te begeven voor het verlenen van een “consultatievolmacht” aan een familielid.

De lokale kantoorhouders of bankbedienden willen of mogen zich zogezegd helemaal niet ter plaatse begeven naar de woonplaats van de bejaarde volmachtgever of naar een woonzorgcentrum waar de volmachtgever verblijft.

Het merendeel van de banken schuilt zich daarbij achter hun eigenmachtige algemene bankvoorwaarden die stellen dat de volmachten moeten ondertekend zijn in aanwezigheid van een bankbediende en bovendien op een standaardformulier moeten gesteld zijn.

De “praktische” en wettige oplossing bestaat er nochtans toch in dat er ten huize een gezamenlijke bijzondere onderhandse volmacht wordt opgesteld, geldig voor alle banken, waarbij de handtekeningen van zowel de volmachtgever als de volmachthebber naderhand DOOR DE BURGEMEESTER WERDEN GELEGALISEERD.

Toch willen sommige grootbanken dit rechtsgeldig mandaat helaas NIET aanmerking nemen, ook al werd die zowel naar inhoud als naar vorm opgesteld overeenkomstig alle wettelijke vereisten inzake lastgeving zoals voorgeschreven door het Burgerlijk Wetboek. De onderhandse consultatievolmacht is met andere woorden bekleed met de formules "gelezen en goedgekeurd", "goed voor volmacht" en "goed voor aanvaarding van de volmacht conform de artikelen 1326, 1984 en 1985 van het Burgerlijk Wetboek.

Wat denken de forumleden over die hardnekkige en klantONvriendelijke weigering door sommige grootbanken van een "volgens de regels van de kunst" opgestelde ONDERHANDSE BIJZONDERE VOLMACHT enkel tot het verlenen van INZAGE (= uitoefening consultatierecht) in bankrekeninguittreksels en in portefeuilleoverzichten door derden-familieleden van een (hoog)bejaarde volmachtgever, daarbij eveneens wetende dat de elektronische identiteitskaarten van de volmachtgever en de volmachhebber in de bankbestanden werden ingelezen ?

Een "bankvolmacht" is toch duidelijk een "lastgeving" of een “mandaat” in de zin van het burgerlijk wetboek waarvan sprake in de artikelen 1984 tot en met 2010 ? Bepalingen die wellicht van openbare orde zijn en waarvan de bankinstellingen dan ook niet kunnen afwijken.

Niettegenstaande het indienen van een klacht bij de klachtendiensten en vervolgens bij Ombudsfin wordt aan die volmacht met gelegaliseerde handtekeningen geen gunstig gevolg verleend.

Alle nuttige tips en informatie over dit onderwerp zijn welkom.
Bedankt op voorhand.

mava105
Berichten: 15081
Reputation: 27
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#2 , 1 jaar 7 maand geleden (04 nov 2016 14:38)

Toen mijn moeder in een serviceflat verbleef en zich niet meer kon verplaatsen kwam de kantoordirecteur persoonlijk, (na het sluiten van de bank) nog langs bij mijn moeder als ze het vooraf gevraagd had. Alle verrichtingen waren mogelijk: hij bracht de uittreksels, bracht contant geld als mijn moeder dat vroeg, en nam overschrijvingen mee. Waren alle kantoorhouders maar zo. Daarbij was ze nog niet eens klant bij die bank of kantoor toen ze naar die flat verhuisde.
Moet er wel bijzeggen dat kantoorhouder gewoon een paar 100 meter verder woonde.

De bezige bij
Topic Starter
Berichten: 109
Reputation: 0
Juridisch actief: Nee

#3 , 1 jaar 7 maand geleden (04 nov 2016 15:06)

Da's alvast een super sympathieke en klantvriendelijke kantoorhouder ! Maar hoe zou diezelfde man reageren als je moeder jou op een eigen document een onderhandse "volmacht" vanuit haar serviceflat zou geven om inzage in haar bankdossier te kunnen nemen en/of om diverse transacties uit te voeren ? Zou hij dan even soepel zijn ?

Reclame

Poene
Berichten: 457
Reputation: 1
Juridisch actief: Ja
Locatie: Kandidaat-notaris in West-Vlaanderen

#4 , 1 jaar 7 maand geleden (05 nov 2016 16:14)

"Goed voor volmacht" en "Gelezen en goedgekeurd" zijn uitvindingen van de praktijk (meestal banken) die overbodig zijn. De loutere handtekening door de volmachtgever volstaat om een volmacht te voltooien.

Ik denk dat er juridisch niets tegen in te brengen valt. Ja, uw volmacht is geldig, maar de volmachtgever is indertijd met de bank akkoord gegaan dat er strengere vereisten voor volmachten opgelegd worden. Deze zijn in de algemene voorwaarden opgenomen. Als de volmachtgever hiermee niet akkoord is, moet hij maar de samenwerking met de bank stopzetten en een andere bank zoeken.

Is dit praktisch? Neen, maar misschien heeft de bank al ernstige fraude meegemaakt die tot haar aansprakelijkheid heeft geleid. Het is begrijpelijk dat ze dan streng is geworden.

Het lijkt me overigens dat de volmachtgever klaar is voor een buitengerechtelijke bescherming. Met een 'zorgvolmacht' zal je misschien geen problemen bij de bank ondervinden. Vraag het eens na.

De bezige bij
Topic Starter
Berichten: 109
Reputation: 0
Juridisch actief: Nee

#5 , 1 jaar 7 maand geleden (05 nov 2016 18:08)

Van harte bedankt voor uw degelijke benadering die getuigt van een grote stielkennis !

Feit is wel de bejaarde volmachtgeefster, die reeds klant is bij meerdere banken, helaas niet wil meegaan naar om het even welke bank en/of naar een notaris.

Markant of bizar is bijvoorbeeld wel dat KBC en ING niet de minste problemen hebben met die een en dezelfde onderhandse bijzondere "CONSULTATIEVOLMACHT" en tegen de betaling van een forfaitaire onkostenvergoeding onmiddellijk afschriften van rekeningenuittreksels en van portefeuilleoverzichten hebben verstrekt.

De algemene bankvoorwaarden van alle banken sluiten evenwel ook nergens de mogelijkheid tot "INZAGE" uit of verbinden hieraan trouwens ook geen bijzondere voorwaarden.

Er is zelfs een bank die onder andere weigert de "consultatievolmacht" in aanmerking te nemen om reden dat de volmachthebber géén klant is bij de bank, wat bovendien zelfs onjuist is.

Enfin, u ziet maar, blijkbaar zijn bij sommige grootbanken alle mogelijke argumenten goed genoeg om de "consultatievolmacht" niet te moeten honoreren. Vrees voor fraude en/of aansprakelijkheid ligt hoogstwaarschijnlijk zeker aan de basis. Doch, bij een volmacht die louter "inzage- of consultatierecht" geeft, kan toch geen aanleiding geven tot fraude of verduistering van gelden.

Met vriendelijke groet !

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Bank & Beurs”