Facturatie verplicht voor advocaten?

Aries
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

Facturatie verplicht voor advocaten?

#1 , 11 maand 6 dagen geleden (13 feb 2018 18:45)

Omdat ik de aan een advocaat betaalde kosten en erelonen graag zou willen verhalen op (of tenminste delen met) bepaalde familieleden, vroeg ik hem om facturen.
De advocaat zegt dat hij (als eenmanszaak) geen facturen opstelt voor particulieren (wel voor andere BTW-plichtigen) en zendt mij (per e-mail) enkel kostennota's.
Die vermelden 21% BTW maar geen BTW-nummer van de advocaat.
Is dat normaal? Zijn die nota's rechtsgeldig?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
LeenW
Berichten: 7724

#2 , 11 maand 6 dagen geleden (13 feb 2018 19:06)

Een factuur is inderdaad enkel verplicht bij diensten voor andere zelfstandigen, met uitzonderingen bv. de bouw waar het altijd verplicht is.

denlowie
Berichten: 11829
Juridisch actief: Nee

#3 , 11 maand 6 dagen geleden (13 feb 2018 21:11)

Deze nota's zijn rechts geldig.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Reclame

jef007
Berichten: 1127

#4 , 11 maand 6 dagen geleden (13 feb 2018 22:03)

heeft u cash of electronisch betaald?

Aries
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#5 , 11 maand 6 dagen geleden (14 feb 2018 12:28)

Iedereen bedankt voor zijn/haar antwoord. Nu ben ik 100% gerustgesteld.

de reden
Berichten: 2402
Juridisch actief: Nee

#6 , 11 maand 6 dagen geleden (14 feb 2018 12:42)

Iedereen bedankt voor zijn/haar antwoord. Nu ben ik 100% gerustgesteld.
100% ??? ik nog niet

art. 53 W. BTW § 2. De belastingplichtige die andere leveringen van goederen of diensten verricht dan die welke krachtens artikel 44 zijn vrijgesteld en andere dan die welke bedoeld zijn in artikel 135, lid 1, punten a) tot g) van richtlijn 2006/112/EG, dient een factuur uit te reiken aan zijn medecontractant en een kopie ervan op te stellen of ervoor te zorgen dat in zijn naam en voor zijn rekening, door zijn medecontractant of een derde een factuur wordt uitgereikt en een kopie daarvan wordt opgesteld :

1° wanneer hij een levering van goederen of een dienst heeft verricht voor een belastingplichtige of een niet-belastingplichtige rechtspersoon;
supersnel rekenen met een nul ; https://www.youtube.com/watch?v=f8hyN_RpxaA

denlowie
Berichten: 11829
Juridisch actief: Nee

#7 , 11 maand 6 dagen geleden (14 feb 2018 13:01)

Maar voor TS is dit niet van toepassing, en dit was de vraag
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

jef007
Berichten: 1127

#8 , 11 maand 5 dagen geleden (15 feb 2018 13:42)

en ""bedankt"" voor het niet antwoorden van mijn vraag over cash betaling of bancontact

BrainTrain
Berichten: 328

#9 , 11 maand 5 dagen geleden (15 feb 2018 14:08)

Een zelfstandige is verplicht een factuur te overhandigen wanneer iemand daar om vraagt

Aries
Topic Starter
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#10 , 11 maand 5 dagen geleden (15 feb 2018 14:26)

Ja, nu begin ik alweer te twijfelen.
Aan jef007 kan ik vertellen dat ik zowel cash als via overschrijving heb betaald.
Noemenswaardig is wellicht ook dat de kostennota's (die ik dus per e-mail heb ontvangen) geen volgnummer dragen (enkel mijn dossiernummer en datum van consultatie).

LeenW
Berichten: 7724

#11 , 11 maand 5 dagen geleden (15 feb 2018 14:46)

Voor een factuur mag hij u wel bijkomende kosten vragen, aangezien dit niet verplicht is.

denlowie
Berichten: 11829
Juridisch actief: Nee

#12 , 11 maand 5 dagen geleden (15 feb 2018 15:04)

Ja, nu begin ik alweer te twijfelen.

In dit geval ben je best dat je aan niemand iets vraagt.

En dat je zelf de wet leest over de factuur, en kijkt wanneer er moet gefactureerd worden.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

denlowie
Berichten: 11829
Juridisch actief: Nee

#13 , 11 maand 5 dagen geleden (15 feb 2018 15:35)

Algemene principes

= als btw-plichtige ben je in principe verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer je goederen
levert aan of diensten verricht voor andere btw-plichtigen of voor een niet-btw-plichtige rechtspersoon zoals een VZW, een gemeente, enz.

Wat met particulieren?

Aan particulieren dient behoudens uitzonderingen (zie verder) géén factuur te worden uitgereikt.

Uitzonderingsgevallen

In geval van volgende leveringen of diensten dient er steeds gefactureerd te worden:
• Verkoop van auto’s of voertuigen in het algemeen;
• Verkoop van vaartuigen, vliegtuigen, enz. ;
• Verkoop van onderdelen van auto’s, vaar- en vliegtuigen en de herstellingen daaraan – prijs
incl. btw > € 125;
• Werk in onroerende staat;
• Verkoop op afbetaling;

Speciale regeling voor kleine bedragen

Indien het factuurbedrag lager ligt dan € 100 exclusief btw mag er een vereenvoudigde factuur worden
opgemaakt.
Dit is simpelweg een factuur met minder verplichte vermeldingen.

BRON:boekhoudkantoor Marien
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

BrainTrain
Berichten: 328

#14 , 11 maand 4 dagen geleden (15 feb 2018 23:11)


Wat met particulieren?

Aan particulieren dient behoudens uitzonderingen (zie verder) géén factuur te worden uitgereikt.
... tenzij de particulier daar expliciet om vraagt. Dan moet je hem wel verplicht een factuur uitreiken.

denlowie
Berichten: 11829
Juridisch actief: Nee

#15 , 11 maand 4 dagen geleden (16 feb 2018 07:54)

En zoals reeds gemeld door leen mag men een bedrag aanrekenen voor het opmaken van die factuur.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Terug naar “Andere”