Pagina 5 van 6

Re: FIDUCRE

Geplaatst: 1 jaar 9 maand geleden (25 apr 2018 13:01)
door LeenW
Wie heeft de factuur betaald?

Re: FIDUCRE

Geplaatst: 1 jaar 9 maand geleden (25 apr 2018 13:41)
door adi100
Mijn zoon Casch

Re: FIDUCRE

Geplaatst: 1 jaar 9 maand geleden (25 apr 2018 14:07)
door LeenW
Als u niet kunt bewijzen dat u de factuur hebt betaald, kan de deurwaarder daar wel beslag op leggen. Anders gaat iedereen meubels via factuur op familielid kopen.

Re: FIDUCRE

Geplaatst: 1 jaar 9 maand geleden (25 apr 2018 14:37)
door Franciscus
Trouwens een GDW hoeft zo'n facturen niet zomaar aan te nemen.
De kans bestaat dat u via een revindicatieprocedure bij de beslagrechter zal moeten bewijzen dat het niet uw goederen zijn.
Bedrieglijke onvermogend maken is ook nog strafbaar.

Re: FIDUCRE

Geplaatst: 1 jaar 8 maand geleden (02 mei 2018 08:08)
door adi100
Fiducre dreigt met Gerechtelijke wegen.......
Zij hebben toch die bevoegdheid niet ? Of toch wel ?

Als dat wel zo mocht zijn , moeten er naar mij dan niet eerst een DAGVAARDING worden gestuurd vooraleer de zaak moest voorkomen in het gerecht ?

Re: FIDUCRE

Geplaatst: 1 jaar 8 maand geleden (02 mei 2018 08:40)
door denlowie
Dit zijn dreigbrieven die zomaar uit hun computer komen, zorg dat dat je geen dure meubelen heeft!

Aan je pensioen kunnen ze sowieso niet het is te klein, dan rest hun enkel nog beslag!

Re: FIDUCRE

Geplaatst: 1 jaar 8 maand geleden (02 mei 2018 09:06)
door adi100
Ik vraag mij af waarom Cofi.....de 2 dossiers (totaalbedrag van ongeveer 14.000 €) heeft over gelaten aan Fiducre ? Cofi....dreigde vroeger wel met deurwaarders of rechtszaken , maar ten slotte werd het overgelaten aan Fiducre. Wil Cofi....daarmee meschien dure rechtszaken advocaten enz...vermijden ?
Ik verkreeg toch indertijd een persoonlijke lening alhoewel ze wisten dat ik aan de stempelcontrole stond en 1.265 € p/m had toen , nu 1.245 €. op mijn pensioen.

Volgens Elfri zou Fiducre geen bevoegdheden hebben én alléén maar dreigbrieven,telefoons enz... kunnen sturen !

Re: FIDUCRE

Geplaatst: 1 jaar 8 maand geleden (02 mei 2018 09:16)
door Didymus
Als ze de vordering hebben overgekocht kunnen ze u wel degelijk een vonnis verkrijgen om u tot betaling te dwingen. Heeft C***** laten weten dat de schuld is overgedragen?

Kredietverstrekkers verkiezen inderdaad soms het zeker verlies boven een onzekere rechtsgang met een mogelijk nog groter verlies. Een kei kan je namelijk niet stropen, maar de schuldvordering op de kei is soms wel nog iets waard.

Re: FIDUCRE

Geplaatst: 1 jaar 8 maand geleden (02 mei 2018 09:24)
door adi100
In een schrijven van Co*****van vorig jaar staat er genoteerd : "via deze kennisgeving laten wij u weten dat wij de vordering van uw schuldhebben overgedragen aan Fiducre".....

Wat betekent dat nu ?

Re: FIDUCRE

Geplaatst: 1 jaar 8 maand geleden (02 mei 2018 09:33)
door Didymus
Dat Fiducre inderdaad de nieuwe schuldeiser wordt en de kredietverstrekker in kwestie zijn handen ervan aftrekt.

U kan de overdracht al dan niet erkennen, zie http://www.elfri.be/rechtspraak/overdra ... -erkenning

Vraag is alleen wat u daarmee opschiet.

Re: FIDUCRE

Geplaatst: 1 jaar 8 maand geleden (04 mei 2018 11:59)
door adi100
Ik ontving vandaag deze brief van Fid.... (zie hieronder a.u.b.)
Onze referentie Brussel, 28/04/2018


Uw referentie

Onze burelen zijn op werkdagen
toegankelijk van 9u tot 16.30u en
telefonisch bereikbaar van 9u tot
20u (op vrijdag tot 16.30u)OGM Nummer


Betreft:
KREDIETOPENING

Geachte heer,
|

Wij stellen vast dat bovenvermelde vordering nog niet werd terugbetaald, hoewel we u hier herhaaldelijk
om verzocht hebben.

Hierdoor kunnen wij niet anders besluiten dan dat u zich onverschillig opstelt.

Wij zijn bereid u nog 8 dagen te geven om het saldo van 5 467,26 EUR (SEO.)
te vereffenen.

Het detail van dit bedrag vindt u als bijlage.
Indien wij binnen deze termijn geen betaling ontvangen, zullen wij verdere stappen moeten ondernemen

met mogelijk dagvaarding, beslag op roerende en eventueel onroerende goederen tot gevolg, wat voor u

belangrijke meerkosten zal meebrengen.

In uw eigen belang raden wij u aan het niet zover te laten komen. Reageer nu!

Hoogachtend,

G. DE LIEVRE

NV Fîducre' Tel +32 2 728 95 30 Record 652—0408523-41
Maatschappelijke zetel Fax +32 2 728 95 27 IBAN BE88 6520 4085 2341
Henri Matisselaan 16, 1140 Brussel mail@fiducre.be BIC HBKABEZZ

http://www.fiducre.he RPR Brussel > BTW BE 0403.173.372

Fiducré is lid van de B.V.I.‚ erkende beroepsvereniging.Zouden zij mij dagvaarden denken jullie,hebben zij de bevoegdheid daartoe ?
Ze weten dat mijn inboedel niet veel zou opbrengen ,hoogsten 700 à 1000 € (?)
Ik heb van mijn inboedeltje foto's genomen , doorgestuurd en hen laten weten dat ze gerust mochten komen bekijken....

Re: FIDUCRE

Geplaatst: 1 jaar 8 maand geleden (04 mei 2018 12:05)
door meeboo
zucht...

Re: FIDUCRE

Geplaatst: 1 jaar 8 maand geleden (04 mei 2018 12:09)
door LeenW
Tja, 1000 euro is 1000 euro. Binnen een jaar nog eens terugkomen voor uw nieuwe inboedel en uiteindelijk komen ze er wel.

Re: FIDUCRE

Geplaatst: 1 jaar 8 maand geleden (04 mei 2018 12:21)
door adi100
volgens Elfri kunnen zij lij niet dagvaarden !!!!

Re: FIDUCRE

Geplaatst: 1 jaar 8 maand geleden (04 mei 2018 12:30)
door adi100
Is er hier nog iemand die te maken heeft met FIDUCRE ?
En werd er al iemand gedagvaar door Fiducre ?

Zou dat graag eens weten !!