Discussie eindfactuur internetleverancier

WalterBE
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

Discussie eindfactuur internetleverancier

#1 , 07 jun 2021 17:48

Beste forumleden,
Ik zou graag een inschatting hebben van onderstaande situatie. Volgens mijn gevoel heb ik volledig gelijk maar ik weet ook wel dat dit geen goede gids is.

Situatie:
Klant geworden op 15/05/2020 bij bedrijf A waar ik een VDSL-internetverbinding van kocht. Bedrijf A is geen ISP.
Die kopen die lijn in bij bedrijf B. Het is technisch een product van bedrijf B dat bedrijf A inkoopt op hun naam. En de klant van bedrijf A is de gebruiker van die verbinding.

Er was voor dit product een minimum contractduur van 6 maanden. Ik ontving facturen voor periodes van 6 maanden. Geen idee waarom eigenlijk. In de algemene voorwaarden staat dat ze maandelijks factureren. Ik betaalde de factuur van 6 maanden die liep tot 15/05/2021.

Ik besloot om rechtstreeks klant te worden bij bedrijf B. Ik vroeg een aansluiting aan bij bedrijf B van mijn lijn die eigendom was van bedrijf A naar B. Op 31/05/2021 heeft die overzetting plaatsgevonden.

Ik heb niet eerst contact genomen met bedrijf A om dat te laten weten. Ik heb geen uitdrukkelijke opzeg gegeven. Ik had de Easy Swich code en beschouwde het feit van een 'port-out' als een opzegnotificatie aan bedrijf A.

Ik wou ook niet riskeren bedrijf A mijn lijn gingen opzeggen alvorens de overzet kon gebeuren waardoor Proximus mijn fysieke lijn zou ontkoppelen.

Op 31/05/2021 ontving ik vermoedelijk toevallig ook mijn factuur voor de komende 6 maanden van bedrijf A. Een factuur van 15/05/2021 tot 15/11/2021.

Ik stuurde naar bedrijf A als reactie op die factuur het bericht dat ik een factuur voor 6 maanden had ontvangen maar ik geen klant meer ben bij hen. Niets meer dan dat. Heel neutraal.

Ik kreeg terug de reactie;
Wij mochten geen schriftelijke opzegging ontvangen, conform onze Algemene Voorwaarden.

Gelieve deze factuur nog te voldoen, bij gebreke zullen wij deze uithanden geven aan de deurwaarder.
Ze eisen dus dat ik een factuur ga betalen voor een periode van 5 en een halve maand waar ik geen klant meer zal zijn.

Ik vroeg aan bedrijf B tot wanneer ze aan bedrijf A gaan facturen voor de lijn die ik heb laten overzetten. Ze bevestigde dat dit tot 31/05/2021 zal zijn. Die afrekening heeft bedrijf B nog niet gedaan omdat mijn migratie nog niet volledig rond is vanwege de oplevering van telefonie die er eigenlijk niets mee te maken heeft die nog in uitvoering is.

Dus bedrijf A heeft nog geen eindfactuur ontvangen voor mijn lijn van bedrijf B. Maar bedrijf A zou moeten weten hoe de facturatie verloopt en als ze het vragen weten ze dat ook. Die eindfactuur zou spoedig moeten komen van bedrijf B aan bedrijf A.

Ik meen dat ik enkel nog dien te betalen voor de periode 15/05/2021 - 31/05/2021. Ik betaalde vandaag met de referentie van de laatste factuur van 6 maanden - te betalen binnen de 7 dagen - het correcte bedrag voor die periode met de vermelding 'betaling niet betwist bedrag'.

En zopas ontving ik de boodschap;
Bij navraag doet blijken dat wij geen schriftelijke opzegging van u mochten ontvangen.
Ik verzoek u vriendelijk om het openstaand saldo te voldoen, bij gebreke zullen wij het dossier uithanden moeten geven.
Tot zover de situatie.

Vraag:
Het punt waar ik mij het meeste onzeker over voel is die opzeg die ik niet letterlijk gedaan heb. Ik meen dat ik die die gedaan heb door het feit dat ik vertrok met mijn dienst.

Aangezien ze erg schermen met de algemene voorwaarden zijn hier deze van bedrijf A waarover het gaat;
https://www.mixtus.be/wp-content/upload ... m_BVBA.pdf

Ik meen dat in zo'n situatie een schuldeiser beroep kan doen op een deurwaarder om een bericht over te brengen. Of een incassobureau. Maar uiteindelijk dat die volstrekt niets kunnen doen buiten dure brieven sturen.

En dat het pas is wanneer en indien het voorkomt bij de handelsrechtbank zo'n claim afdwingbaar is indien de schuldeiser gelijk zou krijgen. En dat ik dus alles daarover kan negeren zolang dat niet zou voorkomen.

Is dat correct?

En voorlopig heb ik nog bijna geen reactie gezonden naar bedrijf A. Zou ik best nog iets sturen, doen of gewoon niet meer communiceren, alle aanmaningen negeren en zien wat er van komt?

Inazuma
Berichten: 7592
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#2 , 07 jun 2021 18:53

Het punt waar ik mij het meeste onzeker over voel is die opzeg die ik niet letterlijk gedaan heb. Ik meen dat ik die die gedaan heb door het feit dat ik vertrok met mijn dienst.
Helemaal niet

U stopt uw contractuele verplichtingen niet door zelf, zonder enige verwittiging, over te stappen naar een andere leverancier
Aangezien ze erg schermen met de algemene voorwaarden zijn hier deze van bedrijf A waarover het gaat;
https://www.mixtus.be/wp-content/upload ... m_BVBA.pdf
Na minimumduur zijn dat nochtans zeer eenvoudige opzegvoorwaarden ...

mbbs1024
Berichten: 395

#3 , 07 jun 2021 22:39

Er is toch 6 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit betreffende de migratie van vastelijndiensten en bundels van diensten in de sector van de elektronische communicatie = Easy switch
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/be ... staatsblad

Dat de bedoeling heeft om het overstappen van de ene naar de andere operator eenvoudiger te maken, heeft dit geen voorrang op de opzeggingsregels in de algemene voorwaarden ?

Als ik zelf overgestapt ben van Telenet naar Orange, heeft men me bij Orange wel aangeraden om die Easy Switch niet te gebruiken, en zelf op te zeggen, omdat er met die procedure regelmatig problemen optreden.
Telenet is trouwens beboet voor het niet volgen van de Easy switch procedure.
https://www.bipt.be/file/cc73d96153bbd5 ... Switch.pdf

Reclame

WalterBE
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#4 , 07 jun 2021 23:06

Volgens bedrijf A is EasySwitch in deze situatie niet van toepassing. Dit omdat de lijn reeds technisch zat bij de nieuwe internetleverancier.
Ik stel dat het niet redelijk is te verwachten dat een consument dit weet. Ik koop bij bedrijf A internetdiensten. Het is geen verkoper van bedrijf B. Het is een doorverkoper. Ze plaatsen de EasySwitch code op de factuur.

Zelfs als dat zo zou zijn;
Door een aansluitingsverzoek te sturen bij bedrijf B heeft deze de lijn overdragen weg van bedrijf A. Op moment van die overdracht moet bedrijf A daarvan bericht ontvangen. Ik stel dan bedrijf B handelde in mijn naam en door middels het feit van de overdracht een opzegging heeft gedaan bij bedrijf A.

En zelfs als dat niet goed genoeg zou zijn;
Op 03/06/2021 stuurde ik een e-mail naar bedrijf A als reactie op de factuur voor 6 maanden dat ik een factuur voor 6 maanden had ontvangen en ik geen klant meer ben. Dat bericht op zich beschouw ik ook als een opzeg voor zover de voorgaande niet geldig zijn.

In de algemene voorwaarden staat niets over een opzegtermijn. Ik beschouw dan ook dat deze ingaat met onmiddellijke ingang. Artikel 20 gaat over de opzeg;
U kunt de overeenkomst van onbepaalde duur te allen tijde via alle mogelijke schriftelijke middelen en zonder enige motivering beëindigen op het moment dat u zelf kiest. We brengen het zo snel als technisch mogelijk in orde en sturen u een schriftelijke bevestiging. Bij beëindiging van deze overeenkomst, zal de klant aan (Bedrijf A) alle bedragen betalen die hij verschuldigd is in het kader van deze overeenkomst.
Ik betaalde reeds tot 31/05. Naargelang de interpretatie van al dan niet moeten opzeggen en indien ik wel diende op te zeggen moet ik betalen tot 31/05 , wat ik gedaan heb. Of tot 03/06 of 07/06. - Wat 1 euro per dag. Het abonnement koste 29,95 per maand.

Ik begrijp echt niet waarom bedrijf A hier zo moeilijk over aan het doen is.

Inazuma
Berichten: 7592
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#5 , 08 jun 2021 08:09

Volgens bedrijf A is EasySwitch in deze situatie niet van toepassing. Dit omdat de lijn reeds technisch zat bij de nieuwe internetleverancier.
Dat is ook wat ik verwachtte: geen eenvoudige migratie.
Ze plaatsen de EasySwitch code op de factuur.
Da's dan weer wel bizar

Op 03/06/2021 stuurde ik een e-mail naar bedrijf A als reactie op de factuur voor 6 maanden dat ik een factuur voor 6 maanden had ontvangen en ik geen klant meer ben. Dat bericht op zich beschouw ik ook als een opzeg voor zover de voorgaande niet geldig zijn.
Stellen dat u geen klant meer bent, is niet echt een opzegging / stopzetting van een contract .

Nochtans niet zo moeilijk te formuleren ...
Bespaart ook de zever er rond.

WalterBE
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#6 , 08 jun 2021 08:41


Stellen dat u geen klant meer bent, is niet echt een opzegging / stopzetting van een contract .

Nochtans niet zo moeilijk te formuleren ...
Bespaart ook de zever er rond.
Ik besef dat dit niet ideaal is.

Gisteren heb ik een e-mail naar bedrijft A gezonden met mijn positie. Een onderdeel daarvan is dat indien mijn voorgaande redeneringen van waarom de opzeg of niet van toepassing is of reeds indirect gegeven was niet weerhouden zo worden door de handelsrechtbank ik mijn contract met onmiddellijke ingang opzeg op datum van gisteren. Er staat geen opzegtermijn in de algemene voorwaarden. Als de opzegdatum van gisteren van toepassing zou zijn dan moet ik ze nog 7 euro voor 7 dagen.

Ik had een contract van bepaalde duur, was meer dan 12 maanden klant. Ik betaalde tot en met de datum van vertrek. Ik heb bevestiging van bedrijf B dat die zullen factureren aan bedrijf A tot de datum van vertrek. Bedrijf A eiste dat ik een rekening ging betalen voor 5 en een halve maand na datum van vertrek, wat ik weigerde.

Ik heb bedrijf A laten weten dat ik betaalde wat ik meende te moeten betalen. Voor mij is het hiermee gedaan. Ze doen wat ze doen.

mbbs1024
Berichten: 395

#7 , 08 jun 2021 13:15

Je kan je altijd richten tot de ombudsman voor telecommunicatie, en misschien ook melden aan bedrijf A dat Telenet al door het BIPT beboet is wegens het niet toepassen van Easy Switch, en dat je overweegt om ook een klacht in te dienen bij het BIPT.

Technisch gezien gebruik je ook de Telenet infrastructuur als je klant bent bij Orange,
en Orange had me bij de overstap wel gewaarschuwd om de overstap niet via Easy switch te doen, omdat Telenet soms stokken in de wielen durft te steken om een overstap te vermijden of te bemoeilijken, en uit het BIPT document dat ik gevonden heb (zie mijn vorige post) blijkt dat ze daardoor door het BIPT beboet geweest zijn.

WalterBE
Topic Starter
Berichten: 10
Juridisch actief: Nee

#8 , 08 jun 2021 15:42

Ik ga nu afwachten. Als ik er verder niets meer voor hoor ga ik niet stoken. Als ze op het gedacht komen om mij brieven te sturen via incassobureau of deurwaarder zal ik overal waar ik kan een klacht indienen.

Ik ben primair eigenlijk vertrokken omdat ik in de loop van 2021 2x zonder internet heb gezeten een paar uur. De eerste keer ben ik te weten gekomen van bedrijf B dat het was omdat de rekening niet voldaan was. De tweede keer weet ik het niet officieel maar het was exact hetzelfde. Verbonden maar geen internet en melding dat ik de helpdesk diende te contacteren.

Denk dat ze zo moeilijk doen omdat ze het financieel heel moeilijk hebben. Heb de indruk dat ze heel weinig klanten hebben. Mijn login gaf aan dat ik de 9de VDSL klant was.

Terug naar “Andere”