incasso dreigt i.v.m oud krediet

Ann45
Topic Starter
Berichten: 194
Juridisch actief: Nee

incasso dreigt i.v.m oud krediet

#1 , 6 maand 1 week geleden (11 feb 2019 09:15)

Hallo

Einde jaren 90 hebben we getekend voor een investeringskrediet en een kaskrediet voor onze toenmalige bvba. Blijkbaar hebben we toen niet alleen als zaakvoerders maar helaas ook als privaat mee getekend. In 1999 werden de boeken van de bvba neergelegd. De bank heeft toen de openstaande saldo investeringskrediet bij de curator ingediend en ons vermeld als zekerheidstellers. Het kaskrediet zijn ze aanvankelijk vergeten bij de curator. Daartoe hebben ze ons onmiddellijk persoonlijk aangesproken via een deurwaarder. Er is bewarend beslag gekomen op ons thuisadres en op een eigendom waar we slechts gedeeltelijk eigenaar van waren. We hebben onder meer omdat er een overschrijding op het kaskrediet is gebeurt en het beslag protest aangegeven. We hebben jaren zelf niet meer vernomen van de bank m.b.t. dit dossier. Mogelijks zijn er wel contacten geweest tussen bank en curator. We hebben probleemloos jaren later de eigendommen kunnen verkopen (bewarend beslag zou uitgedoofd zijn na 2-tal jaar?) en we staan ook op geen zwarte lijst. Op de rechtbank is de rol i.v.m het kaskrediet ondertussen ook blanco. In 2014 krijgen we ineens een schrijven van een incasso die beweert in de rechten te treden van de bank (die inmiddels verschillende keren van naam is veranderd en waar we tot 2007 nog een zichtrekening hadden) en eiste via aangetekend schrijven de bedragen investeringskrediet en kaskrediet. Wij sturen dan onmiddellijk een betwisting omdat enerzijds de bedragen niet kloppen en anderzijds vermoeden dat er inmiddels verjaring is opgetreden.We vragen documenten op om te kunnen checken of ze wel rechten hebben. Het enige document dat komt is een onvolledige kopie van iets dat mijn echtgenote ondertekend had bij de originele bank. We nemen contact op met de raadsman die in 1999 het dossier behandelde voor de bank en die zegt ons dat het dossier al 10 jaar gearchiveerd werd. Tot 2018 komt er niets meer van het incasso. November 2018 komt terug een aanmaning (gewoon schrijven). We betwisten terug. December 2018 krijgen we een schrijven waarin gedreigd wordt met deurwaarders en werd een afbetaling van 2000 euro per maand voorgesteld. Onmiddellijk starten met betaling en geen einddatum vermeld. We sturen terug een betwisting en gaan nergens dieper op in. Opnieuw volgt een stilte. Januari 2019 krijgen we een brief die op de datum na dezelfde dreigingen en afbetaling naar voor brengt , enkel het totaal bedrag is met 9000 euro omhoog gezet. Wat nu?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
denlowie
Berichten: 14082
Juridisch actief: Nee

#2 , 6 maand 1 week geleden (11 feb 2019 09:37)

Incaso koopt oude kredieten op van banken.

Dit is een vervelend geval, daar de verjaring pas begint te tellen vanaf het vonnis van sluiting van het faillissement..
En een stuiting is geweest in 2014.
Dit zal je zeker eens zeer nauwkeurig moeten nagaan, wanneer de afsluiting er is geweest.

Dat je niet meer op de zwarte lijst bent is normaal, dit word na 10 jaar automatisch verwijderd , betaal of niet betaald.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Blaatpraat
Berichten: 2981

#3 , 6 maand 1 week geleden (11 feb 2019 10:39)

Volgens mij is dit inderdaad verjaard.
Verjaring van kredietschulden waarbij intresten en kapitaal gelijktijdig afgelost worden, is 5 jaar.

Of je nu uitgaat van 1999, of 2007, 5 jaar later is nog geen 2014.

Reclame

Ann45
Topic Starter
Berichten: 194
Juridisch actief: Nee

#4 , 6 maand 1 week geleden (11 feb 2019 12:56)

Voor zover ik weet is het faillissement tot op heden niet afgesloten maar kon de bank door de documenten die we als zekerheden hadden getekend ons onmiddellijk vragen om te betalen. Wat ze dus niet gedaan hadden (met uitzondering van het kaskrediet)

Thomas Morus
Berichten: 1749
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#5 , 6 maand 1 week geleden (11 feb 2019 13:13)

Volgens mij is dit inderdaad verjaard.
Verjaring van kredietschulden waarbij intresten en kapitaal gelijktijdig afgelost worden, is 5 jaar.

Of je nu uitgaat van 1999, of 2007, 5 jaar later is nog geen 2014.
Maar dit is een kaskrediet. Voldoet dus niet aan de voorwaarden die je vermeldt.
Aangezien faillissement nog niet afgesloten vrees ik er voor.
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

denlowie
Berichten: 14082
Juridisch actief: Nee

#6 , 6 maand 1 week geleden (11 feb 2019 13:19)

Volgens mij is dit inderdaad verjaard.
Verjaring van kredietschulden waarbij intresten en kapitaal gelijktijdig afgelost worden, is 5 jaar.

Of je nu uitgaat van 1999, of 2007, 5 jaar later is nog geen 2014.
Zolang het faillissement niet is afgesloten begint er GEEN termijn te lopen van verjaring, de bvba die bestaat nog zo lang er geen sluitingsvonnis is.
Dus ook geen verjaring, anders zouden faillissement nooit zo lang kunnen open blijven !
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

scorpioen
Berichten: 8298
Juridisch actief: Nee

#7 , 6 maand 1 week geleden (11 feb 2019 13:51)

Verjaring van kredietschulden waarbij intresten en kapitaal gelijktijdig afgelost worden, is 5 jaar.
Hof van Beroep Antwerpen 23 februari 2015, NJW 2016, afl. 336, 121,
Artikel 2277 BW is niet van toepassing op het gedeelte van de maandelijkse afbetalingen dat de terugbetaling van het ontleende kapitaal betreft, maar enkel op het gedeelte dat de verschuldigde interest betreft.

Ann45
Topic Starter
Berichten: 194
Juridisch actief: Nee

#8 , 6 maand 1 week geleden (12 feb 2019 00:06)

we worden aangesproken als hoofdschuldenaars dus ik denk dat de verjaring jegens ons persoonlijk is beginnen lopen vanaf dat de oorspronkelijke bank aangifte heeft gedaan bij de curator. Normaal hadden ze ons dus onmiddellijk voor alle sommen en niet enkel voor het kaskrediet kunnen aanspreken. Zo heb ik dit toch destijds van de curator begrepen. Als het toen opeisbaar was dan kon het toch ook verjaren ?

asperger
Berichten: 6486
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#9 , 6 maand 1 week geleden (12 feb 2019 00:54)

we worden aangesproken als hoofdschuldenaars dus ik denk dat de verjaring jegens ons persoonlijk is beginnen lopen vanaf dat de oorspronkelijke bank aangifte heeft gedaan bij de curator. Normaal hadden ze ons dus onmiddellijk voor alle sommen en niet enkel voor het kaskrediet kunnen aanspreken. Zo heb ik dit toch destijds van de curator begrepen. Als het toen opeisbaar was dan kon het toch ook verjaren ?
Enkel de intresten kunnen na 5 jaar verjaren.
Wanneer werd het krediet opgezegd, of, was er een limietdatum voor de looptijd toen het kaskrediet werd geopend?
Indien geen van beiden dan loopt het in principe nog steeds, gezegend met jullie persoonlijke waarborg, en wordt het nu dus opgeëist.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

denlowie
Berichten: 14082
Juridisch actief: Nee

#10 , 6 maand 1 week geleden (12 feb 2019 08:13)

Het is de schuldeiser verboden verwijlinteresten te eisen vanaf de datum van het vonnis waarin het faillissement werd uitgesproken.
De schuldeiser kan echter wel de interesten opeisen die waren opgelopen tot het moment van het vonnis, evenals de schadevergoeding die voortvloeit uit de overeenkomst/algemene verkoopvoorwaarden.

Dit is nog volgens de oude faillissementswet en deze zaak is ook nog onder de oude wet

Bij een faillissement zijn er andere regels zolang het niet is afgesloten is.
En bij de voorbereiding van sluiting vallen er meestal nog wat lijken uit de kast, daar zijn hier al onderwerpen over geweest zoals het kapitaal die niet volstort was, dit vragen ze meestal juist voor de afsluiting , men heeft 18.600€ kapitaal maar 6400€ volstort en dan komt de curator nog met een rekening naar de aandeelhouders voor onmiddellijk 12.200€ te betalen .en zo zijn er meer ook RC komt dan ook aan bod.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Ann45
Topic Starter
Berichten: 194
Juridisch actief: Nee

#11 , 6 maand 1 week geleden (12 feb 2019 08:53)

we hebben eerder nog geld tegoed in het faillissement (r/c)dus dat probleem gaat zich niet stellen, het incasso buro heeft sinds het eerste schrijven op geen enkele vraag die in 2014 door onze toenmalige raadsman is gesteld een antwoord gegeven. Het is ons niet duidelijk of ze als incasso of als schuldeiser optreden, enerzijds beweren ze van wel en anderzijds zeggen ze dat de bank ons nog op de zwarte lijst kan zette?,

asperger
Berichten: 6486
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#12 , 6 maand 1 week geleden (12 feb 2019 14:30)

Voor jullie maakt dat verschil niet veel uit.
Aangezien jullie als gefailleerde beweren schuldeiser te zijn van zichzelf:
"we hebben eerder nog geld tegoed in het faillissement"
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

denlowie
Berichten: 14082
Juridisch actief: Nee

#13 , 6 maand 1 week geleden (12 feb 2019 15:07)

we hebben eerder nog geld tegoed in het faillissement (r/c)dus dat probleem gaat zich niet stellen ,
zeggen ze dat de bank ons nog op de zwarte lijst kan zette?,
R/C is een achtergestelde lening, het speciaal karakter van deze laatste is het omgekeerde van een voorrang: de voorschotten worden laatst in rang geplaatst bij mogelijke uitkering.
Krachtens het Burgerlijk Recht is er schuldvergelijking van rechtswege tussen twee schulden die beide een geldsom tot voorwerp hebben en vaststaand en opeisbaar zijn.

Deze schuld-vergelijking grijpt plaats zodra de schulden tegelijk bestaan en ten belope van hun wederkerig bedrag (artikelen 1289, 1290 en1291 Burgerlijk Wetboek)

de voorschriften van het W.Venn. m.b.t. de volstorting van het kapitaal zijn niet enkel vormelijk maar ook inhoudelijk en zijn bedoeld om effectief middelen te bezorgen aan de vennootschap voor haar bedrijfsvoering (Rechtbank van Koophandel Gent 29januari 1996).
het bestuursorgaan is strafrechtelijk aansprakelijk indien het stortingen op aandelen als gedaan erkent, die niet werkelijk gedaan zijn op de voorgeschreven wijze (art. 347-3° BVBA ; 387-1° CVBA ; 648-5° N.V. Wetboek van vennootschappen).

de R/C, waardoor de vennootschuldeiser is van zijn vennootschap omwille van geleverde prestaties of goederen, uitgesloten zijn voor schuldvergelijking.

Er is immers geen reële geldstroom ten voordele van de vennootschap.

Het begrip dat kapitaal in geld onderschreven word, ook in geld moet volstort worden.

- Nog op de zwarte lijst zou me zeer sterk verwonderen, daar dit een kas krediet is die momenteel nog open staat..

Er is hier een persoon die 100% van bankzaken op de hoogte is, als die langs komt zou hij dit kunnen verhelderen wat deze zwarte lijst betreft ..
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Ann45
Topic Starter
Berichten: 194
Juridisch actief: Nee

#14 , 6 maand 1 week geleden (13 feb 2019 08:45)

Ik verwacht ook niet om nog ooit geld te ontvangen uit het faillissement. Het enige wat mij achter al die jaren nog wakker houdt is het incassobureau die om de zoveel tijd brieven schrijft en op 1 brief in 2014 na op niets antwoord. Heb nu onze raadsman van destijds gecontacteerd en die gaat een brief schrijven dat we bij onze betwisting blijven. Bovendien stelt hij dat ze ons niet mogen blijven verontrusten omdat hij als advocaat met de zaak bezig is. Hij zegt ook dat ze waarschijnlijk zijn brieven niet eens lezen omdat de brieven die we krijgen computerbrieven zijn. Eigenlijk kunnen we niets doen zolang ze zelf geen gerechtelijke stappen zetten. Betalen is geen optie omdat de bedragen niet juist zijn, hij stelt ook dat er al intresten verjaart zijn en dat voor de hoofdsom indien nog niet verjaart er ook nog iets bestaat als de figuur van rechtsverwerking. In het dossier dat bij hem ligt zou ook een schrijven zitten van de originele bank uit 2007 waarin ze verwijzen naar "de goede relatie" en dat zou een extra troef zijn om aan te tonen dat de bank helemaal geen intentie meer had om nog iets te eisen. Iemand had het hier over het feit dat we omwille van de datum onder een oude wet vallen maar er zou een overgangsperiode geweest zijn die begon te lopen vanaf de nieuwe wet. Dat het faillissement nog niet zou afgesloten zijn heeft minder belang omdat we als hoofdschuld zijn aangesproken en de verjaring niet tegen ons gestuit is maar tegen de rechtspersoon. In het bewarend beslag werd gemotiveerd door de bank dat ze enkel beslag leggen voor het bedrag van kaskrediet omdat ze ervan uitgingen dat de andere kredieten niet gingen terugbetaald worden en de bvba onze enige bron van inkomsten was. Maar ook daar hebben ze dus geen verdere stappen meer gezet.

denlowie
Berichten: 14082
Juridisch actief: Nee

#15 , 6 maand 1 week geleden (13 feb 2019 10:37)

Zijt gij wel zeker dat dit faillissement nog niet is afgesloten ????????

Dit dateert van 1999 dus 20 jaar.

Dit is zeer zelden, een goed faillissement is na 23 maanden gesloten, zonder onroerende goederen 12 maanden
Als dit 19 jaar duurt dan zit daar toch een serieuze vlieg op !
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Terug naar “Andere”