Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
brambi
Topic Starter
Berichten: 10
Reputation: 0
Juridisch actief: Nee

dommel vraagt rijksregisternummer

#1 , 1 jaar 1 dag geleden (20 apr 2017 09:32)

Op de site van dommel.be die internet en sim-kaarten verkoopt, vragen ze oa je rijksregisternummer en geboortedatum om online te bestellen.

Mogen ze dit wettelijk vragen?

LeenW
Berichten: 6804
Reputation: 11

#2 , 1 jaar 1 dag geleden (20 apr 2017 10:08)

Ze zijn dat tegenwoordig zelfs verplicht dacht ik, nieuwe wetgeving ivm terrorisme.

Didymus
Berichten: 1096
Reputation: 2

#3 , 1 jaar 1 dag geleden (20 apr 2017 10:28)

Ze moeten je identificeren alvorens je een simkaart te geven. Het is inderdaad een anti-terrorismemaatregel.

Niettemin moeten ze toestemming hebben van de privacycommissie voor het verwerken van rijksregisternummers.
"sowieso" schrijf je zo.

Reclame

mava105
Berichten: 14736
Reputation: 4
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#4 , 1 jaar 1 dag geleden (20 apr 2017 11:57)

brambi schreef:Mogen ze dit wettelijk vragen?

Mogen ze uw geld nog wel vragen? Mijn geld is van mij, en dus privé: dus volgende keer in de winkel betaal ik niets, want ik geef een deel van mijn privacy prijs. :mrgreen:

WP002
Berichten: 1294
Reputation: 0

#5 , 1 jaar 1 dag geleden (20 apr 2017 12:30)

mava105 schreef:Mogen ze uw geld nog wel vragen? Mijn geld is van mij, en dus privé: dus volgende keer in de winkel betaal ik niets, want ik geef een deel van mijn privacy prijs. :mrgreen:

Die kende ik nog niet. Die ga ik volgende keer ook eens proberen :)

Lanox
Berichten: 3026
Reputation: 5
Juridisch actief: Nee

#6 , 1 jaar 1 dag geleden (20 apr 2017 13:21)

mava105 schreef:
brambi schreef:Mogen ze dit wettelijk vragen?

Mogen ze uw geld nog wel vragen? Mijn geld is van mij, en dus privé: dus volgende keer in de winkel betaal ik niets, want ik geef een deel van mijn privacy prijs. :mrgreen:

Geen probleem voor de winkel: zij zullen u als tegenprestatie ook niet meer spammen met hun waren. ;-)

Franciscus
Berichten: 30265
Reputation: 17

#7 , 1 jaar 1 dag geleden (21 apr 2017 00:48)

Klopt - uw gegevens moeten geregistreerd worden ook bij D of andere diensten.
Indien u die niet geeft zal de dienst verplicht zijn deze te stoppen. Ik dacht op 1 mei of zo.

Didymus
Berichten: 1096
Reputation: 2

#8 , 1 jaar 17 uur geleden (21 apr 2017 11:21)

Wettelijk ligt de deadline op 6 juni.
"sowieso" schrijf je zo.

Jabbe
Berichten: 457
Reputation: 0

#9 , 1 jaar 12 uur geleden (21 apr 2017 15:46)

In de Algemene voorwaarden (kaderovereenkomst) vind ik enkel dit artikel terug:

Artikel 3 : Abonnement.
3.1. Abonnementsformule: de Klant abonneert zich op de diensten van
SCHEDOM NV/SA door registratie:
a) via de website van SCHEDOM NV/SA (http://www.dommel.com) waarbij hij
verzocht zal worden de daartoe bestemde formulieren volledig en correct
in te vullen en aan SCHEDOM NV/SA over te maken
b) via aanmelding bij een erkende dealer

De Klant verbindt er zich toe om identificeerbaar te zijn vanaf de
registratie evenals nadien vanaf het gebruik van de toegang tot het
internet, het aanmaken van zijn website en/of e-mail adressen en/of het
registreren van zijn domeinnaam.
Door de elektronische verzending of telefonische of rechtstreekse
mededeling van gegevens door de Klant aan SCHEDOM NV/SA,
aanvaardt de Klant de bepalingen en voorwaarden van het abonnement
die ten allen tijde beschikbaar zijn op de website dan wel verkrijgbaar
zijn op aanvraag bij SCHEDOM NV/SA.


Inderdaad, als je je wil registreren via Dommel.be wordt vereist dat je zowel je RRN als je geboortedatum invult.
Het Rijksregisternummers moet minstens 11 karakters bevatten, cijfers of letters, maakt niet uit.
Je moet wel geboren zijn na 1900. :wink:
Wat betreft het RRN, eigenlijk kun je eender wat invullen zelfs al stemt je geboortedatum niet overeen met het RRN.
Buitenlandse werknemers die in België woonachtig zijn en werken bij een international organisatie of bij de EU instellingen hebben normaal geen (Belgisch) RRN. In sommige gevallen (bij aankoop woning) krijgen zij wel een Nationaal Nummer.
Een e-mailadres is ook vereist, maar moet eindigen op .be (.com, .int, .org zijn alle niet geldig)

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd wordt of kan worden. Dat is althans de definitie van een persoonsgegeven in de Privacywet. Deze wet voorziet in een specifieke bescherming indien deze gegevens worden verwerkt.
[Bron: CBPL]
De Privacywet is van toepassing op iedere volledig of gedeeltelijk, geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (artikel 3, §1 van de Privacywet). Artikel 1, §2 definieert “verwerking" als "elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens".

Artikel 1, §1 van de Privacywet omschrijft een persoonsgegeven als volgt: "iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan, hierna "betrokkene" genoemd; als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit".
[Bron: CBPL]

Gegevensverwerking begint met het verzamelen van gegevens. Maar vóór de gegevens worden verzameld moet de verantwoordelijke voor de verwerking bij de Privacycommissie aangifte doen van die verwerking. Ik heb ergens gelezen dat dat met de nieuwe regeling niet langer zal vereist zijn?

Wat betreft Dommel.be zie ik nergens in de Alg. Voorwaarden dat enige vermelding in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; meer nog, er wordt zelfs niet eens verwezen naar de Privacywet, in tegenstelling tot de Telenet Group (Base) en Proximus.
In de Online registratie bij Base wordt niet naar je RRN gevraagd; zowel Base als Proximus verwijzen expliciet naar de nieuwe wet en laten je online registeren zoals je zelf wil: hetzij met je eID-kaart hetzij per bancontactkaart.
Alle prepaidsimkaarten moeten worden geregistreerd. Ook die van alarmsystemen, tablets, spelconsoles, grasmaaiers ...
Als u niet wilt dat de werking van die toestellen onderbroken wordt, moet u de prepaidsimkaart registreren. Stel je voor dat jouw alarm niet meer werkt zonder dat je dat weet. Dat zou ernstige gevolgen kunnen hebben. De registratie is een wettelijke verplichting.


Dus, ik weet niet hoe het zit met het vrijgeven van je RRN bij Dommel.be; tenslotte, als je via het internet betaalt, beschikken ze ook over je gegevens en is dit dus overbodige informatievergaring.


Jabbe
Berichten: 457
Reputation: 0

#11 , 1 jaar 12 uur geleden (21 apr 2017 16:37)

Als ik het KB lees, dan mag de operator een aantal elementen als het RRN maximaal vragen, maar ....
het BIPT verwijst in haar publicaties expliciet naar welbepaalde operatoren. Dommel.be of SCHEDOM NV behoren niet tot het lijstje van de BIPT.

giserke
Berichten: 2443
Reputation: 0

#12 , 1 jaar 11 uur geleden (21 apr 2017 16:45)

Jabbe schreef:Als ik het KB lees, dan mag de operator een aantal elementen als het RRN maximaal vragen, maar ....
het BIPT verwijst in haar publicaties expliciet naar welbepaalde operatoren. Dommel.be of SCHEDOM NV behoren niet tot het lijstje van de BIPT.

Dommel behoort daar natuurlijk wel bij, anders mogen ze geen telefoondiensten aanbieden in België.

Franciscus
Berichten: 30265
Reputation: 17

#13 , 1 jaar 5 uur geleden (21 apr 2017 22:56)

Als u inderdaad via uw bankrekening betaald is er geen probleem.

brambi
Topic Starter
Berichten: 10
Reputation: 0
Juridisch actief: Nee

#14 , 11 maand 3 weken geleden (24 apr 2017 15:50)

Jabbe schreef:In de Algemene voorwaarden (kaderovereenkomst) vind ik enkel dit artikel terug:Gegevensverwerking begint met het verzamelen van gegevens. Maar vóór de gegevens worden verzameld moet de verantwoordelijke voor de verwerking bij de Privacycommissie aangifte doen van die verwerking. Ik heb ergens gelezen dat dat met de nieuwe regeling niet langer zal vereist zijn?

Wat betreft Dommel.be zie ik nergens in de Alg. Voorwaarden dat enige vermelding in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; meer nog, er wordt zelfs niet eens verwezen naar de Privacywet, in tegenstelling tot de Telenet Group (Base) en Proximus.
In de Online registratie bij Base wordt niet naar je RRN gevraagd; zowel Base als Proximus verwijzen expliciet naar de nieuwe wet en laten je online registeren zoals je zelf wil: hetzij met je eID-kaart hetzij per bancontactkaart.
Alle prepaidsimkaarten moeten worden geregistreerd. Ook die van alarmsystemen, tablets, spelconsoles, grasmaaiers ...
Als u niet wilt dat de werking van die toestellen onderbroken wordt, moet u de prepaidsimkaart registreren. Stel je voor dat jouw alarm niet meer werkt zonder dat je dat weet. Dat zou ernstige gevolgen kunnen hebben. De registratie is een wettelijke verplichting.


Dus, ik weet niet hoe het zit met het vrijgeven van je RRN bij Dommel.be; tenslotte, als je via het internet betaalt, beschikken ze ook over je gegevens en is dit dus overbodige informatievergaring.


wanneer je online bestelt, krijg je een email met contractvoorwaarden in PDF. Hier copy/paste het gedeelte ivm privé-leven en vertrouwelijkheid :

7.1. SCHEDOM NV/SA behoudt zich het recht voor de gegevens die
verbonden zijn aan de berichten, en meer bepaald de inhoud, herkomst
en bestemming ervan, te controleren en analyseren wanneer SCHEDOM
NV/SA goede redenen heeft om te geloven dat deze informatie geheel of
gedeeltelijk een verband vertoont met onwettige of ongeoorloofde
praktijken en/of wanneer het hieromtrent een signaal ontvangt vanwege
de bevoegde autoriteiten.
Met uitzondering van de gevallen waar de controle wordt uitgevoerd op
verzoek van de bevoegde autoriteiten, kan deze controle door SCHEDOM
NV/SA enkel betrekking hebben op berichten die een publiek of
niet-vertrouwelijk karakter hebben, te weten informatie die zich op een
website bevindt zonder beperkte toegang, berichten die deel uitmaken
van publieke discussieforums of informatieve mailings, welke
opsomming niet limitatief is.

7.2. SCHEDOM NV/SA verbindt zich ertoe de nodige maatregelen nemen
teneinde een goede werking van het informaticasysteem te verzekeren.
SCHEDOM NV/SA kan zich, indien zij dit nodig acht, in dit verband
toegang verschaffen tot elke communicatie die in het informaticasysteem
is opgeslagen.

7.3. De Klant verbindt zich ertoe het geheim en vertrouwelijk karakter
van zijn paswoord en zijn toegangscode te bewaren en deze niet mee te
delen aan een derde. Ieder gebruik van de identificatiegegevens verloopt
onder de volledige verantwoordelijkheid van de Klant. In geval van
verlies, diefstal of frauduleus gebruik van een van deze gegevens, dient
de Klant SCHEDOM NV/SA binnen de kortst mogelijke tijd te verwittigen
via het telefoonnummer +32 11 920 000 (fax) of via e-mail aan
order@dommel.com.

7.4. De door de Klant aan SCHEDOM NV/SA meegedeelde
persoonsgegevens worden geregistreerd in de bestanden van SCHEDOM
NV/SA en worden slechts verwerkt in het kader van de
informatiecampagnes of promoties die verband houden met de
producten en diensten van SCHEDOM NV/SA.
De persoonsgegevens van de Klant worden eveneens gebruikt door
SCHEDOM NV/SA met het oog op het beheer van de dienst die
SCHEDOM NV/SA levert aan de Klant, in het kader van marktstudies en
klantenbeheer evenals met het oog op de uitvoering van de overeenkomst
tussen SCHEDOM NV/SA en de Klant.
SCHEDOM NV/SA verbindt er zich toe de persoonsgegevens van de
Klant niet mee te delen aan derden, behalve op vraag van de bevoegde
gerechtelijke autoriteiten.

7.5. De Klant beschikt over een recht op inzage en verbetering van de
persoonsgegevens via het crm-systeem van SCHEDOM NV/SA:
https://crm.schedom-europe.net. Via dit systeem kan een aanpassing
worden uitgevoerd aan de naam en het e-mail adres (ook login voor dit
systeem) van de eerste en tweede contactpersoon.

7.6. Ingeval de administratieve gegevens van de Klant zouden wijzigen,
dan is deze gehouden SCHEDOM NV/SA hiervan in kennis te stellen
binnen de 15 dagen vanaf deze wijziging. Andere aanpassingen dan deze
aan de contactpersonen of hun e-mail adres(sen), dienen schriftelijk te
worden meegedeeld aan SCHEDOM NV/SA (via e-mail aan
order@dommel.com vanop het e-mail adres van de vermelde
contactpersoon, via een ondertekende fax op het nummer +32 11 920
000 of via reguliere post).
Aanpassingen via e-mail worden enkel aangenomen indien deze ons
bereiken vanop het contact e-mail adres in de database van SCHEDOM
NV/SA.

Indien de Klant een rechtspersoon is, worden aanpassingen in de
contactgegevens enkel aanvaard via schrijven en dit op briefhoofding van
de rechtspersoon, ondertekend door een persoon die de rechtspersoon
wettelijk mag vertegenwoordigen.

7.7. De Klant verklaart er zich mee akkoord SCHEDOM NV/SA ten allen
tijde tijdig van wijzigingen op de hoogte te stellen. Indien SCHEDOM
NV/SA de Klant niet kan bereiken via de door de Klant voorziene
gegevens in de database, treft SCHEDOM NV/SA in deze geen enkele
fout en zal zij hiervoor niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld. In
geschillen of negatieve gevolgen die hier al dan niet rechtstreeks gevolg


verder staat er in de email na online te bestellen:
U hoeft ons geen ondertekende versie van dit contract terug te bezorgen.
Gelieve ons wel een kopie of foto van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart te sturen indien u gebruik wenst te maken van mobiele abonnementen.


Daarmee vraag ik mij af of je bepaalde gegevens mag doorstrepen op je identiteitskaart om identiteitsfraude te voorkomen?
Dat staat bijvoorbeeldhier of hier (NL site)

denlowie
Berichten: 9529
Reputation: 10
Juridisch actief: Nee

#15 , 11 maand 3 weken geleden (24 apr 2017 16:37)

Je kan het proberen zoals men het in Nederland schrijft.

Maar ik vraag me af wat het verschil is, als dit er op staat of niet u gegevens hebben ze toch.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Terug naar “Andere”