BANKBESLAG

adi100
Topic Starter
Berichten: 68
Juridisch actief: Nee

BANKBESLAG

#1 , 14 jul 2017 09:05

Ik zit met een schuld van ongeveer 14.000 €.(Persoonlijke lening & Mastercard). De maatschappij heeft nu het dossier doorgegeven of doorverkocht aan FIDUCRE. Met FIDUCRE heb ik een betalings-overeenkomst (Afbetalingsplan) voor 150,00 €. p/m. Ik volgde deze correct en op tijd op !!
Doch....ondanks mijn maandelijkse betaling van 150,00 €. aan FIDUCRE doen ze toch een "LOONOVERDACHT" (géén loonbeslag) van 60,00 €. op mijn Stempelged van 1.265 €. Voor mij blijft er dan nog 1.205 €. p/m over......

Vraag 1 - Ben ik dan nog verplicht een maandelijkse afbetaling te doen gezien ze nu toch "Loonoverdracht" doen ?

Bankbeslag :

Zoals gezegd , met de 60,00 €. "Loonoverdracht " af heb ik maandelijks nog 1.205 €.

Vraag 2 - Wanneer men eventueel Bankrekening-beslag zou doen kan men dan beslag leggen op mijn 1.205 €. wanneer deze op de rekening zou komen?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Xenophon
Berichten: 2641
Juridisch actief: Ja
Locatie: Brussel

#2 , 14 jul 2017 10:21

U zou er beter aan doen uw berichten te centraliseren en niet steeds nizeuwe, aparte vragen te stellen.

1. U bent akkoord gegaan met een voor u uitermate onevenwichtige overeenkomst op basis waarvan Fiducre alle kaarten in handen heeft en u geen. Pacta sunt servanda zou ik in eerste instantie zeggen, totdat een rechter anders beslist. Indien u stopt met betalen zullen ze wellicht andere uitvoeringsmogelijkheden onderzoeken.

2. Ze doen loonoverdracht omdat dat voor hen de goedkoopste oplossing is (waartegen u zich gelijk wanneer kan verzetten) maar moeten wel de beslagvrije som die geldt voor inkomsten respecteren. M.a.w.: ze kunnen geen bijkomend loonbeslag leggen op uw inkomsten. Derdenbeslag op bankrekening is echter NIET hetzelfde als loonoverdracht of loonbeslag. Het is een complex iets dat niet op 1,2 3 uit te leggen valt. Indien uw loon op een rekening komt is het voor een bepaalde periode beschermd tegen beslag boven de besalgvrije limiet. Echter, die bescherming geldt enkel voor inkomsten (ik vereenvoudig), niet noodzakelijk voor andere gelden die erop staan. Zie Art. 1411ter, Gerechtelijk wetboek:

Art. 1411ter. § 1. In geval van beslag of overdracht van de in artikel 1411bis, § 1, bedoelde bedragen, gelden de beperkingen en uitsluitingen waarin de artikelen 1409, 1409bis en 1410 voorzien gedurende een periode van dertig dagen vanaf de inschrijving van deze bedragen op de creditzijde van de zichtrekening.
Wanneer niettemin de beschermde sommen het voorwerp zijn van een globale storting op een zichtrekening, terwijl ze betrekking hebben op een duur van meer dan één maand, is de bescherming van toepassing gedurende een overeenstemmende periode, vanaf de datum van inschrijving op de creditzijde van de zichtrekening. Voor de toepassing van dit lid telt een maand dertig dagen.
§ 2. De berekening van het niet voor beslag of overdracht vatbare gedeelte van het saldo op de zichtrekening gebeurt naar evenredigheid van de dagen van de in § 1 bedoelde periode die overblijven sinds de inschrijving van de niet voor beslag of overdracht vatbare bedragen op de creditzijde van de zichtrekening.

§ 3. Artikel 1411 wordt niet toegepast op de gevallen bedoeld in dit artikel.


Waar het op neerkomt is dat de op de rekening overgeschreven ionkomsten hun bescherming 'verliezen' over de tijd. En enkel de inkomsten zijn beschermd. Indien uw nonkel een overschrijving doet kan men er onmiddellijk mee vandoor. Uitgebreide maar complexe bespreking: https://www.law.kuleuven.be/jura/art/44 ... eghen.html
Ik ben geen advocaat, u gebruikt de informatie die ik verstrek strikt op eigen risico. Win steeds gekwalificeerd advies in voor belangrijke beslissingen.
Gelieve vragen te stellen via het forum, NIET via persoonlijke berichten.

adi100
Topic Starter
Berichten: 68
Juridisch actief: Nee

#3 , 14 jul 2017 10:51

Dus...als ik het goçed begrijp,kunnen ze niets , of bijna niets ontnemen van mijn stempelgeld van 1.205 € , maar.....kunnen ze wel bedragen die bv werden overgemaakt door broer of zus wel in beslag nemen hé,het is dat wat U bedoeld hé ?

En indien er toch op deze 1.205 € zou beslag gelegd zijn , hoeveel zou dat dan zijn ?

Reclame

Xenophon
Berichten: 2641
Juridisch actief: Ja
Locatie: Brussel

#4 , 14 jul 2017 11:11

Uw totale inkomen is in principe 1265 Euro. Dan kan men op iets van een 55.8 Euro beslag leggen. Met de loonoverdracht (is echter geen beslag maar gebeurt op basis van een overeenkomst toen u di persoonlijke lening afsloot of die mooie kaart in ontvangst nam) oefent men die mogelijkheid bijgevolg al maximaal uit. Wat u meer betaalt gebeurt op basis van een vrijwillige overeenkomst, daar zijn de beslagvrije sommen niet van toepassing.

In het algemeen is het beter om zo veel als mogelijk is af te betalen, het is niet omdat er een beslagvrije som is dat de verwijlinteresten niet blijven lopen. Tracht daarover te onderhandelen: in ruil voor uw vrijwillige afbetaling vraagt u vermindering van verwijlinterest. Vermeld anders eens langs uw neus dat u collectieve schuldenregeling overweegt...ik voorspel meer gewilligheid. (CSR is in uw geval echter weinig realistisch).

Kort en simpel klopt hetgeen u zegt over wat familieleden zouden betalen op uw rekening: daar kan men aan (indien er beslag is uiteraard, en dat kan niet zomaar).
Ik ben geen advocaat, u gebruikt de informatie die ik verstrek strikt op eigen risico. Win steeds gekwalificeerd advies in voor belangrijke beslissingen.
Gelieve vragen te stellen via het forum, NIET via persoonlijke berichten.

adi100
Topic Starter
Berichten: 68
Juridisch actief: Nee

#5 , 14 jul 2017 12:02

Het enige wat ik in feite wiml weten is het volgende :

- Ik heb een maandelijks inkomen van 1.265 €.
- Van deze 1.265 €. wordt een "loonsoverdracht" gedaan van 60,00 €.
- Maandelijks komt er dus 1.205 €. om mijn bankrekening.
- Wanneer er Bankbeslag wordt gedaan , en mijn loon komt op de rekening , hoeveel kunnen ze dan van deze 1.205 €. in beslag nemen ? Het is dat wat ik wel eens wil weten !!!


Dan nog iets anders :

Stel , ik zeg wel...stel..... Ik betaal geen 150 €. meer af voor het afbetalings-plan,gezien ze toch "Loonsoverdaracht" doen. Dus gaat er maandelijks 60,00 € af voor "Loonsoverdracht" en behoud ik nog 1.205 €. over.
Maar wanneer zij de "loonsoverdracht" te weinig vinden , kunnen zij dan een rechtszaak tegen me inspannen om méér "loonsoverdracht" te verkrijgen ?
Ik denk persoonlijk van niet ?
Ze kunnen dan eventueel wel waarschijnlijk een rechtzaak inspannen voor een eventuele "inbeslagname inboedel" , loonbeslag , bankbeslag en dergelijke....maar daar is toch een vonnis voor nodig ?

denlowie
Berichten: 15346
Juridisch actief: Nee

#6 , 14 jul 2017 12:12

Ze kunnen maximum 52,20€ af nemen van je 1265€

Dus laat ons het gemakkelijk houden 60€ per maand kan men maximum afhouden !!!

Dit in het geval je niks meer betaald van je afbetalingsplan !
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Xenophon
Berichten: 2641
Juridisch actief: Ja
Locatie: Brussel

#7 , 14 jul 2017 12:15

Het enige wat ik in feite wiml weten is het volgende :

- Ik heb een maandelijks inkomen van 1.265 €.
- Van deze 1.265 €. wordt een "loonsoverdracht" gedaan van 60,00 €.
- Maandelijks komt er dus 1.205 €. om mijn bankrekening.
- Wanneer er Bankbeslag wordt gedaan , en mijn loon komt op de rekening , hoeveel kunnen ze dan van deze 1.205 €. in beslag nemen ? Het is dat wat ik wel eens wil weten !!!
NIETS! Want overdracht en beslag zijn cumulatief en ze zitten met de overdracht al aan het maximum! Maar uw bescherming vervalt over tijd. Ga naar een advocaat, ik weet niet hoe ik dit nog simpeler kan uitleggen :evil:

Dan nog iets anders :

Stel , ik zeg wel...stel..... Ik betaal geen 150 €. meer af voor het afbetalings-plan,gezien ze toch "Loonsoverdaracht" doen. Dus gaat er maandelijks 60,00 € af voor "Loonsoverdracht" en behoud ik nog 1.205 €. over.
Maar wanneer zij de "loonsoverdracht" te weinig vinden , kunnen zij dan een rechtszaak tegen me inspannen om méér "loonsoverdracht" te verkrijgen ?
Ik denk persoonlijk van niet ?
Wat u persoonlijk vindt maakt niet uit, maar de wet is daarin duidelijk: neen (ik ga ervan uit dat er enkel die schuld is, als er bv onderhoudsgelden of penale boetes boven water komen is de suituatie anders).
Ze kunnen dan eventueel wel waarschijnlijk een rechtzaak inspannen voor een eventuele "inbeslagname inboedel" , loonbeslag , bankbeslag en dergelijke....maar daar is toch een vonnis voor nodig ?
Men kan inderdaad, na bekomen van een uitvoerbare titel nog beslag op roerende goederen doen, loonbeslag niet want daar zitten ze reeds aan de limiet. Derdenbeslag op uw bankrekening kan ook nog, mits uitvoerbare titel. Maar daar begint men meestal niet aan indien er niet enige zekerheid is dat er effectief beslagbare fondsen zijn. Indien ik de deurwaarder was, ik zou het afraden in uw geval.
Ik ben geen advocaat, u gebruikt de informatie die ik verstrek strikt op eigen risico. Win steeds gekwalificeerd advies in voor belangrijke beslissingen.
Gelieve vragen te stellen via het forum, NIET via persoonlijke berichten.

adi100
Topic Starter
Berichten: 68
Juridisch actief: Nee

#8 , 14 jul 2017 12:51

Ik lees hier een beetje van alles !

Maar wie kan mij met ZEKERHEID zeggen hoeveel beslag er kan gelegd worden op 1.205 €.[/b] indien Bankbeslag ???.

En dan nog een vraagje :

Vooraleer er Bankbeslag kan gedaan worden , moet er eerst een rechtszaak zijn of een vonnis ?

Xenophon
Berichten: 2641
Juridisch actief: Ja
Locatie: Brussel

#9 , 14 jul 2017 13:03

Niemand, want het hangt ervan af hoe lang die som op de rekening blijft staan. Het beschermde deel ervan vervalt over tijd. Zoals mijn geduld met deze draad!
Ik ben geen advocaat, u gebruikt de informatie die ik verstrek strikt op eigen risico. Win steeds gekwalificeerd advies in voor belangrijke beslissingen.
Gelieve vragen te stellen via het forum, NIET via persoonlijke berichten.

adi100
Topic Starter
Berichten: 68
Juridisch actief: Nee

#10 , 19 jul 2017 07:47

Wordt men op de hoogte gebracht vooraleer ze bankbeslag doen ? Er zijn toch beslag grenzen ?

denlowie
Berichten: 15346
Juridisch actief: Nee

#11 , 19 jul 2017 08:58

Wordt men op de hoogte gebracht vooraleer ze bankbeslag doen ? Er zijn toch beslag grenzen ?
Men heeft dit hier reeds geschreven hoeveel beslag men kan nemen, men kan toch moeilijk elke vraag 10 maal herhalen hé, lees de voorgaande antwoorden.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Terug naar “Krediet en Schuldbemiddeling”