schulden

Antwerpje
Topic Starter
Berichten: 1
Locatie: Antwerpen-Linkeroever

schulden

#1 , 12 okt 2007 13:45

mijn moeder (65 jaar) heeft een faling achter de rug
nu moet zij nog 3000 € betalen voor het startkapitaal van de betreffende firma dat nog niet volstort was.
De hele zaak is nu in handen van de curator die haar echt onder druk zet om dit bedrag zo vlug mogelijk te betalen maar zij kan dit niet betalen
Leeft nu van een pensioen van 730 € per maand en heeft het zodoende al moeilijk genoeg om de eindjes aan elkaar te knopen
Curator stelt onmogelijke eisen tot afbetaling (minstens 200 € per maand)
Ik stel haar voor dat zij begint met 25 of 50 € per maand .Zij is echter bang dat zij haar inboedel zou verliezen als ze dit bedrag niet betaald
Heeft niets van spaargeld dus heeft het geld echt niet om deze schuld te betalen
Wat kan zij doen als curator bij zijn eis blijft ??

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Torenhoge juridische kosten vermijden? Kies dan voor de online juridische dienstverlening van Jureca. Je bespaart er tijd en geld dankzij telefonisch advies, automatische documenten en vele andere juridische diensten aan een vaste prijs. Gratis bijstand voor alle verkeersovertredingen en misdaden. Op zoek naar een advocaat? Ontvang vrijblijvend een offerte voor jouw juridische situatie – zowel ondernemers als particulieren. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
j.demoor
Berichten: 10360

#2 , 14 okt 2007 15:55

“Art.16.Te rekenen van de dag van het vonnis van faillietverklaring verliest de gefailleerde van rechtswege het beheer over al zijn goederen, zelfs over de goederen die hij mocht verkrijgen terwijl hij zich in staat van faillissement bevindt. Alle betalingen, verrichtingen en handelingen van de gefailleerde en alle betalingen aan de gefailleerde gedaan vanaf de dag van het vonnis, kunnen niet aan de boedel worden tegengeworpen.De goederen bedoeld in artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek, met uitzondering van de goederen die de beslagene volstrekt nodig heeft voor zijn beroep, bedoeld in het 3° van dat artikel, worden uit het actief van het faillissement gesloten en blijven onder het beheer en ter beschikking van de gefailleerde.Uit het actief van het faillissement worden eveneens uitgesloten, de bedragen, sommen en uitkeringen die de gefailleerde ontvangt sinds de faillietverklaring voor zover zij krachtens de artikelen 1409 tot en met 1412 van het Gerechtelijk Wetboek of krachtens bijzondere wetten niet voor beslag vatbaar zijn.Uit het actief van het faillissement worden eveneens uitgesloten, de vergoeding voor schade die aan de persoon is verbonden en die aan de gefailleerde toekomt uit onrechtmatige daad.”(8 AUGUSTUS 1997. - Faillissementswet).

Zie zelf art.1408 Gerechtelijk Wetboek(=Ger.W.).

“Art.1410.§ 1. Artikel 1409 , § 1bis, § 2 en § 3, vindt bovendien toepassing op:...2° de pensioenen...betaald krachtens een wet, een statuut of een overeenkomst...”(Ger.W.).

De thans geldende bedragen uit art.1409,§1bis zijn vastgesteld bij K.B.23 november 2006.Hieruit blijkt dat een inkomst van 730,00 euro NIET beslagbaar is.

Ga volledigheidshalve naar (geconsolideerde wetgeving) onder Belgisch Staatsblad in http://just.fgov.be .Klik in de balk achter ’Juridische aard’ op het omgekeerd driehoekje uiterst rechts en zoek daar de nodige WetBOEKEN.

Reclame

Terug naar “Krediet en Schuldbemiddeling”