lening terugvorderbaar?

anonimo
Topic Starter
Berichten: 29

lening terugvorderbaar?

#1 , 25 jun 2011 11:05

Ikzelf leende een aantal jaren een klein bedrag uit 2500€ aan een vriend. Hiervan zijn de nodige papieren op gemaakt waarin vermeld werd dat deze vanaf datum x , bedrag x per maand zou overmaken.
Dit is echter nooit gebeurd en omdat we vrienden waren heb ik hier nooit op gereageerd.
Momenteel zijn we door omstandigheden geen vrienden meer.
Kan ik alsnog na meer dan 2 jaar stappen ondernemen om mijn geld terug te krijgen?
Ik heb indertijd geen aanmaning gestuurd , toen deze de overeenkomst niet na kwam.
dank voor raad.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Gebruiker34
Berichten: 334

#2 , 25 jun 2011 11:41

Ikzelf leende een aantal jaren een klein bedrag uit 2500€ aan een vriend. Hiervan zijn de nodige papieren op gemaakt waarin vermeld werd dat deze vanaf datum x , bedrag x per maand zou overmaken.
Dit is echter nooit gebeurd en omdat we vrienden waren heb ik hier nooit op gereageerd.
Momenteel zijn we door omstandigheden geen vrienden meer.
Kan ik alsnog na meer dan 2 jaar stappen ondernemen om mijn geld terug te krijgen?Ik heb indertijd geen aanmaning gestuurd , toen deze de overeenkomst niet na kwam.
dank voor raad.
Ja.

Vandebos
Berichten: 16087

#3 , 25 jun 2011 13:12

Ja, u dient te beginnen door hem nu een aanmaning te zenden zich binnen de drie kalenderweken na kennisname in regel te stellen met de toen gemaakte afspraken. Voor de reden van billijkheid voegt u aan het schrijven toe dat indien het ineens inhalen van de ondertussen opgelopen achterstallen moeilijkheden zou geven hij u steeds binnen de tien kalenderdagen na kennisname kan contacteren om te kijken of jullie hierover zonder tussenkomst van een vrederechter en gerechtskosten overeenstemming kunnen bereiken. U sluit het schrijven af met de boodschap,"enkel voor de goede orde en om correcte kennisname te verzekeren wordt dit schrijven u zowel per gewone post als aangetekend verzonden."

Reclame

anonimo
Topic Starter
Berichten: 29

#4 , 26 jun 2011 14:11

moet ik hem dan aanmanen via het vredegerecht?

anonimo
Topic Starter
Berichten: 29

#5 , 26 jun 2011 14:12

nog iets vergeten, vervalt de invorderbaarheid na xjaar?

jojan
Berichten: 739

#6 , 27 jun 2011 08:40

Art. 590. De vrederechter neemt kennis van alle vorderingen waarvan het bedrag (1.860 EUR) niet te boven gaat, behalve die welke de wet aan zijn rechtsmacht onttrekt, inzonderheid de vorderingen bedoeld in de artikelen 569 tot 571, 574 en 578 tot 583.
Indien daartoe grond bestaat, geeft hij de zaken die ter kennisneming van scheidsrechters staan, uit handen, wanneer een partij de exceptie van onbevoegdheid opwerpt vóór enige andere exceptie of verweer.

j.demoor
Berichten: 10360

#7 , 27 jun 2011 10:53

“Art.1326.Een onderhands biljet of een onderhandse belofte waarbij een enkele partij zich tegenover de andere verbindt om haar een geldsom of een waardeerbare zaak te betalen, moet geheel geschreven zijn met de hand van de ondertekenaar; of tenminste moet deze, benevens zijn handtekening, met de hand een goed voor of een goedgekeurd voor geschreven hebben, waarbij de som of de hoeveelheid van de zaak voluit in letters is uitgedrukt...Art.1347.De hiervoor bepaalde regels lijden uitzondering wanneer er een begin van bewijs door geschrift aanwezig is...”(Burgerlijk Wetboek=B.W.).

“Art.2262bis.§ 1. Alle persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien jaar...(B.W.).

De verjaringstermijn van een lening loopt pas vanaf de eisbaarheid van het geleende.

“Art.1139.De schuldenaar wordt in gebreke gesteld, hetzij door een aanmaning of door een andere daarmee gelijkstaande akte, hetzij door de overeenkomst zelf...Art.1146.Schadevergoeding is dan eerst verschuldigd wanneer de schuldenaar in gebreke is zijn verbintenis na te komen...Art.1153.Inzake verbintenissen die alleen betrekking hebben op het betalen van een bepaalde geldsom, bestaat de schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering nooit in iets anders dan in de *wettelijke interest...”(B.W.).

*‘Mededeling : Overeenkomstig artikel 2, § 1, van de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen intrest, deelt de Algemene administratie van de thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën de wettelijke interestvoet mee die bepaald wordt volgens de methode uiteengezet in voornoemd artikel 2, § 1.Voor het jaar 2011 is de wettelijke interestvoet : 3,75 %.(B.S. 18 januari 2011)

Maan onverwijld aangetekend uw schuldenaar aan zijn schuld conform overeenkomst te vereffenen.Geeft hij hieraan geen afdoende en tijdig gevolg daag hem dan voor de (vrede)rechter.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Terug naar “Krediet en Schuldbemiddeling”