Vraag ivm oude schuldvorderingen

vovjsdn
Topic Starter
Berichten: 3

Vraag ivm oude schuldvorderingen

#1 , 05 feb 2011 23:19

Graag had ik beroep gedaan op jullie advies ivm verjaringstermijn van schuldvorderingen.

M'n moeder en ik hebben wat oude papieren doorgenomen en proberen het aantal schuldvorderingen die er (wegens een vechtscheiding die resulteerde in vele onbetaalde schulden eind jaren '80) tegen haar nog zouden openstaan.

Heb de desbetreffende wet eens opgezocht, maar geraak er niet zo wijs uit door de verschillende categorieën die erin vermeld staan en vermits we toch graag zekerheid hadden gehad vond ik het een goed idee om hier heel de verschillende vorderingen eens op te lijsten met de vraag aan jullie of er al dan niet sprake is van verjaring.

1) SV1 betrof een hypothecair krediet, de woning werd destijds verkocht na uitvoerend beslag maar mijn moeder is niet meer zeker of dit de volledige som heeft kunnen aflossen (zoals jullie hieronder zien waren er meerdere schuldeisers). Hoedanook het laatste spoor in haar "dossier" dateert van juli 1986 en sindsdien heeft ze van deze schuldeiser niets meer vernomen. Verjaard?

2) SV2 betrof een kaskrediet waarvoor mijn moeder mee als borg tekende. Het meest recente document is een vonnis waarbij mijn moeder en mijn vader tot betaling veroordeeld werden en dit dateert van september 1986. Verjaard?

3) Bij een grootbank (SV3) liep er ook een krediet, het laatste spoor is een vonnis dat betekend werd er waaruit bleek dat de andere borg niet solidair kon gehouden worden met mijn ouders voor de terugbetaling en zich kon beroepen op het voorrecht van uitwinning waardoor mijn moeder en vader tot betaling veroordeeld werden. Dit vonnis dateert van augustus 1998, hierna heeft een deurwaarder getracht de roerende goederen van mijn moeder aan te slagen maar vermits die er niet waren is het hierbij gebleven. Sinds september 1998 heeft ze hieromtrent niets meer gehoord. Er was ook geen contact meer met de andere borg dus heeft ze geen idee wat er hierna mee gebeurd is. Verjaard?

4) Bij een andere grootbank (SV4) liep een aanzienlijk kaskrediet (verbonden aan de zelfstandige activiteit van m'n vader) waar ze ook als borg tekende. Laatste communicatie hieromtrent (brieven in de stijl van als je niet binnen 48 uur betaald of contact opneemt sturen we een deurwaarder) dateren van 1987. Verjaard?

5) De communicatie omtrent de laatste 3 vorderingen zitten bij een incassobureau waarvan de naam hier veelvuldig op dit forum lijkt voor te komen. Een aantal jaren geleden is mijn moeder een afbetalingsplan met hen aangegaan voor één bepaalde vordering die ook dateert uit de jaren '80 maar waarvan het incassobureau na 9,5 j na de voorgaande briefwisseling ineens terug een brief stuurde met een (relatief laag) bedrag dat ze moest afbetalen en een brief die ze tegengetekend moest terugsturen. Ik neem aan dat ze voor deze vordering (SV5) dus nog steeds moet blijven afbetalen ook al is ze reeds zeer oud?

6) In het kader van het opvragen van het saldo van SV5, stuurde het incassobureau plots een document mee met een saldo van een ander dossier (SV6) dat bij hen blijkbaar op haar naam stond met de naam van een schuldeiser die m'n moeder niks zegt en waarvan we ook geen documenten kunnen terugvinden. Wat doen we hiermee? Vragen om oorspronkelijk contract voor te leggen? In het algemeen is het allemaal weinig transparant omdat veel kredietverstrekkers intussen van naam verandert blijken te zijn of opgehouden zijn te bestaan door fusie e.d.

7) De laatste vordering (SV7) tenslotte zat ook bij het desbetreffende incassobureau maar waar ze voor SV5 plots na 9,5 jaar terug een brief stuurden, dateert de laatste brief rond deze vordering van oktober 1998. Verjaard?

Graag had ik heel concreet vernomen (bv. SV1: verjaard; SV2: nog verschuldigd, etc.) met welke schuldvorderingen we bij het in kaart brengen van haar passief nog rekening moeten houden en met welke niet.

Haar naam komt niet meer voor op de zwarte lijst bij de Nationale Bank maar heb me laten vertellen dat we hier niet op mogen voortgaan.

Alvast mijn oprechte dank voor het advies!

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Wil je een analyse van jouw juridische situatie? Jureca staat voor je klaar. Bestel eenvoudig online en bespaar. All-in prijs €125. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
j.demoor
Berichten: 10360

#2 , 07 feb 2011 10:11

“Art.2262bis.§ 1. Alle persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien jaar....”(B.W.=Burgerlijk Wetboek).

Bij lening start de verjaringstermijn pas bij het eisbaar zijn de schuld.

“Art.2244. Een dagvaarding voor het gerecht, een bevel tot betaling, of een beslag, betekend aan hem die men wil beletten de verjaring te verkrijgen, vormen burgerlijke stuiting. Een dagvaarding voor het gerecht stuit de verjaring tot het tijdstip waarop een definitieve beslissing wordt uitgesproken.”(B.W.).

Het is in de gegeven omstandigheden niet mogelijk te zeggen wanneer elke verjaring startte en dus ook niet wanneer ze eindigde.

U kan de vermeende schuldeisers aanschrijven met verzoek om kopie schuldbewijzen.

U kan ook beroep doen op collectieve schuldenregeling met toepassing van art.1675/2 e.v. Gerechtelijk Wetboek.
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

vovjsdn
Topic Starter
Berichten: 3

#3 , 07 feb 2011 15:25

Dank voor de feedback.

Als ik het goed begrijp is de standaard-verjaringstermijn voor dit type schuldvorderingen jegens een natuurlijk persoon 10 jaar. Deze start vanaf het moment dat het volledige bedrag opeisbaar wordt, dus bv vonnis, schenden voorwaarden terugbetalingsplan waardoor volledige som opeisbaar wordt, etc.

Op de 3 voderingen na waar het incassobureau bij betrokken is hoort mijn moeder inmiddels al tenminste 13 jaar (en vaak zelfs 20 + jaar) niets meer, dus het lijkt erop dat mocht ze hier toch nog onverhoopt mee geconfronteerd worden ze toch tenminste kan trachten aan te voeren dat er sprake is van verjaring. Ik zie dat de wet die u aanhaalt dateert van 1998. Mag ik er van uitgaan dat deze ook van toepassing is op schuldvorderingen die dateren van voor 1998?

Het contacteren van deze schuldeisers is moeilijk, enerzijds praktisch daar we enkel de oude papieren hebben en een snelle Google heeft aangetoond dat er geen enkele van de oorspronkelijke schuldeisers nog onder dezelfde naam bestaat. Anderzijds zien we er ook een beetje tegenop om dit te doen daar het misschien slapende honden wakker maken zou kunnen betekenen (vooral gezien het voor haar een principeskwestie is voor mijn moeder, schulden zijn van ex-man en zij was borg en ze heeft toch niet het kapitaal om alles integraal af te lossen).

Gaan ons dus nu conncentreren op de 3 vorderingen bij het incassobureau. Op basis van wat ik hier lees dienen we het schuldbewijs op te vragen en op basis daarvan kunnen we toch trachten om 2 van de 3 vorderingen te laten schrappen op basis van verjaring. Dient er hiervoor een speciale procedure gevolgd te worden of is aangetekend schrijven voldoende?

Reclame

Franciscus
Berichten: 34269

#4 , 07 feb 2011 15:31

Gezien geen duidelijke papieren en zo lang geleden lijkt het me best geen slapende honden wakker te maken.
Zijn er vonnissen en staat uw moeder op de zwarte lijst NBB.
Best vb via advocaat eens laten nagaan of er vonnissen zijn wat er juist instaat en of er nog iets bij NBB is.

vovjsdn
Topic Starter
Berichten: 3

#5 , 07 feb 2011 21:52

Er is 1 vonnis van 1986 waarna getracht is uitvoerend beslag te leggen (maar gezien mijn moeder geen noemenswaardige roerende goederen bezat op dat moment is dat op niet veel uitgedraaid.

Een ander vonnis dateert van 1998 en betreft een kaskrediet waarbij mijn moeder en mijn vader (die op dat moment reeds gescheiden waren) veroordeeld werden te betalen omdat de schuldeiser niet rechtstreeks de andere borg kon aanspreken wegens voorrecht van uitwinning.

Voor de rest zijn er geen vonissen m.b.t. deze schuldvorderingen. Geldt voor deze vonissen een andere verjaringstermijn of zijn ze enkel relevant om het startpunt van de verjaring vast te stellen?

Enkele jaren geleden hebben we eens opgevraagd of de naam van mijn moeder nog voorkomt op de "zwarte lijst" bij de National Bank maar dit was (en is recent nog eens gecheckt) niet het geval. Weet echter niet hoeveel je daaruit kan afleiden.

Terug naar “Krediet en Schuldbemiddeling”